(16.50 hodin)
(pokračuje Votava)

Tato interpelace nebo ta otázka se týká vyhlášky č. 372/ 2001, o rozúčtování nákladů na teplo v bytových domech. Já jsem interpeloval již v únoru 2011 pana ministra Jankovského, vznesl jsem zásadní výhrady proti znění § 4 o rozúčtování, který činí velké problémy i stížnosti občanů na to, že působí demotivačně a je zneužíván některými vlastníky. Pan ministr mi tehdy odpověděl v tom smyslu, že se mnou souhlasí, že tato vyhláška je řekněme diskutabilní, i co se týká toho paragrafu. Že se domnívá, že by zde nevadila určitá smluvní volnost v rozúčtování tepla, a řekl mi i tehdy, že se budou snažit předpis upravit a předpokládají, že návrh nové vyhlášky bude v březnu nebo v dubnu tohoto roku.

Dnes je tedy květen. Proto se ptám pana ministra, protože jsem neviděl nový návrh vyhlášky, jak to tedy s touto vyhláškou vypadá, kdy se objeví, kdy objeví světlo světa, a samozřejmě budu rád, když mi odpoví pozitivně, že vyhláška je na světě nebo bude v dohledné době na světě. Protože si myslím, že na ni spousta vlastníků těchto domů netrpělivě čeká. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám pana ministra, kdyby odpověděl. Prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Potvrzuji to, co jsem už říkal při minulé interpelaci, to znamená, že stávající úprava skutečně v některých směrech není vyhovující. V tuto chvíli je zpracován ne vyhláška, ale věcný návrh zákona, který je v tuto chvíli už v meziresortním připomínkovém řízení, kde by tato otázka měla být řešena a mělo by to být řešeno formou zákona. Takže já panu poslanci samozřejmě jsem připraven poskytnout tento věcný návrh záměru zákona, tak abychom se o tom mohli když tak případně pobavit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme se ještě zeptat pana poslance Votavy.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za odpověď pane ministře. Pochopil jsem z toho tedy, že v podstatě to, co je ve vyhlášce, bude nahrazeno zákonem. Možná je otázka, kdy předpokládáte, že by se návrh zákona mohl objevit v Poslanecké sněmovně tak, abychom jej začali projednávat, a od kdy by měl zákon platit. Předpokládám tedy, že sporný § 4 bude tedy řešen v návrhu zákona, resp. v zákoně, a bude řešen tak, aby nečinil problémy, kvůli kterým jsem samozřejmě interpeloval.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan ministr bude reagovat.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Jak jsem říkal, je to v meziresortním připomínkovém řízení. Já vám ten termín, kdy ho máme nastaven, v tuto chvíli z hlavy neřeknu, pošlu vám to písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď prosím Antonína Seďu, který bude interpelovat ministra Šmerdu. Prosím, můžete začít.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený pane ministře, obracím se na vás z důvodu prosazení investiční dopravní akce s názvem 1/55 Kunovice - hranice okresu Hodonín. Uvádím, že hranice opravdu s malým h, protože se jedná o hranice okresů Hodonín a Uherské Hradiště a hranic Jihomoravského a Zlínského kraje.

Víte, pane ministře, pro mě osobně je nejdůležitější komunikací ve Zlínském kraji rychlostní komunikace R55, která spojuje Moravu s jihem a severem naší země. Již mnoho let se hovoří o vybudování nové rychlostní komunikace vedoucí mimo 20 měst a obcí, které v současné době tato silnice protíná. Ale vlivem Ministerstva životního prostředí, které dává přednosti bezpečnosti ptáků před občany, se stala tato investice ve formě tunelu v biokoridoru za 13 miliard korun spíše dopravní akcí z říše snů.

Vážený pane ministře, možná právě proto, že starostové těchto obcí již nevěří výstavbě nové rychlostní komunikace a dennodenně se musí oni a zejména dotčení občané potýkat s nadměrným provozem 30 tisíc aut za 24 hodin, s vyjetými hlubokými kolejemi a s takovým stavem vozovky, který je pro silniční provoz nebezpečný, a to ještě nezdůrazňuji problémy se statikou budov umístěných kolem vozovky či o zhoršeném životním prostředí.

Vážený pane ministře, Ředitelství silnic a dálnic, správa Zlín má zatím toliko 30 % prostředků na rekonstrukci a opravu silnice R55 včetně průtahu městy Kunovice a Uherský Ostroh. Údajně se čeká na upřesnění zahájení prací. Ptám se vás proto, pane ministře, v jakém časovém horizontu zahájíte a poté ukončíte investiční akci 1/55 Kunovice - hranice okresu Hodonín. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal pana ministra. Prosím, můžete.

 

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda: Děkuji, vážený pane předsedající. Pokud mám stručně odpovědět na tuto interpelaci, tak se jedná o opravu stávající silnice 1/55, a to od křižovatky se silnicí 1/50 u Kunovic až po hranici okresu jižně od Uherského Ostrohu v celkové délce 12 kilometrů. Tato neinvestiční akce zahrnuje především výměnu krytu vozovky, rekonstrukci pěti mostů a obnovu součástí a příslušenství. Zhotovitel stavebních prací byl již vybrán ve výběrovém řízení. Smlouva s ním zatím není podepsána. Celkové náklady dosahují 450 mil. korun. Na letošní rok je v rámci rozpočtu SFDI vyčleněno 100 mil. korun, to znamená na letošní rok je tam 100 mil. korun a dokončení této zásadní opravy se předpokládá v příštím roce. To znamená, z mé strany tady zaznívá pozitivní zpráva.

Tomuto tématu, vím o něm osobně, věnujeme se mu už asi zhruba dva měsíce, nicméně problematická jsou jednání s dodavatelem, protože tak jak byly nastaveny podmínky v rámci soutěže, tak jedno z kritérií, které bylo hodnoceno, byla rychlost dodávky. Nicméně vzhledem k tomu, že státní prostředky na tuto akci nebyly dostatečné, tak jsme museli jednat s dodavatelem tak, aniž bychom porušili zákon o veřejných zakázkách. A tuto opravu budeme realizovat na úkor globálních prostředků, které jsou vyčleněny. Shodou okolností včera bylo poslední jednání s dodavateli. Mám informaci, že se to velmi výrazně pohnulo. Nikoli snad díky vaší interpelaci, ale výrazně pohnulo dopředu, takže tato stavba by měla být realizována.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Může ještě pan poslanec Seďa reagovat.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji panu ministrovi za pozitivní informace. Chtěl bych se jenom zeptat ještě na jednu věc - jestli Ministerstvo dopravy a pan ministr konkrétně se bude zabývat i řekněme plánem na výstavbu nové rychlostní komunikace R55, to znamená té, o které jsem hovořil. A jestli vejde v jednání s Ministerstvem životního prostředí. Protože opravdu tunel, který je plánovaný v lesích kolem Bzence a Moravského Písku za 13 mld., to je prostě něco, s čím se obyvatelé, občané dotčených měst a obcí nemohou smířit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě prosím pana ministra.

 

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda: Jen velmi stručně. Při současných rozpočtových možnostech si neumím představit stavbu v těchto dimenzích. Je potřeba jednat a nalézt jakési kompromisní řešení s Ministerstvem životního prostředí a případně orgány Evropské unie, protože to mělo být kofinancováno z prostředků operačního programu. Velmi jednoduše - já si to neumím představit, že bychom postavili tunel za 10 mld. korun.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď bych požádal pana poslance Ladislava Šincla, který by měl interpelovat. To asi nebude Karlovarsko, že, co tam je napsané? Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP