(9.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Chci také připomenout, že v době, kdy byl Aleš Řebíček v čele Ministerstva dopravy, tak došlo k výraznému zrychlení zadávání veřejných zakázek. Došlo k takovému zrychlení zadávání veřejných zakázek, že byly zadány a nasmlouvány zakázky v rozsahu vyšším než 20 miliard korun, které vůbec nebyly rozpočtově kryty v rámci výhledu státního fondu dopravy. K čemu takový spěch? Jak je možné, že k něčemu takovému došlo? Jak je možné, že někdo takovýmto způsobem postupoval v rámci Ministerstva dopravy, aniž si toho všimla vláda a aniž si toho všimlo Ministerstvo financí? Řada těch dnešních problémů, které jsou na fondu dopravy, je dána mimo jiné tím, že v době, kdy byl Aleš Řebíček ministrem dopravy, se vysoutěžily velmi rychle zakázky, se kterými rozpočet fondu dopravy v příštích letech vůbec nepočítal. Tohle je další velmi podezřelý rys z pohledu fungování ministra dopravy Aleše Řebíčka v čele Ministerstva dopravy a v čele systému financování budování dopravní infrastruktury v naší zemi.

Také mohu připomenout další problém, který se týká čerpání prostředků z Evropské unie. V situaci, kdy republice chybějí finanční zdroje na budování dopravní infrastruktury, tak chyby, ke kterým došlo v době fungování Aleše Řebíčka ve vládě, budou znamenat, že Evropská unie pravděpodobně neprofinancuje projekty v rozsahu 11 až 20 miliard korun.

Přes to všechno, co se stalo, přes to všechno, co se dělo v rezortu dopravy, tak Aleš Řebíček měl celou dobu podporu vlády. Měl celou dobu podporu bývalého ministra, resp. premiéra Mirka Topolánka. Nikdy jsem nezaznamenal ze strany současných členů Nečasovy vlády, kteří byli i ve vládě Mirka Topolánka, jakékoliv kritické projevy na adresu fungování bývalého ministra Aleše Řebíčka. Jako by to vlastně všem vyhovovalo. Jako by s tím všichni byli spokojeni, nebo jako by s tím všichni byli svázáni či propojeni. A je otázka, součástí jakého systému tehdy vlastně Aleš Řebíček byl, jestliže neměl kompetence pro to, aby byl ministrem dopravy, neměl zkušenosti ani neměl odborné předpoklady. Jediné, co měl, bylo ekonomické zázemí a je otázka, k čem toto ekonomické zázemí bylo v minulých čtyřech letech použito.

Tady se objevují vážná korupční podezření. A já si myslím, že je v zájmu členů současné vlády, aby tyto věci nebyly zameteny pod koberec a celá záležitost se dostatečně objasnila. Proto bychom byli rádi, kdyby se na této mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny vedla debata o tom, jaké jsou majetkové poměry Aleše Řebíčka, co vedlo k jeho zázračnému zbohatnutí a jakým způsobem se tato vláda postará o to, aby tady nezůstala ve vzduchu viset vážná korupční podezření z let působení vlády Mirka Topolánka.

My také chceme, aby se tady řešily další kauzy, které spojují tuto a minulou vládu. Případy, které si tyto vlády vlastně předávají, aniž by je řešily. Typická je kauza letounu CASA. Letouny byly pořízeny na základě rozhodnutí vlády z roku 2009. Stály více než 3,5 miliardy korun. Veřejně se spekuluje o tom, že ten nákup byl výrazným způsobem předražen, ve veřejných zdrojích jsou informace o tom, že Česká republika nakoupila tyto letouny minimálně dvakrát tak dráž, než je nakoupil jiný stát NATO - Portugalsko. Smlouvy na nákup letounů CASA prý nejde vypovědět. Smlouva byla uzavřena za ministryně Vlasty Parkanové. Je problém s tím, aby letouny mohly být plně nasazeny v rámci našeho působení v Severoatlantické alianci. A po všech těchto problémech, po konstatování předražení prodeje a nákupu se nic neděje. Nikdo nevyvodil žádnou odpovědnost. Kauza CASA je kauza, která spojuje Topolánkovu a Nečasovu vládu.

Další kauzou, která ukazuje na kontinuitu mocenských poměrů a personálních vlivů v době Nečasovy a Topolánkovy vlády, je kauza podivných zakázek ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Opět. Bývalý ministr spravedlnosti Němec působil jako poradce premiéra Mirka Topolánka. Zakázku ve Všeobecné zdravotní pojišťovně na dodávku softwaru - sofwaru! - na vymáhání pohledávek vyhrálo sdružení advokátní a vymahačské firmy, kde kromě pana Podkonického, který tam tedy figuruje za ony vymahače, figuruje i bývalý ministr Pavel Němec. To znamená sdružení právnické a vymahačské firmy vyhrálo zakázku na dodávku softwaru! Ta zakázka bude asi za 108 milionů korun, přičemž Všeobecná zdravotní pojišťovna už v minulosti vynaložila více než 5 milionů korun na pořizování podobného softwaru. Na té zakázce zajímavé nejenom to, že mezi dodavatele bude patřit bývalý ministr Němec, který se pohyboval v blízkosti nejenom premiéra Topolánka, ale také bývalé nejvyšší státní zástupkyně Vesecké, ale že už od roku 2013 má výběr a vymáhání zdravotního pojištění přejít do tzv. systému JIM (vyslovil džim). Vážené kolegyně a kolegové, my jsme tady nedávno jednali o návrhu zákona, který JIM zavádí. Vy přece musíte vědět, že VZP nepotřebuje nakupovat za více než 100 milionů korun software, který bude řešit vymáhání pohledávek v situaci, kdy celá agenda má za rok přejít do systému finančních úřadů. A v této situaci se ve správní radě VZP, kde je zastoupena tato vládní koalice, tak se proválcuje zadání zakázky, kterou údajně nešlo zrušit. Zakázka, kterou nešlo zrušit! Já doufám, že se se stejným argumentem nesetkáme u tzv. ekozakázky. To je také něco, co má svůj původ v době vlády Mirka Topolánka, a bude o vítězi tohoto tendru rozhodovat vláda současná. Já doufám, že se nesetkáme s argumentem, že i tuto zakázku není možné zrušit.

Čtvrté téma, které chceme zmínit, je téma odpovědnosti ministra Vondry. My jsme přesvědčeni jako sociální demokraté, že vláda nemůže zcela ignorovat a nemůže to zcela ignorovat předseda vlády, jestliže Poslanecká sněmovna svým usnesením vyzve k tomu, aby předseda vlády navrhl odvolání ministra dopravy (?). Není možné, aby na takové usnesení Poslanecké sněmovny premiér vůbec nereagoval. I tady je podle našeho názoru nutná reakce premiéra. Premiér by měl buď obhájit pozici ministra Vondry v kauze ProMoPro, což podle našeho názoru není možné, anebo by premiér měl i v souladu s doporučením Poslanecké sněmovny navrhnout odvolání ministra Vondry.

Čtyři témata, která jsme zde zmínili, jsou témata, která souvisí s otázkou boje proti korupci.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, buď tady máme v České republice vládu boje proti korupci, anebo tady máme vládu silně zapáchajících pozůstatků Topolánkovy vlády. Vládu, jejímž cílem je zametat pod koberec to, co tady po Topolánkově vládě v této oblasti zůstalo. A já jsem přesvědčený o tom, že pokud se současná pravicová vládní koalice nemá čeho bát, může bez problémů hlasovat pro schválení této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dalším přihlášeným je místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek, poté předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré ráno dámy a pánové, vážení kolegové, dobré ráno členové vlády. Já se pokusím také zdůvodnit, proč jsme zařadili ty body na mimořádnou schůzi, které máte před sebou, ale řeknu vám, že nejraději bych Sněmovnu a vás, jak tady sedíte, naložil a na začátek toho jednání bych vás zavedl do Ostravy, doprostřed Ostravy do čtvrti Viehweide, původně německy, dneska Fifejdy, abyste vychutnali, v jakém prostředí občané v této čtvrti žijí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP