Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
26. října 2011 v 9.01 hodin
Přítomno: 182 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády - minimálně jeden zde je přítomen, zahajuji druhý jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás zde vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, pokud někdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Drobil Pavel - rodinné důvody, Jalowiczor Petr - zdravotní důvody, Klučka Václav - zdravotní důvody, Kohoutová Lenka - zahraniční cesta, Kováčik Pavel - dopolední jednání, zdravotní důvody, Novosad František - rodinné důvody, Skokan Petr - odpolední jednání, pracovní důvody, Škárka Jaroslav - zdravotní důvody, Šlégr Jiří do 11 hodin - pracovní důvody, Váhalová Dana - pracovní důvody, Vodrážka David - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá od 10.45 hodin premiér Petr Nečas z důvodu zahraniční cesty, Heger Leoš - pracovní důvody, Kalousek Miroslav - zahraniční cesta, Kubice Jan též zahraniční cesta a Schwarzenberg Karel z dopoledního jednání - také zahraniční cesta.

Sděluji, že pan poslanec Josef Novotný mladší má náhradní kartu číslo 9.

Dnešní den zahájíme projednáváním bodů z bloku "zákony - prvé čtení".

Připomínám, že na odpolední jednání máme pevně zařazené body 10, sněmovní tisk číslo 370, bod 42, sněmovní tisk 328, bod 44, sněmovní tisk 464, a bod 43, sněmovní tisk 439. Poté bychom se věnovali dalším bodům z bloku "zákony - prvé čtení".

Upozorňuji však, že bod 10 lze projednávat až v 16 hodin 5 minut, neboť teprve v té době uplyne zákonná lhůta od rozdání usnesení hospodářského výboru.

Nyní vidím, že se o slovo hlásí páni předsedové poslaneckých klubů v pořadí pan poslanec a předseda Gazdík, poté pan předseda poslaneckého klubu ODS. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Pěkné dobré ráno, vážená paní předsedající, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Dovolte mi tímto, abych požádal Sněmovnu o zařazení na pořad této schůze Poslanecké sněmovny druhého, respektive třetího čtení sněmovních tisků 450 až 453. Jedná se o návrhy zákonů o Finanční správě České republiky a o Celní správě České republiky, respektive jejich změnových zákonů. Poprosil bych druhá čtení zařadit dnes jako první čtyři body dnešního jednání a třetí čtení na konec bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Čili tisky, které jste jmenoval, ve druhém čtení jako první dnes a ve třetím čtení na konec bloku. Děkuji.

Dále má slovo pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, jak už jsme slyšeli, druhé čtení zákona o veřejných zakázkách by mohlo být projednáváno nejdříve od 16.05. Já navrhuji pevně zařadit na 16.30.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. To bude druhý návrh. Ještě někdo se hlásí? Pokud nikdo - mezitím vám sdělím, že paní poslankyně Matušovská má náhradní kartu číslo 21.

Ještě přivolám eventuálně další kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrzích, jak zde byly předneseny. Jako první budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Gazdíka, který žádá zařadit tisky číslo 450 až 453, a to ve druhém čtení nyní jako první body dnešní schůze a ve třetím čtení na konec bloku třetích čtení.

Ještě než zahájím hlasování, tak pan poslanec Vidím oznamuje, že má náhradní kartu číslo 22.

 

Budeme hlasovat o návrhu, tak jak jsem jej nyní přednesla.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 27 z přihlášených 132 poslanců pro 75, proti 33. Tento návrh byl přijat.

 

Jako druhý návrh byl návrh pana předsedy Stanjury, a to takový, aby bod 10 našeho programu byl projednáván v pevně stanovenou dobu, a to dnes v 16.30.

O tomto návrhu nyní zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 28 z přihlášených 134 poslanců pro 105, proti 8. I tento návrh byl přijat.

 

Dále vám sděluji, že další náhradní kartu má pan poslanec Jiří Paroubek a je to karta číslo 27.

Zeptám se pana poslance Josefa Smýkala, zda nám chce něco říct. Ne, tak ho zrušíme pro tuto chvíli.

 

Můžeme přistoupit k programu, který jsme si právě odsouhlasili hlasováním. Je jím

78.
Vládní návrh zákona o Finanční správě České republiky
/sněmovní tisk 450/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, nebudu opakovat své vystoupení z prvního čtení. Jenom připomenu, že se jedná v podstatě o historickou systémovou reorganizační změnu Finanční správy, tak aby mohla být připravena administrovat výběr a správu všech přímých odvodů na základě projektu jednotného inkasního místa.

Děkuji rozpočtovému výboru za projednání a s jeho pozměňovacími návrhy souhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 450/1.

Než vyzvu zpravodaje výboru pana poslance Pavla Svobody, aby se ujal své úlohy, tak ještě oznámím, že pan poslanec Karel Černý má náhradní kartu číslo 28.

Zdá se mi, že je signalizováno, že dojde k výměně v osobě zpravodaje. Pan poslanec. Prosím, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP