(11.00 hodin)
(pokračuje Nečas)

A navíc, my jsme tady nedostali odpověď, jak je možné, že majetek, který měl podle kvalifikovaného odhadu firmy Ernst & Young hodnotu 24 miliard korun, byl prodán za 4 miliardy korun, čili šestkrát levněji. A opět - kdo byl pod touto smlouvou podepsán? Kdo ji uzavřel jménem státu, jménem České republiky? Bylo to Ministerstvo financí! Kdo stál v jeho čele? Kdo za to nese zodpovědnost? Bohuslav Sobotka! (Potlesk některých poslanců z pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další se hlásí o slovo pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, já jsem měl podruhé na chvíli alespoň naději na to, že pan premiér se konečně postaví k činu, bezprecedentnímu kroku člena vlády, který včera tady podnikl ministr financí Kalousek v blízkosti Poslanecké sněmovny. (Smích mezi poslanci zprava.) A teď mi řekněte, jak je možné, že premiér se k něčemu takovému nevyjádří. Řekněte mi, jestli by v Rakousku nebo třeba v Německu, ve Francii, nebo dokonce i v Itálii byl ministr vlády, který něco takového udělá, jednu jedinou minutu potom ještě členem vlády. Jestli by si to mohl dovolit. Tady si to dovolit může, protože ví, že má premiéra, kterému to nevadí, kterému to možná připadá sympatické, že ministr financí napadá lidi na ulici fyzickým způsobem. Přece v kulturní civilizované zemi kdekoli v Evropské unii kdyby toto člen vlády udělal, tak okamžitě musí odejít. A vzpomeňte si na Mečiara, jak se všichni dívali skrz prsty tady v České republice na Vladimíra Mečiara, který měl tyto tendence. Ale ani Mečiar nefackoval občany na ulicích, když je potkával. To si myslím, že jsou věci, které jsou zcela nepřijatelné. A je absolutně nepřijatelné, že premiér k těmto věcem mlčí!

A druhá věc, která je zcela nepřijatelná, je lež ze strany premiéra tady před členy Poslanecké sněmovny. Já bych doporučil panu premiérovi, ať se seznámí s kauzou ostravské laguny, ať se podívá na to, kdo tu zakázku zadával. Zakázka byla v jiném systému, než on tady popisoval. Tu zakázku zadával státní podnik Diamo - státní podnik Diamo. A ten státní podnik Diamo má, a to se možná budete divit, stále stejného ředitele, jako měl v té době. Takže bych vyzval pana premiéra, pokud se domnívá, že státní podnik Diamo zadal tu zakázku na ostravské laguny chybným způsobem, tak by měl přece vyvodit odpovědnost vůči managementu státní firmy, který je tam stále tentýž. Tentýž management, který zadával tuto zakázku před řadou let, tak ten tam dodnes sedí a panu premiérovi to nevadí. Jenom tady lže v Poslanecké sněmovně o tom, kdo řešil ostravské laguny. Ostravské laguny neřešilo Ministerstvo financí. Ostravské laguny řešil státní podnik Diamo, který spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. To byl ten, kdo organizoval soutěž na vyčištění ostravských lagun. A panu premiérovi nevadí, pokud tu zakázku kritizuje, že tam je stále stejný management. To si myslím, že je jednoznačné.

A pokud jde o ty další body, opět pan premiér mlčí. Prostě mu nevadí problém pana Hřebíčka. Nevadí mu kauza letounů CASA, které byly dvojnásobně předraženy oproti tomu, jak tyto letouny nakupoval jiný členský stát NATO. Nevadí mu kauza ProMoPro ani mu nevadí kauza Ústřední vojenské nemocnice. A dokonce mlčí k tomu, co se děje ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, kde je v čele správní rady poslanec za Občanskou demokratickou stranu a kde tato správní rada proti hlasům opozice přiděluje zakázky bývalému ministrovi Němcovi. To si myslím, že je skandál, jestliže premiér toto toleruje. Ale pak, pane premiére, těžko můžete nazývat svoji vládu vládou boje proti korupci.

A ještě na jednu věc jste, pane premiére, neodpověděl a chtěl bych vás vyzvat, abyste to tady jasně řekl. Protože tato Poslanecká sněmovna mj. také schvaluje rozpočet. Já bych vás rád vyzval, abyste se tady jasně postavil k té otázce, kterou jsem vám položil ve věci ekotendru. Přece ekotendr je něco, co bylo zahájeno za Topolánkovy vlády. Je to něco, co budí velká podezření, protože byla krajním způsobem omezena soutěž a byla omezena i cenová soutěž. Nakonec tam vlastně byly jenom tři subjekty, které se ucházejí o zakázku v hodnotě desítek miliard korun. A já bych rád vyzval předsedu vlády, jestliže tedy tvrdí, že je v čele vlády boje proti korupci, aby nám řekl, jak se vláda zachová. Jestli vláda ten velký byznys, který byl zahájen za Topolánkovy vlády, dokončí a potvrdí tak kontinuitu s Topolánkovou vládou i v této oblasti, anebo zda premiér už nalezl nějaké jiné řešení a bude tu věc řešit tak, aby tady nebyla podezření u veřejnosti z toho, že se tady plýtvá desítkami miliard korun. Myslím si, že by bylo dobře, kdyby předseda vlády dal Poslanecké sněmovně v této věci informaci. Není dobře, pokud se lidé dočítají v médiích o tom, že tady je marže, kterou může získat nabyvatel této zakázky, v řádu deseti, dvaceti či třiceti - či dokonce třiceti miliard korun jenom v důsledku podivného projektu, který byl zahájen za vlády Mirka Topolánka. Čili tady si myslím, že by bylo dobře, aby se nelhalo, aby se říkala fakta. A především by bylo úžasné, kdyby se předseda vlády také jednou vyjádřil k věci, tzn. k tématům, které tady opozice otevřela. Děkuji. (Potlesk z řad sociální demokracie.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dalším přihlášeným je pan místopředseda Zaorálek. Prosím, pane místopředsedo. - Pardon, omlouvám se, pane místopředsedo, ještě před vámi se hlásil pan ministr Vondra. Takže teď dávám přednost panu ministru Vondrovi, pokud se nedohodnete jinak. Zdá se, že ne, takže prosím, pane ministře, teď je mikrofon váš.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Dámy a pánové, velmi krátce. Byl jsem vyzván k tomu, abych doložil, protože to samozřejmě nebyly jenom nějaké mé úvahy nebo má víra, proč se tato vláda obávala rizik prohrané mezinárodní arbitráže v této věci, pokud máme na mysli Ústřední vojenskou nemocnici.

Tak za prvé. Vy jste říkal, že to byl tunel. Já nevím, jestli to byl tunel. Ale pokud to byl tunel, tak projekt toho tunelu a hloubení základů skutečně začalo za vlády Bohuslava Sobotky na Ministerstvu financí v roce 2004. V roce 2005 a na jaře 2006 bylo vybráno poradenské konsorcium pro vládu, které mělo tento projekt řídit. A v něm uspěly firmy Deloitte a Touche jako poradce a právní kancelář Havel a Holásek. Stejné dvě firmy, právní kancelář Havel a Holásek a poradenská firma Deloitte a Touche, v průběhu roku 2010, kdy se láme osud toho projektu, jak jsem o tom tady mluvil, tady jednoznačně uvádějí, že vypovědění, jednostranné vypovědění této smlouvy by mohlo vést k nároku uchazeče nejen na náhradu škody, a to nejen ve výši nákladů na přípravu účasti, ale na veškerý ušlý zisk. A projekt, který byl ve výši nabídky 6,5 miliardy, tak si spočítejte, co může znamenat ten ušlý zisk. Je to rozhodně v miliardách korun. Stejné je stanovisko právní kanceláře firmy Havel - Holásek, opět vybrané v dubnu 2006 ještě za vlády ČSSD. Stejně tak Ministerstvo financí, když se lámal pak osud toho projektu v létě 2010, jednoznačně ho oddělení pro mezinárodní arbitráže varovalo. Varovalo před tím rizikem. A koneckonců i ono konsorcium vyhrožovalo, že zahajuje v souladu s ustanovením článku 68.1 koncesní smlouvy vedení sporu.

Pokud jde o Nejvyšší kontrolní úřad, tam je samozřejmě zarážející jedna věc. Především fakt, že znění kontrolního závěru a tiskové zprávy, kterou NKÚ vydalo, je značně odlišné od kontrolního protokolu. Proč tomu tak je, odpověď asi by vyžadovala hlubší analýzu, ale je to další důkaz toho, v jaké situaci se dneska Nejvyšší kontrolní úřad nalézá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP