(19.10 hodin)
(pokračuje Černochová)

Já bych prostřednictvím paní předsedající chtěla potvrdit slova Honzy Čechlovského, který stejně jako já, stejně jako ostatní kolegové starostové intenzivně pracovali právě ve stejné skupině jako pan kolega Farský, který předkládá návrh, který je předmětem dnešního jednání. Já chci důrazně, ale velmi důrazně odmítnout to, z čeho jsme tady byli panem Novotným obviněni, že to je návrh, který psala nějaká loterijní lobby.

Prostřednictvím paní předsedající pane kolego, vaše chování tady na tomto plénu na této půdě Poslanecké sněmovny nedělá nic jiného, než právě loterijním lobby nahrává. A mě velmi mrzí, já jsem pana kolegu Novotného na začátku svého působení v Poslanecké sněmovně považovala za člověka, který chce bojovat s hazardem stejně jako já i jako ostatní starostové, ale bohužel postupem času jsem zjistila, že jeho návrhy jsou pouze destruktivní, nikoliv konstruktivní.

Takže já bych velmi prosila všechny členy tohoto zákonodárného sboru, aby podpořili ten návrh, který tady dnes je. Skutečně se nejedná o žádné politikum. Je jedno, jestli to prohlasuje tato Sněmovna hlasy sociálních demokratů, hlasy občanských demokratů nebo TOP 09. Podstatné je, že jsme se shodli, nebo že se snad shodneme v tom, jak jsme tuto rétoriku používali před volbami, že s hazardem je nutné něco dělat. (Předsedající upozorňuje na čas.) Já děkuji za to, že jsme teď došli do této fáze, a věřím tomu, že ten návrh podpoříte.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní s řádnou přihláškou paní poslankyně Hana Orgoníková. Poté je přihlášen pan poslanec Viktor Paggio. Paní poslankyně Orgoníková má slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji, vážená paní předsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás informovala, že jsem dnes převzala petici Internet bez cenzury, kterou během tří dnů podepsalo 13 010 signatářů v elektronické podobě. Signatáři požadují, aby byly z návrhu novelizace loterijních zákonů vyjmuty paragrafy, které tuto cenzuru zavádějí, a aby stát reguloval loterijní průmysl jinými způsoby než zaváděním cenzury. Poněvadž jsme ve třetím čtení a nebyl by čas na jiné projednání, tak jsem si dovolila vás s touto peticí seznámit.

A jinak si myslím, že pan Novotný má zrovna tak právo vystoupit jako kdokoliv jiný. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Orgoníkové. Pan poslanec Viktor Paggio je dalším přihlášeným do rozpravy. Poté pan poslanec Jan Farský.

 

Poslanec Viktor Paggio: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já se z těch rozbouřených vod zase vrátím zpátky do klidné technické debaty. Jedná se o § 2a v části páté zákona - je to odpovědnost provozovatelů elektronických prostředků, která zde byla již zmíněna v předchozích příspěvcích. Tento odstavec má tři hlavní problémy. A kdo dělal někdy e-marketing, a já jsem ho dělal, tak ví, že je to prostě technicky neproveditelné ze tří důvodů.

Za prvé vyhledávače. My tvrdíme, že ti provozovatelé elektronických prostředků budou povinni zajišťovat nemožnost připojení uživatelů de facto k hazardu. To bychom ale mohli pokutovat těmi 10 mil. i Google nebo Seznam, protože oni nezajišťují nemožnost připojení, naopak pomohou mi to internetové kasino najít a je to jejich byznys a je to tak v pořádku.

Druhý problém je reklama. Reklama na internetu funguje trochu jinak než ta klasická. Vy prostě na své webové stránce pronajímáte prostor a tam vám v iframu, prostě ve vložených stránkách, vkládají reklamu a vy neovlivníte jakou.

Třetí problém je odpovědnost. Kdo vlastně bude zodpovědný za nemožnost připojení uživatele k hazardu? Ten poskytovatel připojení, to znamená firma UPC, majitel serverů, ten, kdo dělá hostingovou službu, nebo provozovatel webových stránek?

Takže ty tři technické problémy tam jsou. Kromě toho si dovolím odkázat na zprávu Rady pro lidská práva OSN o ochraně svobody názorů a jejího vyjadřování z května 2011, kde je uváděno - cituji: "Požadavky na cenzuru by nikdy neměly být delegovány na soukromou entitu a nikdo by neměl být na internetu odpovědný za obsah, který nevytvořil."

Bohužel tento odstavec předpokládá obojí. Takže já doporučuji kolegům, předpokládám, že pan Farský navrhne rozdělení zákona, abychom pro něj nehlasovali a nechali to zrušené. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců VV.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Viktorovi Paggio. A nyní pan poslanec Jan Farský. Po něm je přihlášen pan kolega Jiří Šlégr. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Farský: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, ono ve vystoupeních, která tady předcházela, myslím, že trošku zaniklo to, proč vlastně ten pozměňovací návrh ve své absolutní většině, a to pozměňovací návrh na změnu zákona o loteriích, byl předložen.

Jsou tam řekl bych tři základní body, které se změní oproti současnosti, když na závěr dosáhneme shody a po vyjasnění jednotlivých hlasování a úpravě jednotlivých částí tak, jak jsou zde navrženy, kdy dosáhneme shody a k oponentní zprávě menšiny najdeme dostatek hlasů na to, aby byla schválena.

Bude sjednocena výše odvodu na veřejně prospěšné účely pro loterijní společnosti na 20 %. On je totiž další úhel pohledu. Ony se některé společnosti lehce vyhýbají tomuto odvodu 20 % tím, že se rozdělují do více menších společností, a ačkoliv je to majetkově ta samá společnost, tak tím dosáhne toho, že její odvody klesnou na 5 nebo 10 %. Nabádáme tedy tímto způsobem k účelovým jednáním, která snižují částku na odvod na veřejně prospěšné účely.

My dáváme obcím zásadní pravomoc, aby v obecně závazných vyhláškách mohly stanovit, kde v území a kdy v území je možné provozovat loterijní hry. Je to pravomoc, po které obce volají dlouhodobě a která v obcích chybí, protože zvláště tam dochází k základním negativním vlivům hazardu.

Podstatným jevem je také zvýšení transparentnosti, protože to není tak, jak tady v předchozích příspěvcích zaznělo, že by snad mohly veřejně prospěšné účely být odváděny na účet netransparentních společností netransparentním způsobem. Je to tak, že musí být odvedeny na veřejně prospěšné účely, že smlouvy o odvodu těchto prostředků podléhají schválení povolovatele, ať už je to Ministerstvo financí, případně obec, a že loterijní společnost musí mít přehlednou vlastnickou strukturu a sídlo v České republice.

To jsou důležité momenty, které dávají smysl pro to, aby tento zákon byl schválen. Je tam dalších mnoho pozitivních ustanovení, ale ta už jsem zmínil v rámci druhého čtení, tak vás jimi nebudu unavovat a předpokládám, že jste si návrhy podrobně nastudovali.

My máme možnost volby přístupu k tomuto zákonu. Buď skutečně chceme účinně regulovat hazard, a pak máme dnes možnost, nebo jsou to spíše osobní ambice, a pak máme tady možnost ale tak jako v předchozích mnoha pokusech shodit tento návrh pod stůl, byť to bude ověnčeno dobrými úmysly a snahou o regulaci hazardu. Ale právě proto jsme se scházeli, právě proto se scházeli ti, kteří dostali ve svých klubech, nebo jejich dlouhodobou snahu hazard regulovat, abychom našli řešení, které je smysluplné a zároveň schvalitelné.

Já bych vás tedy chtěl požádat, abyste přesto, že to v tuto chvíli tak nevypadá, že by to vůbec bylo možné, zvážili skutečnou potřebnost tohoto zákona a hlasovali ve finále tak, aby dnešní Sněmovnu opustil slušný zákon.

Chci na závěr navrhnout, aby v rámci pozměňovacího návrhu, a je to nejen vzhledem k vystoupením mých předřečníků, ale je to zároveň vzhledem k tomu, co zde i zaznělo z úst pana ministra Kalouska, máme v části 4. a 5. ustanovení, které je jen obtížně vymahatelné, které by spíše přineslo komplikace a které, byť obsahově je potřebné, tak toto technické řešení není tím ideálním, tím šťastným, a proto já budu navrhovat, aby v rámci pozměňovacího návrhu pod písmenem A proběhlo samostatné hlasování o částech 4 a 5 tohoto návrhu týkajícího se internetového sázení a bank.

Děkuji za slovo. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP