(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já tedy vyvolám sebe (s úsměvem).

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: S další interpelací vystoupí pan poslanec a místopředseda Lubomír Zaorálek a interpelovaným členem vlády je pan místopředseda a ministr zahraničních věcí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Já bych chtěl jenom požádat pana ministra - mám dotaz, jestli existuje v této chvíli nějaká bilance, nějaká souhrnná možná informace o tom, jakým způsobem se Česká republika postavila k té poměrně mimořádné katastrofě, která se odehrála v Japonsku, jaký byl rozsah pomoci a jaká je suma toho, co bylo Japonsku poskytnuto.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví místopředseda vlády pan ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, okamžitě po zemětřesení byl v pátek 11. března uveden do pohotovosti záchranářský systém Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru s certifikací Spojených národů, a to za průběžné komunikace odboru rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru. Kapacita týmu byla nabídnuta Japonsku prostřednictvím Monitorovacího a informačního centra Evropské unie, které odpočátku aktivně koordinovalo nabídky pomoci z členských států Evropské unie a zároveň distribuovalo požadavky Japonska. Pohotovost byla odvolána v neděli 13. března, když Japonsko potvrdilo, že z Evropské unie záchranáře neočekává.

Dne 15. března Japonsko poprvé souhrnně popsalo, o jaký druh pomoci má zájem. Následně předložil odbor rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí návrh na uvolnění 5 mil. korun z (nesrozumitelné) rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí, který byl neprodleně schválen. Ve spolupráci odboru rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru s Monitorovacím a informačním centrem Evropské unie byla předběžně zkoumána možnost poskytnout část prostředků formou materiální pomoci - holínky, gumové rukavice - zhruba v hodnotě 1,5 mil. korun bez přepravy, zejména vzhledem k tomu, že Evropská unie do Japonska vysílala koordinační tým v čele s českým zástupcem. Let dvou letadel Armády České republiky nebylo možné využít především z důvodu nemožnosti zajistit koordinaci případné vyslané pomoci ze strany Japonska.

Japonsko opakovaně zdůraznilo svou preferenci pro finanční pomoc a Monitorovací a informační centrum Evropské unie i tým civilní ochrany Evropské unie na místě opakovaně potvrzovaly problémy s přepravou i distribucí nabídnuté materiální pomoci Evropské unie. Proto byla schválená pomoc poskytnuta jako finanční příspěvek japonskému Červenému kříži. O tomto kroku, jakož průběžně i o předchozích opatřeních byly informovány zastupitelský úřad v Tokiu i zastoupení Japonska v Praze. V rámci odlehčení zastupitelského úřadu v Tokiu i zastupitelského úřadu Japonska v Praze převzal odbor rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí tak plnou zodpovědnost za shromažďování a zodpovídání nabídek pomoci od veřejnosti. Na web Ministerstva zahraničních věcí byla 14. března umístěna příslušná informace, která byla dále aktualizována.

V současné době Evropská komise i samotné Japonsko potvrzují, že časná obnova v Japonsku probíhá rychle a úspěšně, obnovena je většina infrastruktury včetně dodávek vody a elektřiny, rychle se snižuje i počet lidí bez přístřeší. Japonsko dostalo od desítek zemí a mezinárodních organizací příslib pomoci ve výši 730 mil. eur.

Na nadcházejícím summitu Evropské unie Japonsko v květnu 2011 v Bruselu by se jedním z nosných témat měla stát spolupráce v oblasti prevence katastrofy a reakce na ni včetně aspektů jaderné bezpečnosti.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane ministře, a předávám řízení panu místopředsedovi Zaorálkovi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a můžeme pokročit. Pan poslanec Jan Hamáček má interpelaci Trable s čuníky. Pěkný název. Prosím. (Úsměv v sále.)

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové.

Vážený pane nepřítomný ministře, já jsem byl před několika dny upozorněn na to, že Ministerstvo zemědělství vytvořilo nebo nechalo vytvořit videoklip s názvem Trable s čuníky. Hlavní roli v tomto díle hrajete vy, a to rovnou v několika převlecích. Já velmi lituji, že technické vybavení Poslanecké sněmovny mi neumožňuje klip teď tady pustit, aby se s ním mohly seznámit i mé kolegyně a kolegové, ale naštěstí je možné tento umělecký počin nalézt na serveru YouTube po zadání klíčového hesla Trable s čuníky, což všem přítomným zde vřele doporučuji.

Pane ministře, v této souvislosti se vás chci zeptat na následující: Co je cílem zmíněného klipu, jaká je jeho cílová skupina a jakým způsobem tento klip bude šířen? Kdo byl jeho autorem a hlavně jaké jsou náklady spojené s jeho natočením a následnou distribucí?

Já z tohoto místa chci jasně prohlásit, že si velmi vážím práce českých zemědělců a znám ty velmi obtížné podmínky, v jakých se pohybují a jakým čelí. Nicméně mám za to, že ministr zemědělství České republiky je zde od toho, aby našim zemědělcům pomáhal tyto potíže zvládat, a ne aby za jejich peníze a peníze ostatních daňových poplatníků exhiboval v pochybných audiovizuálních experimentech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další interpelace je interpelace poslance Karla Šidla také na nepřítomného ministra Pospíšila ve věci soudcovských talárů. Prosím, máte, pane poslanče, slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, za neobvyklých okolností byl vybrán monopolní dodavatel advokátních talárů dodávaných za mimořádně vysokou cenu v porovnání s cenou srovnatelných talárů soudcovských a talárů státních zástupců. Podle § 1 zákona o advokacii jste oprávněn podat návrh na přezkoumání stavovského předpisu advokátní komory soudem. Podle sdělovacích prostředků jste prý dokonce obdržel podnět k takovému postupu u tohoto předpisu.

Na základě již zmíněného se vás ptám, zda jste obdržel takovýto podnět, a pokud ano, zda a jak jste na tento podnět reagoval. Proč jste nepodpořil konkurenční prostředí a nezasadil se o přezkoumání soudem stavovského předpisu, kterým si Česká advokátní komora přivlastnila právo rozhodovat o dodavateli talárů pro advokáty, když je všeobecně známé, že např. soudcovské taláry mají stanovený jednotný vzhled, přestože je jednotně šijí za nižší cenu řady různých dodavatelů. A víte, kde zůstává rozdíl mezi obvyklou cenou soudcovských talárů a cenou advokátních talárů? A pokud ano, prosím, zveřejněte jej. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže toto bude písemně vybaveno, předpokládám. A můžeme pokročit k poslanci Ladislavu Šinclovi, který chce interpelovat přítomného ministra Tomáše Chalupu ve věci národních programů. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP