(10.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Tímto byl ukončen opakovaný nový prodej plzeňské Škodovky. A já bych rád pozval pana premiéra, určitě by bylo dobře, aby se zajel podívat do toho areálu v Plzni. Zjistí, že tam dnes nejsou jenom prázdné haly, jako byly tehdy, že jsou tam dnes strojírenské firmy, které podnikají, které zaměstnávají tisíce lidí a odvádějí do státního rozpočtu stovky milionů korun ročně. Prostě restrukturalizace Škodovky byla úspěšná. Byla to úplně stejná restrukturalizace, jaká proběhla v kopřivnické Tatře. Podobná proběhla i v Zetoru, proběhla v Královopolské. Prostě některé firmy se podařilo zachránit, u jiných už se to nepovedlo. To je třeba bohužel případ Poldi nebo LIAZ.

To je celé tajemství prodeje Škody Plzeň. Bylo tam výběrové řízení, organizovala ho Česká konsolidační agentura. Prodej vedl k tomu, že ty firmy se postavily na nohy, byly oddluženy, mohly podnikat a dodnes zaměstnávají tisíce lidí v tomto regionu.

Pokud jde o kauzu OKD, která je neustále zmiňována jako jakýsi pomyslný klacek, já myslím, že ta věc je také velmi jednoduchá. OKD byla firma, která šla do kuponové privatizace. To nebyl dobrý nápad, protože tím pádem za majoritu v OKD vláda nedostala ani korunu. Ani koruna nepřiputovala do státního rozpočtu. Vládě zbyl v ruce minoritní podíl kolem 45 % a pouze za tento minoritní podíl vláda získala finanční prostředky. Byla to částka, která přesahovala 4 mld. korun. Celá transakce byla posouzena Evropskou komisí a Evropská komise vydala stanovisko, které je veřejně dostupné. To stanovisko jasně konstatovalo, že prodej ze strany vlády v roce 2004 byl zcela v pořádku. Prodej byl za tržní cenu, akcie, které byly v té době volně obchodovatelné, měly menší hodnotu, než za jakou akcie prodala vláda. Posudky byly dva a vláda prodala za cenu vyšší než byly tyto dva posudky, které byly pořízeny. To znamená, že stanovisko Evropské komise, která je ve věci nedovolené veřejné podpory nejvyšší autoritou v rámci celé Evropské unie i pro Českou republiku, je v kauze OKD zcela jednoznačné. Vláda postupovala v souladu se všemi pravidly a podíl v OKD, ten minoritní podíl, byl prodán za tržní cenu. Ale jenom chci připomenout, že to byly jediné peníze, které vláda za prodej OKD viděla.

A pokud jde o ty nešťastné byty - já myslím, že kolega Zaorálek k tomu ještě bude mluvit - myslím, že je dobré si vzpomenout, kdo ty byty vložil do OKD, že to byl na začátku devadesátých let Vladimír Dlouhý, tehdy jako ministr průmyslu. On podepsal rozhodnutí o tom, že se byty budou privatizovat v kuponové privatizaci společně s OKD. No, tehdy nastal ten problém, jakmile se byty staly součástí majetkové podstaty OKD. To, co udělala naše vláda v roce 2004, byl první zásah ve prospěch nájemníků za celou dobu od roku 1989, protože vláda dala do privatizační smlouvy trvalé omezení nakládání s těmito byty. To znamená, že ty byty nemohou být lidem prodány nad hlavou. A jestliže je majitel bude kdykoliv v budoucnu prodávat, musí je nabídnout nájemníkům, a musí jim je nabídnout se slevou, to znamená za výhodnějších podmínek, než by je byli schopni koupit na volném trhu. To je celá kauza OKD.

Pojďme o tom, prosím, debatovat. Já myslím, že si tady pro to můžeme vytvořit časový prostor.

Já myslím, že je tady ve vzduchu ještě jedna vážná záležitost, o které tady nebylo nic řečeno. Obvinění ze strany pana premiéra by měla smysl v situaci, kdyby pan premiér byl ve vládě čerstvě a vláda sociální demokracie skončila včera. Ale vláda sociální demokracie skončila přece po volbách v roce 2006. V této zemi už pět let vládne pravice, pan premiér už je - tuším - pět let v různých vládách, možná s půlroční nebo roční přestávkou. A pan premiér tady hovoří o obviněních, ale už by tady přece měl mít konkrétní soudní rozhodnutí, už by tady měly být výsledky vyšetřování, pokud jsou tyto kauzy podezřelé nebo nějakým způsobem pochybné. Ale nic takového tady pan premiér na stůl nepoložil.

Já se naopak obávám, že to, co se dnes děje v policii, vede k tomu, že různé závažné kauzy z minulosti prostě nejsou dostatečně vyšetřovány. Dnes se třeba píše v novinách o tom, že odcházejí klíčoví policisté, kteří vyšetřují kauzu nákupu pandurů. To znamená, klíčový vyšetřovatel, který celou tu věc měl na starosti, odchází. Totéž se zřejmě děje u klíčového vyšetřovatele, který řeší korupční podezření v souvislosti se zakázkami pro Tatru. Opět hrozí odchod od policie. Přečtěte si dnes v médiích tyto informace. To znamená, že rozklad policie vede k tomu, že i kauzy, o kterých tady dnes debatujeme, zřejmě nebudou ze strany policie řádným způsobem vyšetřeny. Myslím, že to je velký problém, který tady asi všichni cítíme.

Pokud jde o to odvádění pozornosti, já myslím, že je chyba, že se pan premiér nevyjádřil k Aleši Řebíčkovi. Je chyba, že se pan premiér nevyjádřil k Promopru, je chyba, že se pan premiér nevyjádřil k letounům CASA, a je také chyba, že pan premiér neřekl ani jediné slovo k té podivné zakázce, kterou dala Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Já si myslím, že tady jde o odvádění pozornosti od toho, co se děje dnes. Chtěl bych připomenout jednu kauzu, která byla úplně typická pro odvádění pozornosti. To byla kauza pandurů. Možná si vzpomenete, že před minulými volbami do Poslanecké sněmovny tady byla snaha otevřít kauzu Pandur, jako by to snad byl problém sociální demokracie. Posléze, když policie celou věc začala vyšetřovat, se objevilo jméno Dalík, což byl blízký přítel bývalého předsedy vlády Topolánka za ODS, a objevily se informace o tom, že se pan Dalík účastnil vyjednávání s dodavateli Steyru, aniž by k tomu měl jakýkoliv titul. To znamená, účastnil se těchto schůzek a vyjednával o dodávkách pro Ministerstvo obrany a pro vládu. Posléze se zjistilo, že podobnými informacemi o aktivitách pana Dalíka disponovala i americká ambasáda. Čili typický příklad odvádění pozornosti. Nejprve se hodí špína na sociální demokracii a potom, když se ty věci vyšetří, tak se zjistí, že to není sociální demokracie, ale že to je pan Dalík, a pan Dalík nepracoval pro sociální demokracii, ale pracoval pro Mirka Topolánka, což byl předseda ODS a předseda vlády za ODS. To je kauza Pandur. Ale jakmile se přijde na to, že kauza Pandur není sociální demokracie, ale že je to ODS, najednou začíná být problém s vyšetřováním této věci a rozpadají se policejní týmy. No, co si o tom má občan myslet? Ten občan, který si pamatuje věci, který ví, jak to probíhalo, a který si přečte v tisku, že se rozpadají vyšetřovací týmy, které by tyto kauzy měly objasnit? Myslím, že to je věc, která je velmi závažná.

A ještě možná poslední poznámka. Stojí za to také to zmínit. Já myslím, že to je důležitá věc. Velmi často se vede debata o propojení mezi Škodou Plzeň a ČEZ, nebo mezi Škodou Plzeň a Českými dráhami. Ale pokud se podíváte na to, kdy to propojení eskalovalo, tak to bylo právě období vlády Mirka Topolánka. Byla to vláda Mirka Topolánka, která dosadila generálního ředitele ČEZ do dozorčí rady Českých drah. Co vedlo vládu Mirka Topolánka k takovému zvláštnímu kroku? Proč generální ředitel ČEZ ke všem těm povinnostem, které nepochybně v této funkci měl, zastával za vlády Mirka Topolánka, tuším dva nebo tři roky, funkci člena dozorčí rady Českých drah? Proč?

A pak se podívejte na vývoj zakázek od Českých drah pro plzeňskou Škodovku. Podívejte se také na vývoj zakázek mezi ČEZ a plzeňskou Škodovkou. Je samozřejmé, že plzeňská Škodovka vždycky dodávala pro ČEZ, ale nárůst zakázek je spojen s obdobím vlády Mirka Topolánka. Ten nárůst vyeskaloval po roce 2008, to znamená 2007, 2008, 2009 - tam docházelo k nárůstu.

Myslím, že to jsou také důležité otázky, které si současná vládní koalice musí položit, protože ona je pokračovatelkou Topolánkovy vlády, nejenom v programové rovině, ale především v rovině personální.

To si myslím, že je dobré, ale znovu opakuji - já jsem se snažil být maximálně stručný. My jsme připraveni debatovat ke všem tématům, jak k těmto čtyřem, tak i k těm, která otevřel pan premiér, ale je potřeba, aby byl schválen program této schůze a aby se Poslanecká sněmovna celou věcí mohla bez nějakého časového stresu zabývat.

Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. K faktické poznámce je přihlášen pan poslanec Pavel Kováčik. Poté vystoupí místopředseda Zaorálek a dále registruji přihlášku pana ministra Vondry. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP