(15.40 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Víte, pane premiére, mě zaráží v této souvislosti i to, že pan Vondra se má s vámi 23. května odebrat na zahraniční cestu do Iráku. Určitě při jeho řekněme indispozici mu to neudělá dobře.

Vážený pane premiére, žádám vás o sdělení, zda jste panu Vondrovi vyčetl, že svým odskočením si na jednání Bezpečnostní rady státu ohrožuje své zdraví, zda jste jej vyškrtl ze své delegace na cestu do Iráku. (Předsedající upozorňuje na čas.) Či v opačném případě jste mu naopak nedoporučil, aby se této cesty zúčastnil. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla 16. interpelace. Sedmnáctou mám uvedenu jako interpelaci pana poslance Miroslava Váni, a to ve věci činnosti vlády. Prosím, pane poslanče, máte nyní prostor.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážená paní předsedkyně, já z důvodu nepřítomnosti pana premiéra se budu těšit, až bude mezi námi, a rád si i jako on interpelaci na něj užiji a prožiji. Takže tuto interpelaci stahuji z důvodu nepřítomnosti premiéra.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Mám tomu rozumět, že i další, k nimž jste přihlášen dnes na předsedu vlády?

 

Poslanec Miroslav Váňa: Pakliže na ně dojde, tak i ty další.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobře. Prosím nyní o slovo pana poslance Václava Votavu. Je vylosován na 18. místě. Táže se předsedy vlády na - a to nám řekne sám.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, jelikož jsem neměl možnost, abych dostal přímo od pana premiéra odpověď na svoji interpelaci ve věci vlády národní ostudy, domnívám se, že pan premiér mi bude chtít odpovědět písemně, ale samozřejmě pokud by mi měl odpovědět ve stylu, jakým odpovídal panu poslanci Látkovi, a to ve stylu já o voze, on o koze, aneb já se vás na něco zeptám a vy mi odpovíte, na co chcete, tak to se, prosím vás, ani moc nenamáhejte a písemně mi nic neposílejte, protože to je myslím i škoda papíru a škoda práce toho úředníka, který to potom bude na váš pokyn vypisovat.

Jinak se těším na příští interpelace. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Václav Votava. Nyní 19. interpelace - pan kolega Lubomír Zaorálek se táže předsedy vlády na fungování Úřadu vlády. Pane místopředsedo, prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. V minulém volebním období se ukázalo, že zásadním způsobem selhaly kontrolní mechanismy Úřadu vlády. Nikdo nepoukázal na zadávání zakázek bez výběrového řízení v průběhu českého předsednictví, na nevýhodné a předražené smlouvy. Zarážející je zejména lehkost, s jakou se úředníci dohodli s firmou na nákladech 85 mil. - a pak zaplatili devětkrát víc. Takže tyhle podivné finanční transakce jsou předmětem mé interpelace.

Já bych se chtěl zeptat, nebo získat odpověď od předsedy vlády, jestli se změnil od té doby způsob financování Úřadu vlády a jeho organizační řád. Zajímá mě, jestli se dnes dá garantovat, že podobná praxe neplatí a že se s tím nesetkáme například, když nyní na Úřadu vlády nastupuje nový vicepremiér Radek John bez portfeje a vlastního úřadu, jestli se podobné způsoby financování nebudou opakovat v tomto případě.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu místopředsedovi Sněmovny. Nyní prosím o slovo pana poslance Ladislava Šincla. S 20. interpelací se obrací na předsedu vlády ve věci špatné životní situace obyvatel České republiky. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Je mi opravdu líto, že pan premiér opět musel někam jinam než na interpelace a neplní si své ústavní povinnosti. Doufám, že brzy přijde, a proto bych se vzdal mé interpelace a počkal na dobu, snad ta doba jednou přijde, kdy tady opravdu zase opět bude sedět a budeme mu moci přímo říct do očí naše interpelace. Děkuji za pochopení.

A toto mé vystoupení platí i pro všechny následující interpelace, protože je zcela zbytečné tady mluvit do zdi a čekat na nějaké odpovědi nějakých jeho poradců, které nám potom posílá. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Antonín Seďa s 21. interpelací. Obrací se na předsedu vlády ve věci národního programu reforem. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený pane předsedo vlády, vaše vláda schválila národní program reforem, který souvisí se strategií Evropa 2020 celé Evropské unie. V tomto programu jsou definovány priority a nejzávažnější reformy plánované do roku 2015. Vámi schválený materiál má 80 stran a zabývá se celkem sedmi okruhy reformních kroků. Jedním z okruhů je kapitola o podpoře růstu založeného na výzkumu a inovacích hovořících o investicích do výzkumu a vývoje a zvyšování inovačního potenciálu ekonomiky.

Vážený pane premiére, mohu vás ujistit, že jako člen podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku, tak i jako člen výboru pro obranu a bezpečnost velmi podporuji vzdělávání, výzkum a vývoj jako budoucí rozvoj konkurenceschopnosti České republiky. Právě v oblasti vědy, výzkumu a inovací plánuje vaše vláda navýšit veřejné výdaje na vědu, výzkum a inovace v naší zemi na úroveň 1 % hrubého domácího produktu. Ovšem právě tato výše je zřejmě trnem v oku pana ministra financí, který tento cíl označil za nereálný. Také si, pevně věřím, uvědomujete, že vlastní státní podpora ať již základního, tak aplikovaného výzkumu nemůže v současném globálním světě stačit.

Vážený pane nepřítomný premiére, garantujete jako předseda vlády, a to navzdory panu ministrovi Kalouskovi, deklarovanou úroveň státní podpory? Pokud ano, kdy se česká věda a výzkum dočká požadovaného 1 % hrubého domácího produktu? Plánuje vaše vláda, a to s ohledem na stav veřejných rozpočtů, s legislativními úpravami, které by pomohly navýšit příjmy do výzkumu a vývoje ze soukromých zdrojů ať již daňovými úlevami, či jinými mechanismy užívanými v zemích Evropské unie, Kanadě či Spojených státech?

Vážený pane předsedo vlády, včera byl národní program reforem pro vás neúspěšně projednáván na plénu Senátu. Proto se ptám, proč nebyl tento plán projednán v Poslanecké sněmovně, eventuálně, počítá vláda vůbec s projednáním národního programu reforem na půdě Poslanecké sněmovny? Děkuji za odpovědi.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Antonín Seďa a 21. interpelace. 22. si vylosoval pan poslanec Ivan Ohlídal, ale není přítomen, čili jeho interpelace propadá. Slovo dostává opět pan poslanec Seďa, neboť předchozí kolegové stáhli své interpelace. Pan kolega Seďa - 26. interpelace a žádá odpověď na otázku soudních sporů s Evropskou unií.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane předsedo vlády, vaše vláda, která se tváří jako vláda proreformní a rozpočtově zodpovědná, má problémy. Teď nemám na mysli problémy personálního řádu, ale problémy legislativně právní. Podle mých informací vede Evropská komise, či Soudní dvůr Evropské unie celkem 44 soudních řízení, a to z důvodu neplnění směrnic Evropské unie.

Vážený pane premiére, v tomto směru je Česká republika nejhorší ze všech zemí Evropské unie. Dokonce se hovoří o 64 řízeních, z nichž 44 je pro neplnění směrnic českou legislativou. První soudní při o nedostatečném zavedení směrnice o zaměstnaneckém penzijním pojištění naše republika prohrála a nyní hrozí penále ve výši 560 tisíc korun za každý den prodlení, což představuje k dnešnímu dni přes 70 mil. korun.

Vážený pane předsedo vlády, jak hodlá vaše vláda zajistit co nejrychlejší vyřešení těchto soudních řízení, která souvisejí s nečinností vašich ministerstev? Jste si vědom, pane premiére, našeho ostudného postavení v rámci Evropské unie? A jste seznámen se skutečností, že od vstupu naší země do Evropské unie bylo vůči České republice zahájeno přes 520 řízení pro porušování práva? Pane premiére, kdy bude vaše vláda i vládou zajištění práva pro občany České republiky? Děkuji za vaše písemné odpovědi.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Seďovi. Poslední interpelace na předsedu vlády bude z úst místopředsedy Sněmovny Lubomíra Zaorálka. Obrací se na předsedu vlády ve věci Phar Service ministra Jankovského. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Já se obracím na předsedu vlády proto, protože jsem opakovaně neúspěšně interpeloval ministra Jankovského tady ve Sněmovně. Nedostal jsem od něho žádnou kloudnou odpověď, když jsem se ho ptal a žádal jsem ho, aby zpřístupnil a učinil průhlednými ty tendry, které se uskutečnily v nemocnici IKEM a Vinohradské nemocnici, ve kterých jeho rodinná firma Phar Service získala něco přes 200 mil. korun. Tendry vzhledem k tomu, co se o nich psalo ve veřejných zdrojích, byly opravdu netransparentní, protože v jednom dokonce byly odmítnuty bez jasných důvodů dvě nižší cenové nabídky. Takže já jsem žádal pana ministra, aby v těchto věcech ty věci zprůhlednil a zpřístupnil další údaje k těmto výběrovým řízením. Pan ministr mi v podstatě odpověděl tak, že mi neodpověděl.

Proto se obracím na vás, pane premiére: Co budete dělat s těmito netransparentními výběrovými řízeními, která se týkají jednoho z ministrů vaší vlády a která podle mě diskvalifikují vládu jako vládu, která chce skutečně bojovat s korupcí a ztransparentnit výběrová řízení? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP