(17.50 hodin)
(pokračuje Chalupa)

Samostatnou záležitostí jsou budovy veřejného sektoru. Jako bývalý starosta pan poslanec tuto situaci velmi dobře zná. Tam bohužel došlo zatím k redukci, a tak jak jsem již informoval i zástupce, nebo jak naši zástupci informovali již Svaz měst a obcí, jednáme o vypsání nové výzvy v rámci operačního programu Životní prostředí ve výši ne méně než 2 mld. korun, který by směřoval právě pro veřejné budovy. Přál bych si, abychom mohli do veřejných budov dát peníze, které byly alokovány v programu Zelená úsporám. Ale jenom ty prostředky 19,5 mld. korun a 79 000 žádostí představují zhruba 250 000 domácností, představují v tuto chvíli deficit takřka 8 mld. korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Látku.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za vyčerpávající odpověď, pane ministře. Já jsem spokojen i s tím rozhodnutím s těmi veřejnými budovami. Mně jde spíš o rodiny, o ty soukromníky. Někteří čekají rok, někteří rok a půl vlastně na přislíbené peníze, přitom mají odevzdány podmínky bez chyb. Takže o ty lidi mi jde. Možná by stálo za to, kdybyste vy, potažmo vaše ministerstvo, ve veřejných prostředcích, ve sdělovacích prostředcích daleko více tuto informaci z posledních dnů a týdnů dali veřejnosti, protože ta obava stále roste. A roste tím více, čím víc se blíží léto, a lidé by rádi stavěli, popř. se někteří do toho už dávno pustili.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě prosím pana ministra.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Musím říci, že otázka komunikace je jedna z věcí, která ten program podle mého názoru provázela nedostatečně celou dobu. Fakt, že nebyl vůbec za doby ani jednoho z ředitelů, včetně těch tady dnes zmiňovaných, nastaven vůbec systém komunikace, komunikační strategie, se bohužel projevuje v nervozitě lidí. Tak to zkrátka je. Jak jsem řekl, 16,5 tisíce lidí své dopisy dostalo, nebo dostane možná dnes či zítra, i když předpokládáme s ohledem na to, že tisíc už se jich vrátilo, že už to všichni mají. U těch 24 tisíc, kteří mají žádosti v pořádku, je to jenom otázka čekání na dohodu s kupci, že můžeme rozesílat.

Co se týká té větší komunikace, mohu jen upozornit, že jsem zřídil mimo to, že byl nastaven komunikační systém vůbec poprvé, byť měl být asi na začátku toho programu před dvěma lety, tak jsme zřídili funkci ombudsmana toho programu, na kterého se mohou lidé obracet, když mají nějaký konkrétnější, podrobnější problém, který třeba nejde vyřešit prostřednictvím obecné informace v médiích. Nejjednodušší forma je napsat ombudsman zavináč zelená úsporám tečka cz.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a to je poslední k této interpelaci. Pan poslanec Votava to stáhl, takže Václav Klučka bude interpelovat ministra Jaromíra Drábka ve věci výplatních míst sociálních dávek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedající. Já jsem strašně rád, že tady konečně při jedné mé interpelaci je pan ministr, a je to ministr Drábek, za což mu hodně děkuji.

Problematika společného vyplácení sociálních dávek, tedy určité řekněme centralizace tohoto místa, je skutečně problematikou, která dneska hýbe jak zaměstnanci úřadů práce, tak i zaměstnanci pověřených obcí, kteří s netrpělivostí očekávají, kdo že bude tím vyvoleným, kdo bude vyplácet dávky. Dá se předpokládat, že ty práce budou rozděleny na dva základní okruhy - ten, kdo vyplácí dávky, a ten, kdo bude v terénu provádět terénní zjišťovací práce. Protože je zde určitá nejistota, využívám právě této interpelace k tomu, abych požádal nebo poprosil pana ministra, zda by mohl tuhle věc ze stávajícího pohledu a stávající reality vysvětlit a řekněme trošinku zklidnit, zklidnit vědomí těch zaměstnanců jak na úřadu práce, tak i pověřených obcí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Rád bych poděkoval kolegovi Klučkovi za tuhle interpelaci. Už je to dnes třetí interpelaci, kde se potřebujeme zabývat těmito věcnými záležitostmi a říci je. Jenom bych podotkl, že jsem zatím za tři čtvrtě roku chyběl na interpelacích jednou, a to ještě z pracovních důvodů, které jsem nemohl ovlivnit.

Ten problém je v tom, že zatím ještě ten návrh ani neprojednala vláda. Shodou okolností ho dnes projednávala Legislativní rada vlády a ještě se tam právě upřesňovaly některé záležitosti kolem té delimitace zaměstnanců obecních úřadů na úřady práce. Je to záležitost, kterou principiálně chci řešit dohodou mezi obecním úřadem a úřadem práce, protože je to tak, že ti zaměstnanci, kteří tuto agendu vykonávají, většinou nevykonávají pouze tuto agendu a mají dělené úvazky. My se prostě potřebujeme dohodnout s obcemi, kteří pracovníci přejdou na výplatu dávek a kteří zůstanou obci na té sociální agendě, která je podle zákona záležitostí obce. Jakmile návrh zákona projedná vláda, budu chtít, aby okamžitě začala předběžná jednání mezi jednotlivými pobočkami úřadu práce a starosty obcí, aby už předem, aby co nejdříve ti lidé věděli, měli jistotu, mohli se rozhodnout, protože je mnohem lepší to dělat po dohodě než nějakou striktní shora nařízenou delimitací, aby co nejdříve věděli, na co se mohou připravovat, jakým způsobem dál postupovat. Mělo by se to týkat přibližně 2000 pracovníků obcí. Myslím, že to je číslo, které je zvládnutelné vzhledem k tomu, že si představíme, že se to týká o něco více než 600 obcí a o něco více než 400 pracovišť úřadů práce. Tím chci říct, že to budou skutečně individuální jednání o jednotlivých zaměstnancích po dohodě s nimi. Samozřejmě, že budeme chtít, aby ti lidé dělali především to, na co mají kvalifikaci, s čím mají dlouhodobé zkušenosti, abychom přihlédli, kde mají tři čtvrtiny úvazku, tak to využili a tu čtvrtinu úvazku nahradili něčím jiným. Takže předpokládám, že o tom začnou jednání velmi brzy a že ten časový prostor, který máme do konce roku, je na to naprosto dostatečný.

Nicméně rozumím v tuto chvíli těm emocím, protože samozřejmě je jasné, že když někdo neví, jak to bude řešeno, tak je to špatné. Já shodou okolností zítra mám o tom jednání s představiteli Svazu měst a obcí, abychom se dohodli na obecných rámcích vyjednávání, abychom tu situaci skutečně velmi dobře připravili tak, aby nikdo nemohl mít pochyby, že bude situace nějak nejasná nebo nezvládnutá.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám ještě pana poslance Klučku.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane ministře. Já bych jen ještě poprosil, jestli při těch jednáních, která budou dále vedena, by se nevzala v úvahu také ta oblast, že pokud budou muset odcházet, a teď mám na mysli odcházet skutečně ze zaměstnání, třeba ti zaměstnanci obce z těch důvodů, že tam pro ně už nebude nějaký prostor, tak vzniká určitá nákladová položka týkající se odchodného při ukončení pracovního poměru. S tímto obecní úřady nepočítají, neměly to ve svých rozpočtech a mohly by se dostat do celkem slušné jakési pasti beznaděje, že by to nešlo ani v podstatě... No, musí se to vyplatit a nebudou na to peníze. Jestli je možné přitom také trošku sanovat tuhle věc.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Ano, určitě na to budeme brát zřetel při vzájemném vyjednávání a jde právě o to, abychom změny nedělali na poslední chvíli, abychom právě ty agendy postupně přizpůsobovali jak na úřadech práce, tak na obecních úřadech, abychom se s tím vyrovnali v průběhu letošního roku a samozřejmě s co nejmenší finanční újmou, ale to říkám jak na straně obcí, tak na straně úřadů práce.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tím to ukončíme a požádám Antonína Seďu, aby interpeloval... (Námitky v sále.) Šest hodin? Vyčerpali jsme, takže vlastně už Antonín Seďa zřejmě nedostane příležitost, protože čas je vyčerpán. Vzhledem k tomu, že 18. hodina každou chvíli odbije, tak už nebudeme zahajovat další interpelaci.

Dovolte mi, abych ukončil tento jednací den. Tahle schůze bude pokračovat zítra v 9 hodin ráno, nicméně důležité je říci, že za 15 minut bude zahájena mimořádná schůze, kterou svolala předsedkyně Sněmovny. Takže končím tento jednací den a v 18.15 vás zvu na zahájení mimořádné schůze Sněmovny.

 

(Schůze přerušena v 18.00 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP