(17.40 hodin)

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, certifikace nezbytná pro udělování dotací z operačního programu Životní prostředí je zastavena už půl roku. Tento program je z hlediska čerpání finančních prostředků z dotací Evropské unie mezi nejhoršími z celkem 18 operačních programů, z kterých je bohužel celkově už pět pozastaveno v čerpání peněz. U některých ostatních to vážně hrozí. Tato tristní situace, která může brzy vyústit i v obrovskou evropskou ostudu, je způsobena rozsáhlou veřejně známou korupcí, špatnou kontrolou, celkovou neprůhledností administrativy evropských dotací na několika ministerstvech včetně známé korupční aféry exministra Drobila na vašem ministerstvu.

V oblasti čerpání fondu EU patří operační program Životní prostředí mezi nejhůře fungující operační programy v České republice. Hlavním důvodem je právě zcela zbytečná administrativní náročnost programu, dlouhé lhůty pro posuzování a implementaci projektů Státního fondu životního prostředí a celkově nedostatečná produktivita této instituce. Při hodnocení úspěšnosti daného operačního programu byla posuzována tři kritéria. Z nich uvedu dvě. Celkem ze 17 programů tento operační program se 7,9 % hodnoty projektů vůči celkové alokaci programů je prakticky nejméně úspěšný. Druhým kritériem je množství proplacených prostředků žadatelům. Tento program je pátý nejhorší ze 17 operačních programů.

Mám dvě otázky: Co udělá Ministerstvo životního prostředí pro celkové výrazné zlepšení fungování operačního programu zejména v oblasti zefektivnění celého systému čerpání a posuzování žádostí o prostředky z fondů EU? Ty zruší Ministerstvo financí? Tady si uvědomuji, že to není otázka na vás, spíš otázka pro vás podpůrná. Respektuje Evropská komise pozastavení certifikací (předsedající upozorňuje na čas) a výplat finančních prostředků v rámci operačního programu? A co pro to Ministerstvo životního prostředí může udělat?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Děkuji pěkně za vznesený dotaz. Nejdřív mi dovolte uvést nějaká čísla k procentu čerpání. V tuto chvíli, tedy k 26. 4., bylo proplaceno z fondů EU 17 miliard korun, což je 14 % z celkové alokace, ale je potřeba říci, že z hlediska rozhodnutí o poskytnutí dotace, což při specifikách tohoto programu je jeho samostatným bodem, tak rozhodnuto bylo o 78 miliardách ze 121, tzn. o 64,4 %. Já vím, že je to dílčí údaj, ale beru to jako fakt, který jsem z velké části takto také zdědil.

Co se týká samotné certifikace, tedy na základě známé kauzy, kterou jste zmínil, 22. 12. 2010 národní koordinační orgán Ministerstva pro místní rozvoj nám sdělil pozastavení certifikace. Stalo se tak z národní úrovně v rámci předběžné opatrnosti. Dosud byly na národní certifikační úřad a národní koordinační orgán zaslány tyto dokumenty. Byly předloženy veškeré požadované dokumenty. Řídící orgán inicioval 25. března seminář, kde bylo prezentováno nastavení kontrolních mechanismů ze strany státního fondu. Dále pak byly zahájeny procedury zvýšeného řízení rizika, a to ve spolupráci s oběma orgány. Významným krokem, který bylo potřeba zmínit a bylo potřeba realizovat, bylo předložení akčního plánu navrhovaných opatření, který byl předložen 15. dubna. Zítra bude na Ministerstvo financí a na MD odeslán audit účetní závěrky zajišťovaný v současné době společností Deloitte.

Co zbývá k tomu dotazu, jak se pan poslanec ptal? Je potřeba provést nový audit, zaměřený na nastavení systému kontroly veřejných zakázek, což je asi největší výhrada, včetně kontroly vzorku projektů. Ministerstvo financí od nás obdrží seznam veřejných zakázek v kategorii nadlimitní, podlimitní, malého rozsahu, na základě kterého si samo Ministerstvo financí jako certifikační úřad vybere vzorek, který má být auditován. Pokud bude kladný výrok auditora, věříme v otevření certifikace.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosím pana poslance Jiřího Paroubka, aby doplnil svou interpelaci.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, uvědomuji si, že jste tento problém do značné míry zdědil, vlastně z 99 % zdědil, to chápu.

Moje faktická otázka je, kdy bude audit proveden, protože podle mého názoru nelze už v těchto věcech otálet. Přece jen si myslím, že by nebylo dobré tyto věci zakrývat, protože důležité podle mě není, zda ty projekty jsou projednávány nebo schváleny, ale důležité je, kolik peněz je skutečně proplaceno.

Ale moje otázka je, kdy tedy tento audit bude zúřadován, kdy budeme znát konkrétní výsledky, kdy budete moci rozhýbat celý operační program znovu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím tedy ještě jednou pana ministra.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Jak jsem zmínil jednotlivé kroky v procesu, my usilujeme o to, aby se tak stalo co nejdříve. Ono je to ve spolupráci s Ministerstvem financí a v rukou Ministerstva financí je teď jednak výběr auditora ve spolupráci s námi, ale hlavně výběr vzorků pro provedení auditu. Zítra jsou naši zástupci na jednání v Bruselu, kde se bude řešit otázka skupin výhrad bruselské administrativy v rámci předběžné přípravy na možné kritické dokumenty, tak abychom jim uměli předejít a mohli se tou situací zabývat. Musím říci, že mou snahou opravdu je to nezdržovat, ale je to o tom, že subjektů, které v té věci konají, je opravdu mnoho.

Co se týká procent, musím říci jednu věc. Tak jak se seznamuji s konkrétními projekty, mám pocit, že u některých z nich možná mohl být ten program nastaven jednodušeji, a tím mohlo dojít k rychlejšímu čerpání. Proto také třeba dojde u výzvy pro Moravskoslezský kraj k jejímu zastavení a vyhlášení novému, tak aby byla řekněme jednodušší a méně administrativně náročná z hlediska ovzduší.

U některých projektů, a je třeba zmínit, že největší položku z těch 121 miliard představují otázka vodohospodářství a nastavení vodohospodářské infrastruktury a čištění odpadních vod. A jak pan poslanec sám dobře ví, tak v tomto ohledu si Česká republika sama v počátku nastavila pravidla, která nejsou příliš jednoduchá. A v tuhle chvíli my se s tím všichni potýkáme v těch 634 aglomeracích, které jsou potřeba v té věci řešit, včetně pravidel, která jsou možná přísnější, než bývá v Evropě zvykem. Ale je to zkrátka stav, který je, a my už ho nezměníme. Bohužel.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak to bychom měli tuto interpelaci. Požádám pana poslance Jana Látku, opět na ministra Tomáše Chalupu, a tentokrát to bude Zelená úsporám.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, Zelená úsporám je program zaměřený na úspory energie a obnovitelné energie v rodinných a bytových domech, vypsaný Ministerstvem životního prostředí a administrovaný Státním fondem životního prostředí. Z cca 77 tisíc žádostí bylo zatím schváleno něco přes 37 tisíc. Na konci října 2010 byl tento program pozastaven s tím, že spuštěn bude opět na začátku roku 2011. Žadatelé, kteří tento program chtějí využít a jeho podmínky splnili, jsou dnes ve velké nejistotě. V mnoha případech investovali do svých staveb mnohem více finančních prostředků, jen aby vyhověli podmínkám programu Zelená úsporám. V mojí poslanecké kanceláři se množí návštěvy občanů s kopiemi žádostí na fond, s žádostmi o konkrétní odpovědi, případně i pomoc.

Jako bývalý starosta okresního města se na vás, vážený pane ministře, obracím s prosbou: Pokuste se, prosím, pomoci těmto lidem a urychlete administraci tohoto jistě zajímavého programu Zelená úsporám. Já vám za to za všechny žadatele moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra o reakci.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Pane místopředsedo, vážení kolegové, vážený pane poslanče, dovolte, abych vám řekl aktuální situaci, v jaké se nacházíme. Celkově bylo podáno 79 093 žádostí a dalších 1 144 žádostí představují žádosti podané vlastníky budov veřejného sektoru. Radou státního fondu na jednotlivých zasedáních bylo k dnešnímu dni schváleno 62 281 žádostí s celkovou sumou 16,2 miliardy korun. K tomuto jednání došlo minulý týden. Teď běží u poslední skupiny zhruba 24 000 žádostí, které jsou tzv. perfektní, běží proces, kdy jednotliví kupci mají právo do nich nahlédnout, počítám, že proces bude trvat zhruba čtrnáct dnů až tři týdny, a následně bude rozeslána ta druhá skupina perfektních, tedy zhruba 24 000 žádostí, k rozhodnutí a k postupu pro financování podle toho, jak probíhají práce.

16 000 žádostí zbývajících do této sumy jsou žádosti, které mají určitou vadu. Ty všechny byly v jeden den odeslány z jedné pošty doručenkou všem žadatelům. V tuhle chvíli zhruba týden nám běží proces, kdy byly doručovány tyto žádosti, a jenom pro vaši informaci, k dnešnímu dni v průběhu těch zhruba čtyři pět dnů se vrátilo cca tisíc žádostí doplněných již z těch 16 000 vyzvaných k jednotlivé výzvě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP