(15.30 hodin)

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane předsedo vlády, Česká republika se zavázala jako člen Evropské konference pro civilní letectví a člen Evropské organizace pro bezpečnost letového provozu k realizaci Evropského programu harmonizace a integrace řízení letového provozu. K realizaci bylo přijato několik usnesení vlád České republiky, z nichž zásadní vliv na zahájení integrace civilního a vojenského řízení letového provozu mělo usnesení vlády č. 373 z roku 1993 a č. 444 z roku 1996. V rámci této integrace bylo vybudováno vojenské pracoviště na řídícím pracovišti v Jenči, které však nebylo provozně aktivováno.

Vážený pane premiére, tím, že minulé vlády i vaše vláda neplní vlastní usnesení, se zabýval i výbor pro obranu 8. dubna 2009, kterým vyzývá vládu k plnění úkolů letového provozu ve vzdušném prostoru České republiky v podmínkách míru a krize.

Řízení letového provozu České republiky se má transformovat na akciovou společnost a obávám se, že právě zájmy na budoucí privatizaci této společnosti mohou stát za neplněním vytyčených cílů integrace vojenského a civilního řízení letového provozu.

Vážený pane předsedo vládo, podle mého názoru ohrožuje neplnění těchto cílů bezpečnost ochrany vzdušného prostoru České republiky. Z tohoto důvodu vás žádám o osobní angažovanost při plnění usnesení vlády včetně projednání současné situace na Bezpečnostní radě státu a přijetí takových opatření na ministerstvech dopravy a obrany, které povedou k potřebným legislativním změnám, tak aby v případě krize mohla naše armáda převzít kontrolu nad vzdušným prostorem České republiky včetně poskytování služeb v řízení letů i pro civilní uživatele.

Pane premiére, domnívám se, že výsledkem řešení cílového stavu musí být strategický dokument, který v souladu s bezpečnostní strategií České republiky a vojenskou strategií České republiky zajistí řízení a ochranu vzdušného prostoru naší země v době míru, a krize a tento materiál by měl být projednán vládou České republiky. Pouhá dohoda mezi dotčenými ministry nestačí.

Děkuji za pozornost a za odpověď.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní o slovo pana kolegu Václava Klučku, který byl vylosován se svou interpelací na 13. místě. Obrací se na předsedu vlády ve věci bezpečnostní strategie. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, paní předsedkyně. Pane premiére, 24. března letošního roku jsem vás interpeloval ve věci bezpečnostní strategie. Já se z tohoto místa omlouvám, ale my jsme si opravdu nerozuměli. Já nepotřebuji jako přílohu od vaší písemné odpovědi harmonogram projednávání bezpečnostní strategie, nepotřebuji taky zvědět to, že Ministerstvo zahraničí je tím ministerstvem, které má garanci za zpracování novely, chcete-li novelizace bezpečnostní strategie, která byla dříve už přijata vládou. Já jsem vás poprosil o zvážení možnosti, zda tento velmi důležitý dokument, kterému věnujete ve vládním prohlášení skutečně dostatečnou pozornost, zda tento dokument si nezaslouží kromě projednání ve výborech Poslanecké sněmovny i schválení v plénu Poslanecké sněmovny. Nechť ho schválí vláda, tak jak mě ubezpečujete ve své odpovědi, ale nechť také tento dokument schválí Poslanecká sněmovna. Z hlediska vnitřní i vnější bezpečnosti já osobně považuji tento dokument za základní pilíř, kterým se musí bezpečnostní otázky tohoto státu řešit.

Prosím, odpovězte mi na otázku, zda předložíte do Poslanecké sněmovny, do pléna tento dokument ke schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla 13. interpelace - pana poslance Václava Klučky. Dostane na ni písemnou odpověď tak jako všichni předcházející.

Nyní prosím o slovo pana poslance Ladislava Šincla, který se obrací na předsedu vlády s dotazem snižující se životní úrovně. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, vaše vláda připravuje změny sazeb daně z přidané hodnoty. Jde o sjednocení desetiprocentní sazby a základní dvacetiprocentní sazby v jednu - 17,5 %. Tuto změnu považuji za nespravedlivou vůči sociálně slabším skupinám obyvatel a důchodcům a téměř každé české rodině. Vámi plánovaná změna DPH zvedne cenu vody, palivového dříví, hromadné dopravy, vstupenek na kulturní a sportovní západy, knih a časopisů a také léků. Vaším opatřením více než polovina zvýšených výdajů padne na dražší potraviny. Roční zdražení tepla v panelákovém bytě bude vyšší o 1200 až 2100 korun, zvýší se cena chleba atd. atd.

Je jasné, že změna DPH postihne především rodiny s nižšími příjmy. Například pro rodiny s dětmi by to znamenalo měsíčně vyšší náklady o více než 500 korun. Pro domácnost, kde žijí mladší rodiče, jejich děti a prarodiče, by sjednocení sazeb znamenalo vyšší náklady, vyšší než o 586 korun. Rodina s jedním dítětem a manželkou na mateřské vydá měsícně až 1000 korun navíc. K tomu si musíme připočítat zvýšené regulační poplatky v nemocnicích a další dlouhou řadu zde zcela zrůdných asociálních opatření, která tu vaše koaliční mašinérie schvaluje jak na běžícím páse a zcela cíleně jimi ožebračuje většinu obyvatel této země.

Pane premiére, mám pro vás z důvodu nedostatku času jednoduché otázky. Komu vlastně vaše vláda slouží? Co konkrétně udělala např. pro důchodce, pro vícečetné rodiny, pro neúplné rodiny, pro matky či otce samoživitele? Dokážete si vůbec představit, jak se žije lidem, kteří vydělávají deset patnáct tisíc a mají vychovat tři děti? A třeba ty tři děti chtějí na tu vysokou školu? Slyšel jste někdy, jak bohaté důchody mají důchodci? Slyšel jste, že celá řada důchodců je nucena žít za devítitisícový důchod, a přitom platí kolem 3 tisíce nájemné a více? Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Ladislavu Šinclovi a tím byla tedy vznesena 14. interpelace dnešního odpoledne. Prosím nyní o přednesení šestnácté. Vznáší ji pan poslanec Jan Látka, obrací se na předsedu vlády Petra Nečase ve věci naše vláda II. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Látka: Vážený bohužel nepřítomný pane premiére, před chvílí jste se při interpelacích bránil srovnávání politiky s umělci. Já bohužel musím využití tohoto srovnání ve vašem případě. Vy jste se zřejmě zhlédl v Miroslavu Donutilovi, který také velice rád používá heslo ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. Takový pocit i já mám z vašich dnešních odpovědí - i z minulých - na mé interpelace, a proto se dalších interpelací pro dnešek zříkám. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Látkovi. Pan poslanec Jiří Paroubek vznáší interpelaci na předsedu vlády ve věci ministra obrany Alexandra Vondry. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane premiére, dnes by se měla konat mimořádná schůze ke kauze ministra Vondry, který jako ministr obrany vlády rozpočtové odpovědnosti s vážnou tváří tvrdí, že jako místopředseda bývalé vlády nevěděl nic o tom, co se děje s půlmiliardou jeho rozpočtu, že - cituji: "o ničem nevěděl, o ničem nerozhodoval a nic nepodepisoval". Dnešní mimořádná schůze by měla být něco jako superinterpelace, na níž bychom se možná dozvěděli, jak je možné, že místopředseda vlády o ničem neví, nic nerozhoduje a nic nepodepisuje, tedy zda je odpovědnost daná ministra za zakázku, která připomíná svými následnými finančními toky praní špinavých peněz, přímá, či nepřímá. Ale v každém případě ta politická odpovědnost tady je. Trestní odpovědnost, a tedy případnou kriminální komplicitu - to s vámi souhlasím - nechť šetří policie. A ejhle, minulý týden pana ministra obrany rozbolela záda tak intenzivně a zrovna v den, kdy byl stanoven termín schůze, že musel do nemocnice a nemůže se této schůze zúčastnit.

Takový hexenšus není věru nic příjemného, a proto přeji panu Vondrovi brzké uzdravení. Nicméně při pondělním jednání Bezpečnostní rady státu, na němž se probírala Bílá kniha obrany, pan ministr obrany přítomen byl.

Myslím, že bychom tuto schůzi, nad kterou se vznášejí pochybnosti, zda bude, či nebude, zvládli velmi rychle. Mám dojem, že by stačilo vlastně jenom vystoupení pana ministra financí Kalouska. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP