(16.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O odpověď na tuto poznámku prosím ministra životního prostředí Tomáše Chalupu.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Myslím si, že možná má slova byla příliš květnatá a květnatost těchto slov dodala zdání, které vyvolalo klam, který jste právě sdělil. Obávám se, že spíše neoslnil. Ale mám za to, že ze všeho nejvíc nám tuto situaci popíše zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, která bude zhruba příští týden podle našich informací zveřejněna a následně dodána také do parlamentu, každý poslanec se s ní bude moci seznámit, a ta popisuje zejména také období fungování managementu vedeného panem Michálkem, a pak si každý poslanec udělá svůj obraz sám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Tomáši Chalupovi. Vyrovnali jsme se tak s třetí interpelací. Čtvrtou vznáší paní poslankyně Dana Váhalová na ministra zdravotnictví Leoše Hegera ve věci zvyšování zdravotnických poplatků. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane ministře. Zvýšením zdravotnických poplatků může narůst řada osobních tragédií sociálně slabých nemocných lidí z řad seniorů, zdravotně postižených, ale i rodin s malými dětmi. Navíc se úhrady těchto poplatků nezapočítávají do limitů. Včera při diskusi v Poslanecké sněmovně byla zmíněna možná kompenzace. Chci se tedy zeptat, zda vůbec, kým a jakým způsobem budou případně tyto poplatky kompenzovány sociálně slabým občanům. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni. Prosím tedy o odpověď ministra zdravotnictví pana Leoše Hegera.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, já bych si dovolil jenom upřesnit, o čem budu mluvit. Veškeré poplatky, které platí pacienti, jsou buď za definované výkony, jako jsou některé zpoplatněné stomatologické výkony či výkony rázu kosmetického, pak se platí tzv. poplatky regulační, o kterých můžeme vést debatu, zda jsou regulační, nebo je to jistá forma spoluúčasti. Já myslím, že u každého z nich platí trošku obojí, ale vždycky v jiné proporci. Ale předpokládám, že vzhledem k tomu, že jste mluvila o poplatcích, které nejsou započteny do limitu, máte na mysli poplatky hospitalizační, za hospitalizační den, které jsme navrhli, aby opravdu byly zvýšeny z 60 Kč na den na 100 Kč na den, tak jak o tom hovoří programové prohlášení vlády.

Už raně na podzim se o tom vedla velká debata - a Ministerstvo zdravotnictví provádělo analýzu dopadů na základě osobních účtů - o spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, zejména jsme se zajímali o dopady na sociálně nejslabší skupiny. Jinak kdyby se podařilo spory okolo sociálně nejslabších lidí odstranit, tak samozřejmě by bylo možno to zpoplatnění udělat ještě vyšší a to, co by platili bohatší lidé, by bylo příspěvkem pro ty slabší. Ale tak, jak to říká programové prohlášení vlády, byla ta úroveň nastavena rovně na těch 100 Kč.

Analýza, o které jsem mluvil, ukázala, že i důchodci žijící v nejchudších domácnostech za den vydají na odpočitatelných položkách více než 100 Kč, přičemž největší denní výdaje dělá strava, respektive součet stravy a názorů (?). Bylo uzavřeno na základě těch analýz, že výše poplatků kopíruje v absolutní hodnotě denní útratu i těch nejchudších, a sociální dopady tedy budou na víceméně minimální část nemajetných jedinců, o které by se měl postarat sociální systém, zejména pokud jde o jedince v oblasti hmotné nouze.

Jenom dodávám, že poplatek, tak jak je nastaven, by měl za rok přinést zhruba tři čtvrtě miliardy korun do systému. Bude to s převahou od lidí movitějších, kteří tím přispějí do rámce solidarity. A znovu bych upozornil na to, že řada lidí, kteří jsou v oblasti dlouhodobé péče, kde ten dopad je samozřejmě relativně větší, tak je žádoucí, aby přešli do péče sociální, ošetřovatelské, a na tom s Ministerstvem práce a sociálních věcí pracujeme. Protože v typu LDN, léčeben dlouhodobě nemocných, řada těch lidí leží zbytečně, přestože to jsou těžce hendikepovaní lidé, ale potřebují opravdu jenom tu péči bazální.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Zeptám se paní poslankyně Váhalové. Ta doplní svou informaci.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Víte, už je medializován a znám případ, kdy muž neměl na zaplacení právě pobytu v nemocnici pouhých 500 Kč a exekutor mu posléze účtuje 12 tisíc, což je pro toho člověka velkou tragédií. Bude problém třeba i pro ženy, které jsou na mateřské dovolené, pobírají 7 tisíc, nechat dítě třeba měsíc v nemocnici a zaplatit z těch 7 tisíc 3 tisíce na pobyt v nemocnici. Já se hodně obávám, že vzhledem k tomu, jaké jsou škrty na Ministerstvu práce a sociálních věcí v sociální oblasti, že to může být opravdu velkým problémem pro občany této země.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pan ministr ještě bude reagovat.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger My máme v úmyslu, a také je to v programovém prohlášení vlády, že sociální situace bude dále monitorována. Tlačíme na Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby vzalo v úvahu i ty případy, o kterých se zmiňujete, a zajistilo systém takový, aby tyto jednotlivce vyloučil. Samozřejmě do oblasti exekucí se dostávají jedinci, kteří jsou movití natolik, že by se do nich neměli dostat jenom díky svému sociálnímu statutu, ale bohužel vzhledem k lidskému chování tyto případy nebude možno vždy vyloučit. Ale pokud jde například o oblast matek s dětmi, tak tam bychom předpokládali a domníváme se s Ministerstvem práce a sociálních věcí, že se o ně sociální systém opravdu postará.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Končíme tuto interpelaci. Další je interpelace pana poslance Jana Látky, který tu - jenom upozorňuji - nemá svého ministra, nicméně aspoň přednese svou interpelaci. Takže prosím, pane poslanče, můžete vystoupit.

(Poslanec Jan Látka hovoří do vypnutého mikrofonu.)

Není slyšet. Pardon. Počkejte. Ještě jednou, prosím vás.

 

Poslanec Jan Látka: Já mluvím na mikrofon. Pan místopředseda mě vypnul, pro jistotu. Takže děkuji za to správné slovo.

Pane místopředsedo, já nebudu dál čekat na ministra, už jsem čekal několikrát na ministra Johna. Pan ministr Kubice si tu lepší stránku zřejmě převzal, tak alespoň takto, třeba mi něco odepíše.

Takže vážený pane nepřítomný ministře, sbory dobrovolných hasičů nemají dostatek financí na svou činnost, přestože jsou zařazeny do integrovaného systému a bez jejich spolupráce by nebylo možno dosáhnout celoplošného pokrytí na území České republiky a zabezpečit účinnou pomoc do určitého časového limitu s určitým množstvím sil a prostředků. V současné době, kdy nelze předpokládat, že by bylo možné zvýšit dotace ze státního rozpočtu, se nabízí řešení, ke kterému přistoupili třeba na Slovensku. Přijali novelu zákona o pojišťovnách... paragraf 33. Pojišťovna je povinna odvést 8 % z přijatého pojistného z povinného ručení za předcházející rok na zvláštní účet Ministerstva vnitra. Tyto prostředky pak Ministerstvo vnitra po předchozím projednání s Ministerstvem financí rozdělí hasičským jednotkám na úhradu nákladů spojených s obstaráním materiálně technického vybavení, údržbu a provoz. Rovněž tak koordinačním střediskům integrovaného záchranného systému a operačním střediskům tísňového volání na obstarání technického vybavení. Pro pojišťovny pak jistě může být výhodou, že lépe vybavení hasiči zabrání větším škodám, a sníží se tudíž náklady pro pojišťovny.

Pokuste se, prosím, pane ministře, prosadit tuto záležitost ve vládě. Při záchraně životů se totiž zásahy hasičů u dopravních nehod neproplácejí, pouze likvidace havárie a úklidové práce. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP