(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, prosím pana ministra Drábka. Máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, pane místopředsedo. Paní poslankyně, ani bych nepotřeboval pět minut, stačilo by říci jediné slovo: Není. Já nevím, kde to číslo 2,8 mld. se vzalo. Já jsem žádné takové číslo neviděl. Cílem sociální reformy kromě jiného je naopak snížit administrativní náklady státu v řadě různých oblastí, které se týkají především sociálních transferů. To znamená zachovat laťku sociálních transferů ve všech oblastech, ať už v oblasti státní sociální podpory, ať v oblasti hmotné nouze, ať v oblasti pomoci osobám se zdravotním postižením. To znamená zachovat tu laťku, zachovat celkový objem prostředků, který do této oblasti jde, ale významně snížit administrativní náklady státu s tím spojené. Protože v současné době ta činnost je vykonávána poměrně neefektivně a je poměrně velký prostor pro její zefektivnění.

Já jenom připomenu, že přibližně od roku 2000, tak jak funguje nový model uspořádání státní správy, krajů, přenesené působnosti státní správy, tak na základě vyhodnocení už v roce 2004 - a byla to sociálně demokratická vláda, která svým usnesením v roce 2004 uložila ministru práce a sociálních věcí připravit sjednocené výplatní místo pro sociální transfery.

Říkám to proto, že toto není politická záležitost ve smyslu stranickém. Toto je prostě záležitost efektivního chování státu. A to, že chceme od 1. ledna příštího roku, a já to budu navrhovat, ještě to ani neprojednala vláda - to, že chceme, aby byla sjednocena výplata sociálních transferů na jedno místo, je motivováno právě tím, abychom byli komfortnější pro lidi. Protože dnes ten klient musí kvůli těmto záležitostem obcházet tři různé typy úřadů. Musí na úřad práce, musí na pověřenou obec a musí na pověřenou obec s rozšířenou působností. Po 1. lednu 2012, doufejme, bude muset pouze na jeden úřad. A samozřejmě s tím také souvisí, že tím nebude nutné zpracovávat ty agendy paralelně, ale budou se zpracovávat v jednom balíku, a tedy za mnohem nižších nákladů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím ještě paní poslankyni Váhalovou.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Pane ministře, já vycházím ze zprávy, z vaší důvodové zprávy a jejího připomínkování Ministerstvem financí, které připomínkuje právě to, že pokud se vyjde z důvodové zprávy, z prostého součtu uvedených kvantifikací, činily by dosažitelné úspory z navrhovaných změn 2,5 mld., ale současně je uveden předpoklad navýšení výdajů o 5,3 mld. A to jsou ty 2,8 mld., o kterých já jsem hovořila. Jsou to připomínky Ministerstva financí, které vlastně má obavy, kde vezmete zdroje na to, uhradit tyto peníze.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek V tom případě už je mi otázka jasná a vysvětlím ji. Tato připomínka Ministerstva financí byla vypořádaná, ten předpoklad 5,3 mld. je nesprávný, založený na mylných úvahách, protože ta částka úspory platí, ale ta částka 5,3 mld. vycházela z toho, že úředníci Ministerstva financí posoudili náš projekt sociální karty pohledem opencard, a to prosím nebude tak. Sociální karta, pokud bude vydávána jako elektronický nástroj, bude bez nároku na státní rozpočet. Naopak se zlevní způsob výplaty, který dnes jde buď v hotovosti, nebo klasickým bezhotovostním převodem. Náklady na zřízení té karty ponese provozovatel. To bude v zadávacích podmínkách, tak aby na státní rozpočet byly z tohoto ohledu nulové náklady na zřízení, na vydání těch karet.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, to bude asi vše. Teď můžeme postoupit k poslanci Jiřímu Paroubkovi a jeho interpelaci na nepřítomného ministra Pospíšila ve věci odměny jeho podřízených. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane nepřítomných ministře, tento týden deník Blesk informoval o statisícových odměnách, které jste vyplácel své šéfce sekretariátu. Fakt, že se tak dělo v době, kdy vláda lidem ordinovala úsporná opatření, ba dokonce snižovala veřejným zaměstnancům mzdy a vy sám jste mluvil o nutnosti úspor ve vašem resortu, je dalším důkazem, dalším smutným důkazem, že i vy patříte mezi politiky, jejichž slova se diametrálně liší od činů, a vaše mediální aureola slušňáka je pouhou slupkou. Slupkou, která je možná navíc placená z peněz daňových poplatníků. Ale toho se bude týkat jiná interpelace.

Chtěl bych se vás zeptat, zda hodláte v této politice odměn pro zmíněnou paní pokračovat i nadále a zda je výší nadprůměrných odměn ve vašem resortu výjimkou, anebo jsou i další královsky placení úředníci Ministerstva spravedlnosti, jako například pan náměstek Korbel, a možná že je to jenom pomluva.

V této souvislosti mi také dovolte otázku na počet vašich náměstků, který je nejvyšší v historii resortu, a na důvody, které vás k tak vysokému počtu funkcionářů a z toho odvozeného počtu jejich sekretářek a řidičů v době vlády rozpočtové odpovědnosti vedly. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Další interpelace je - Jan Chvojka mi vlastně sdělil, že odstupuje, takže ten už nebude interpelovat. Tak je to pan poslanec Václav Votava, ten ale už zřejmě vyčerpal toto téma, takže můžeme rovnou pokročit k poslanci Janu Látkovi, který bude interpelovat Tomáše Chalupu a program Zelená úsporám. Ne, pravděpodobně je tady ještě jiné téma, jak vidím - šetření na hasičích.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane stále nepřítomný ministře, nápad šetřit na hasičích se vaší vládě doopravdy nepovedl. Hasiči jsou totiž složkou, která svou mnohdy dobrovolnou činností minimalizuje škody a šetří nám tím nemalé prostředky. Úspora na nich se nám tedy nemusí vyplatit. Šetřit je samozřejmě správné, ale proč ne na záležitostech velkých státních zakázek, které bývají mnohdy předraženy. Na hasiče, stejně jako na policii, dopadlo snížení objemu mezd. Omezují se provozní náklady, nákupy pohonných hmot a věcných prostředků požární ochrany, jako jsou hadice, hasiva apod. Nebudou se kupovat nové stříkačky, nekoupí se nové žebříky a výsuvné plošiny. Dobrovolným hasičům jsou sníženy příspěvky na pořízení techniky.

Hasiči slibují, že letos ještě se sníženým rozpočtem přežijí, ale nebude na doplňování zásob a na opravy. Může však být hůř. Hasiči nezachraňují pouze majetky, ale také životy, a jsou proto pro občany mnohem důležitější než ostatní zaměstnanci veřejné správy. Mnohdy jsou oni těmi hrdiny a lidmi, které chválíme za statečnost, když pomohou především k záchraně životů. Šetřit na hasičích je jako říci nevadí, když něco shoří nebo někdo utone. Vláda má asi jiné priority, než je včasný příjezd dobře vybavených záchranářů k havárii či živelní katastrofě. Nemohu nevzpomenout pamětného výroku ministra Johna: Hasiči jsou úžasní, zvládnou to i se starou technikou. Stejným úžasným hasičům pak krátce po omezení jejich mzdových prostředků a drastickém seškrtání provozních prostředků předával diplomy za zásluhy po podzimních povodních. Ti stejní úžasní hasiči se pak svými podpisy přidávali k petici policejních odborů za odvolání ministra vnitra.

Jak to tedy tato vláda s hasiči skutečně myslí? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže odpověď - ta bude zřejmě pouze písemná. Požádám poslance Jiřího Paroubka o interpelaci na přítomného ministra Tomáše Chalupu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP