(9.10 hodin)

 

Poslanec Pavel Svoboda: Dobrý den, dámy a pánové. K tomuto bodu se chci vyjádřit v tom smyslu, že rozpočtový výbor projednal tento bod samozřejmě se všemi pozměňujícími návrhy. Tento vládní návrh zákona odsouhlasil.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se do této rozpravy hlásí z místa. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu proto končím a zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do té není žádná písemná přihláška. Znovu se tedy ptám. Hlásí se pan ministr.

(Ministr Kalousek žádá předsedající o dvouminutovou pauzu.)

Ano, uděláme malinkatou pauzu.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Promiňte, prosím. Malé nedorozumění. Já jsem sice přesvědčen, že rozpočtový výbor podal pozměňující návrh posunout účinnost z důvodu nezbytné legisvakanční lhůty k 1. 1. 2013, ale lépe udělat jednu věc dvakrát než ani jednou. To znamená, že si dovolím - a pokud je to duplicita, omlouvám se - v podrobné rozpravě navrhnout účinnost tohoto zákona k 1. 1. 2013.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, jistota je vždycky dobrá, ale já vás seznámím s bodem 3 usnesení výboru, kde se v § 22 číslovka 2012 nahrazuje číslem 2013. To by bylo v pořádku.

Hlásí se ještě někdo v podrobné rozpravě? Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím a můžeme ukončit i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu našeho programu a tím je

79.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
/sněmovní tisk 451/ - druhé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, je logické, že takto široká systémová změna zasáhne celou řadu souvisejících zákonů, ať už je to zákon o loteriích, povinném značení lihu, spotřební daně apod., neboť soustřeďujeme výběr odvodů na jedno místo a z loterijních společností činíme povinné daňové subjekty, což předtím nebyly. Je to logická legislativní návaznost.

I zde souhlasím s návrhem rozpočtového výboru posunout účinnost k 1. 1. 2013.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 451/1. Prosím, aby se zpravodaj výboru pan poslanec Pavel Svoboda ujal své zpravodajské úlohy.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedající. I v tomto případě chci říci, že rozpočtový výbor dnes projednal všechny pozměňující návrhy, které souvisí s tímto bodem, a v rámci svého usnesení doporučil schválit tento bod.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do ní nepřihlásil písemně a nevidím nikoho, že by chtěl vystoupit z místa. Končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Do ní se hlásí pan poslanec Suchánek.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňujícímu návrhu, který jste obdrželi do svých lavic již včerejšího dne. Tento návrh si osvojuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci Suchánkovi a ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, mohu tedy ukončit podrobnou rozpravu a ukončit i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je

80.
Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky
/sněmovní tisk 452/ - druhé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede ministr Miroslav Kalousek. Už se ujímá slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Opět v zájmu cíle jednotného inkasního místa je zrcadlovým způsobem reorganizován i druhý represivní úd Ministerstva financí. I tady děkuji rozpočtovému výboru za projednání a souhlasím s pozměňujícími návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 452/1. Zpravodajem výboru je pan poslanec Josef Cogan. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Josef Cogan: Dobrý den. Rozpočtový výbor návrh projednal na svém jednání 12. října 2011. Přijal jeden pozměňovací návrh. Součástí toho pozměňovacího návrhu je i prodloužení lhůty účinnosti z roku 2012 na rok 2013. Zákon byl výborem projednán a doporučen ke schválení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní z místa pan poslanec Šincl, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Jelikož můj pozměňující návrh, který byl předložen v rozpočtovém výboru, nebyl úspěšný, tak jen avizuji, že v podrobné rozpravě podám svůj pozměňující návrh opět.

Jenom malá argumentace. Já se domnívám, že daná novela zákona má mnoho vad. Například dojde k zúžení sítě poboček. Je podle mého názoru špatná organizační struktura, protože je tam například pojmenováno generální ředitelství a pod ním už nejsou další ředitelství. Kladu si otázku, proč tedy generální ředitelství, jestli chce být pan ředitel generálním ředitelem, když nemá pod sebou další ředitele.

A další, neodpovídá to struktuře správního soudnictví. Je tam podle mého názoru špatné pojmosloví. Potom mám informace o tom, že v současné době v celní správě nejsou aktuální - nebo nejsou připravené softwarové aplikace, takže hrozí zhroucení celé softwarové sítě v případě přechodu 2012 na nový dvoustupňový model.

Pan ministr mě neposlouchá.

Nicméně z tohoto důvodu podám svůj pozměňující návrh v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci Šinclovi. Dále se do obecné rozpravy hlásí pan poslanec Jan Látka. Prosím, pane poslanče, probijte se k mikrofonu a ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP