(10.50 hodin)
(pokračuje Smýkal)

Byla zde vzpomenuta smlouva nebo dohoda mezi Ministerstvem dopravy a Česmadem z listopadu 2010. Já nevím, co v té době pan ministr Bárta slíbil dopravcům. Je nutno také poznamenat, že naše sousední státy, na rozdíl od pana předkladatele - Německo, Rakousko, Slovensko - žádné obdobné slevy neposkytují. Důvod je jednoduchý: mají nastaven systém správné ceny mýtného, to znamená výše uvedený princip uživatel platí.

Domnívám se rovněž, že logickým a správným požadavkem je mít jasnou cenu za ujetý kilometr a nekomplikovat jej slevou, dle návrhu v podstatě množstevní. Poskytování slev dle návrhu od 1. 1. 2012 by znamenalo výpadek příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury odhadem 300 mil. korun. Je tady na místě otázka, z čeho nebo kde bychom ty další peníze sehnali, když už návrh Státního fondu dopravní infrastruktury predikuje pro rok 2012 snížení výstupu, to znamená o 520 mil. korun nižší výnos při daňových příjmech. Stále zde naříkáme, jak potřebujeme spravovat cesty, a touto normou bychom zároveň snížili, resp. bychom zvýšili výpadek příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury. Domnívám se tedy, že je lichý argument, že sleva zajistí vyšší výnos do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a bude motivovat k nižší míře objíždění zpoplatněných úseků. Podle mého je to velmi lichý argument.

Celkově tedy je ještě možné předložený návrh důvodně považovat za - a promiňte mi ten výraz - populistické opatření, chcete-li marketingové opatření. Z těchto výše uvedených důvodů nemohu podpořit tento návrh a navrhuji předloženou novelu zákona zamítnout.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji a prosím pana poslance Hojdu, který je další přihlášený do obecné rozpravy.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já jsem se přihlásil do rozpravy a v podstatě jenom navážu. Plně souhlasím s vystoupením svého předřečníka pana poslance Smýkala, zpravodaje tohoto návrhu zákona.

Jenom bych chtěl zdůraznit tu věc, která se týká právě rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a financování rekonstrukce a obnovy naší dopravní infrastruktury. Pokud půjdeme cestou, která je zde navržena, tak v podstatě negujeme to, co neustále říkáme. Potřebujeme co nejvíce prostředků na to, abychom udržovali stávající dopravní infrastrukturu, abychom ji obnovovali a vystavovali, ale zdroje, které k tomu jsou - a jeden ze zdrojů je samozřejmě mýtné, jeden z významných zdrojů -, bychom tímto de facto snižovali. Je to politika, která není příliš vhodná.

Jedná se o poslanecký návrh zákona. Já bych samozřejmě nebyl tak striktní a těžko se mi říká: navrhuji zamítnout. V každém případě je to věc k diskusi, třeba i pro diskusi v souvislosti s rozpočtem SFDI. Osobně ale navrhuji našemu klubu, abychom se připojili k návrhu na zamítnutí, protože se domnívám, že jestliže už je i připraven vládní návrh zákona, měl by být předmětem řádné diskuze. Diskuze o tom, co je přednější, jestli finanční zvýhodnění velkých dopravců, anebo hledání takových cest, abychom jednak měli zabezpečen Státní fond dopravní infrastruktury, ale abychom také nelikvidovali naše dopravce. Myslím si, že ta cesta není jen přes snižování příjmů v rámci mýtného, ale měli bychom hledat cesty jiné, takové, které by doopravdy umožnily, aby doprava a přeprava nákladů a osob v naší republice byla co nejefektivnější a co nejpřínosnější pro společnost. Všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. O slovo se hlásí pan předkladatel Václav Cempírek. Já se musím zeptat, zda si přeje vystoupit v obecné rozpravě, nebo v rámci závěrečného slova. V obecné rozpravě, ano, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Cempírek: Já bych chtěl krátce zareagovat na ta dvě vystoupení, která komentovala předložený návrh na slevu mýtného. Je třeba se na ten problém dívat komplexně. Vezměte si, že logistika a doprava se podílí zhruba 10 až 15 % na hrubém domácím produktu. Já jsem tady jednoznačně říkal, že se jedná o posílení konkurenceschopnosti našich dopravců, protože pokud to mýto bude od 1. ledna 2012 zvýšeno o dalších 25 %, tak si vezměte, jaká zátěž to pro ty velké dopravní podniky je. A jak jsem tady sděloval, není to neobvyklý jev v Evropě, provádějí to i jiné státy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ještě se hlásí pan poslanec... Prosím. Pan poslanec Baštýř.

 

Poslanec Václav Baštýř: Dobrý den. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, určitě víme, že ten návrh není dán naprosto přesně, jak bychom si všichni přáli, přesto si myslím, že bychom ho měli pustit do druhého čtení. Myslím, že je to na hospodářském výboru a celou tou procedurou, která přijde, zákon upravíme tak, aby opravdu alespoň částečně zvýhodnil naše dopravce, kteří nám přispívají na infrastrukturu, kterou tady potřebujeme vybudovat. Já se přikláním k tomu, abychom ho pustili do druhého čtení, a uvidíme, jaké pozměňováky k tomu přijdou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Ještě se hlásí pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, pan profesor Cempírek tady před chvílí řekl, že v příštím roce se má zvýšit mýtné o 25 %. Je třeba ulevit velkým dopravcům, to já samozřejmě chápu. Myslím si, že nějak je třeba ulevit všem dopravcům. Pokud ulevíme jenom větším nebo velkým dopravcům, tak jsou tady ještě malí dopravci. A já si myslím, že je to poměrně diskriminační, jestliže tedy pro někoho zavedeme, pro ty velké dopravce, určitou slevu, množstevní slevu - já sice chápu, co to je množstevní sleva, to chápu velice dobře, ale nevím, jestli je zrovna vhodná pro toto, dělat zde v mýtném množstevní slevy. Beru to opravdu jako diskriminaci těch malých dopravců, často živnostníků, kteří v podstatě nedělají takové výkony, jako dělají velcí dopravci, a o to spíše to vidím jako diskriminaci.

Myslím si, že také není od věci to, co tady řekl pan zpravodaj, jak to bude se zahraničními dopravci. Oni se také potom mohou cítit diskriminováni a mohou se zde vyvolávat určité spory. To také není řečeno.

No a samozřejmě určitě není nepodstatné, že dojde nebo může dojít k velkému výpadku ve vybírání mýtného, nebo k většímu výpadku, a samozřejmě my potřebujeme peníze, aby se dostaly do Státního fondu dopravní infrastruktury. Přece potřebujeme rozvíjet dopravní síť, potřebujeme opravovat komunikace. Kde nahradíme tyto peníze? Víme dobře, jak se tvoří státní rozpočet, jak horko těžko se tvoří státní rozpočet, a ještě ze SFDI další peníze tím pádem množstevními slevami vezmeme? Myslím si, že to nemá hlavu ani patu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Chci se ujistit, zda pan předkladatel poslanec Cempírek s ohledem na to, že původně navrhoval projednání v režimu § 90, nechce navrhnout lhůtu na zkrácení doby k projednání. Prosím vyjádřete se, pane předkladateli.

 

Poslanec Václav Cempírek: Jako předkladatelé tady požadujeme projednání v hospodářském výboru ve zkrácené lhůtě o 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, zazněl návrh pana předkladatele na zkrácení lhůty k projednání. Já se ujistím, že již nikdo nechce vystoupit v obecné rozpravě. Rozpravu ukončuji. Závěrečná slova obou pánů budou, nebudou? Pan poslanec Cempírek se závěrečným slovem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP