(9.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

No ale pane ministře Kalousku, pak se nedivte, že nebudete moci vůbec vystoupit z auta, až přijedete mezi ty lidi v Moravskoslezském kraji. A pravděpodobně i jinde. Já mluvím za ty svoje, ale mám pocit, že v ostatních regionech to moc jiné není. Takže možná na té Malé Straně to bylo ještě klidné!

A opakuji - to, co jsem tady říkal o Pavlu Němcovi, to mi připadá zásadní. Já vám přečtu, co je napsáno ve zprávě Bezpečnostní a informační služby o situaci v České republice: "Konkrétní případy korupce státních orgánů se soustřeďují mimo jiné na oblast justice s cílem zakrýt předchozí nelegální aktivity." Nebo: "Korupce jako prostředek pro dosažení zamýšlených výhod je nahrazována systémem klientelistických sítí, ve kterém se přímé finanční a hmotné vazby účastníků vytrácejí a odhalení je stále obtížnější." Chápete, tam nejde o to, že by Pavel Němec dostal nějaké peníze. Je protislužba - vyhraje výběrové řízení na počítače. Takhle sofistikovaně to funguje. Nebo: "Byly zaznamenány případy nestandardního jednání soudců a státních zástupců, jež představovaly ohrožení výkonu justice. Nestandardní aktivity vykazují případy kriminálního jednání." Mluví se tady o tom, že BIS zaznamenala kontakty představitelů justice na osoby z kriminálního prostředí či existenci klientelistických vazeb, které mohou vážně ovlivnit soudní řízení.

Já jsem četl i tu tajnou zprávu BIS, protože k ní mám přístup, tudíž nemohu říkat jména. Jenom vám mohu říci, že ta konkrétní podoba je i se jmény - pokud to někomu připadá příliš obecné. Ale to, co je tady napsáno - já jsem zaregistroval jednoho soudce městského soudu, který řekl, že to jsou pouze obecné věci a že ta BIS je zřejmě celá zlobbovaná. To mi připadá skoro neuvěřitelné, když člověk z městského soudu v Praze něco takového řekne. Víte, co bych mu odpověděl? Mám tady poslední Globální zprávu o konkurenceschopnosti na rok 2012, kterou vydává uznávané Světové ekonomické fórum. Tady se říká, že v korupci rozdělování veřejných peněz se Česká republika propadla na 124. místo ze 142 účastníků. My jsme se propadli o 20 míst za rok. Dostali jsme se na úroveň Kamerunu, Mongolska a Ukrajiny. Zvláštní část je tady věnovaná nezávislosti justice. To je to, o čem mluví BIS. A tady se říká, že Česko je na tom zhruba stejně jako Tanzanie a Nigérie. Tady jsme se propadli o 10 míst. V té zkorumpovanosti soudů České republiky jsme se propadli o 10 míst. Šéf Městského soudu v Praze řekne, že nechápe, o čem BIS mluví. Není to podivné? Skoro podezřelé, bych řekl. Tento soudce, který se uchází dokonce o ústavní soud, si dovolí takovýmto způsobem shazovat něco, na co máme celou řadu dokladů, a dokonce nám řekne, že BIS je zkorumpovaná. No, někdo tady lže, přátelé! Někdo tady lže.

A proto říkám, že to zařazení Pavla Němce je tak důležité. Protože to je to, co jsem už tady řekl. Tento expert na zahlazování kauz, který zná mechaniku, jak je sprovodit ze světa, ten je pravděpodobně zdrojem klidu mnohých těch, kteří za těmito kauzami stojí. Takže my pravděpodobně jsme odsouzeni k tomu nezjistit, kdo je anonymní společnost Prague Military Hospital Concession, pravděpodobně se nedozvíme, jakým anonymům vláda rozděluje peníze.

Ale já, když vidím, jak tahle vláda na jedné straně vykřikuje, že šetří, a na druhé straně rozhazuje peníze někomu, ani nevíme komu, tak mě napadá, že když tady byla komunistická strana, tak si také myslela, že tady bude věčně a že jí to bude věčně procházet a že se jí nic nemůže stát. A také mohla takhle arogantně mlčet, když lidé byli nespokojení, dokonce se bouřili.

Já myslím, že ten incident na Malé Straně měl být ministru Kalouskovi a ostatním členům vlády spíš varováním. Ta situace není vůbec dnes jednoduchá. A to není způsobeno hospodářskou krizí. To není způsobeno tím, že se nutně potýkáme z toho, co na nás dopadá díky poklesu exportu. To je způsobeno chováním této vlády. Netransparentním chováním této vlády. Naším základním problémem dneska není ani tak ekonomika, ale korupce. Naším problémem je to, že tu je naprostý nezájem něco dělat s tím, že se tady rozdávají, rozhazují stamiliony a nikdo s tím nechce nic dělat. To je hlavní vina této vlády! A můžete si myslet, že budete mlčet dneska, že neřeknete nic. A já vám říkám, že dopadnete jako ti komunisté. Prostě jednoho dne přeteče ten pohár trpělivosti. Víte, a mně jde o to, že se na to velmi těžko člověk dívá, na to, co se v těch regionech děje. Ti lidé jsou nespokojeni, oni vědí proč, oni cítí tu nespravedlnost a nevidí jedinou ochotu se s nimi o tom vůbec vážně bavit.

Já vás ani nebudu žádat, abyste podpořili hlasováním tuto schůzi, protože bohužel nemám pochyby, že nemáte zájem o ničem dnes mluvit. Říkám to tu jenom proto, protože je to povinností opozice. My jsme to tady museli zvednout. My vás musíme žádat, abyste odpověděli na otázky, které klademe. Děláme to za ty lidi, kteří je chtějí slyšet, za ty, co žijí v tom smradu, za ty, co se musí dívat na to, jak se tady rozhazují miliardy a nic z toho není. A za tu drzost, se kterou vy jim říkáte, že oni budou šetřit! Za ty to tady říkám a doufám, že to je slyšet. Protože vy se s tím budete muset nějak vypořádat! (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní je přihlášen pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, prosím. Poté požádal o slovo předseda vlády Petr Nečas. (Poslanec Kováčik se ujišťuje mimo mikrofon, zda poté, nebo předtím.) Ne, po vás, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, vážená vládo, paní a pánové, já začnu tam, kde předřečník skončil, nebo téměř skončil, těsně před koncem. Ne že bych chtěl cokoli hájit, ne že bych chtěl za každou cenu vystavovat na odiv svoji barvu, ale z toho, co slyším po ulicích, musím odmítnout srovnání, kterého se pan kolega Zaorálek dopustil, srovnání s komunistickou stranou. Ti lidé dnes říkají - a věřte, neříkají to jenom mně, mnozí z vás to slyšíte také, jenom si to nechcete přiznat - že dnes je to podstatně horší. Že ta situace, která je dnes v korupci, která je dnes v aroganci, která je dnes v pocitu bezmocnosti velkých skupin občanů, je daleko horší, než byla. Ale to je věc názorů těch lidí, zcela jistě. Ono je snadné neposlouchat takzvaně ulici a myslet si, že se to přežene, že tam jim tedy přitáhneme šroubek a oni přestanou. Ale věřte, ta názorová hladina mezi řadovými občany, mezi neprivilegovanými občany, mezi těmi, kteří tahají za kratší konec provazu, jsou na tom příjmově bledě a chtějí pracovat a nebo celý život poctivě pracovali, kteří jsou nemocní, ta názorová hladina, když to řeknu velmi jemně, je hodně nepřívětivá vůči současnému vládnutí, vůči současné vládě.

Strany této vládní koalice nastupovaly se slibem nového stylu vládnutí. Až posléze zjišťujeme, že žádný nový styl vládnutí se nekoná, že jsou to jenom projevy někdy neumětelství, někdy neznalosti, někdy idealismu, někdy naivity, ale téměř vždycky, když se narazí na nějaký problém, tak jsou to projevy pudu sebezáchovy podle hesla, jež má zkratku KDD - každý den dobrý.

Strany vládní koalice nastupovaly k vládnutí, ba co dím, šly dokonce už do voleb s hesly o boji proti korupci, abychom se pak dozvídali postupně, až se té moci ujaly, až tváře, které stály za mediálním úspěchem a volebním ziskem, se projevily skutečně a reálně, že jednotlivé kauzy, které začaly vznikat a které přinášel život, se týkají začasté, řekl bych nejčastěji, právě korupce, právě podivností, právě problémů, které v zacházení s finančními prostředky protagonisté těch stran mají. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP