(11.20 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Vážená paní poslankyně prostřednictvím paní předsedající, dovolte mi, abych krátce reagovala na váš návrh a také obecně na návrh na zavedení institutu účinné lítosti.

Jak možná víte, ve vládní strategii pro boj s korupcí znovuzavedení účinné lítosti bylo inkorporováno do této strategie jako vypracování analýzy tohoto institutu. Tato fáze už je dokončena. Ministerstvo vnitra vypracovalo analýzu o znovuzavedení institutu účinné lítosti a tato analýza spolu s nějakými závěry přišla na můj stůl, na můj ministerský stůl, asi týden poté, co jsem svoji pozici vicepremiérky zaujala. Bohužel mi přišla s návrhem na nezavedení účinné lítosti, což jsem ovšem v meziresortním připomínkovém řízení neakceptovala, a požádala jsem Ministerstvo vnitra o dopracování této analýzy ještě o mezinárodní komparatistiku. A naopak jsem požadovala, aby výsledkem analýzy bylo zavedení účinné lítosti a předložení tohoto usnesení ke schválení vládě.

Poté co byl založen vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí, také jsem tuto otázku vzala na tento výbor, kde jsme se zabývali jak analýzou, tak navrhovaným usnesením Ministerstva vnitra. Byla vznesena ještě jedna připomínka, a to ze strany Ministerstva spravedlnosti, které připomnělo, že OECD v době, kdy byl zrušen institut účinné lítosti, pochválila Českou republiku za toto zrušení a je třeba se vyrovnat s předpokládatelnou připomínkou ze strany OECD pro znovuzavedení účinné lítosti.

Domnívám se, že ze strany OECD to bylo neporozumění institutu účinné lítosti v českém právním řádu, kde v cizích právních řádech má většinou státní zástupce daleko širší diskreční pravomoc a může sám nabízet oznamovatelům korupce nestíhání právě za to, že korupci nahlásí, a nepotřebuje k tomu takovýto institut účinné lítosti. Já jsem přesvědčena o tom, že v našem právním řádu tento institut potřeba je. Proto jsem požádala OECD a našeho velvyslance pana Karla Dybu o vyjádření ke znovuzavedení institutu účinné lítosti, na toto vyjádření každou chvíli čekám. Budeme projednávat účinnou lítost znovu na příštím vládním výboru a doufám, že do konce tohoto roku předložíme vládě návrh na znovuzavedení účinné lítosti.

Tolik tedy zpráva o stavu účinné lítosti ve vládní legislativě. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám také. Nyní je přihlášen pan kolega Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, musím říct, že jsem čekal, že se poté, co zřídíme zvláštní post vicepremiérky pro boj s korupcí, posuneme dál. Posuneme se dál alespoň o kousek. Vidím, že to nebude tak jednoduché.

Teď tady před námi je hlasování o zákonu, který má zavést institut účinné lítosti. Já nevím, co chceme analyzovat. Buď to chceme zavést, pak to logicky nikdo není schopen v tomto státě napsat zásadně jinak než tak, jak je to upraveno v návrhu KSČM, nebo ten institut zavést nechceme. Já myslím, že tady nelze hovořit o nějakých nuancích. Prostě v tom trestním zákoně ta úprava byla, a buď ji tam vrátíme, a nikdo ji nenapíše z 90 % jinak, anebo prostě ten institut nepodpoříme.

Já myslím, že je třeba připomenout to, co říkáme veřejnosti jako politici. Já jsem si tady vzal záznam a přepis Otázek Václava Moravce z 11. září 2011, kde jsem společně s panem ministrem Kubicem a Radkem Johnem diskutoval i na toto téma. A Radek John k tomu říká: "Já, když jsem chystal protikorupční strategii, tak nám šéf ÚOOZ Šlachta říkal zaveďme institut účinné lítosti pro ty případy, kdy člověk dá dvakrát úplatek, pak ho chtějí po něm potřetí, a on se naštve a řekne už dost a jde to oznámit. Když není institut účinné lítosti, tak ho zavřou za ty dva úplatky, co dal. To znamená, je to možnost, aby, a řekne se osmkrát za deset let, a co kdyby to bylo jednou za rok a velká korupční kauza, tak snad příležitost. Navíc to chce ÚOOZ, po mně to chtělo. Každá příležitost, jak odhalit korupci, je dobrá." - To je první citace.

Druhá citace Radka Johna: "My jsme koaličně vyjednali a je ve strategii zavedení účinné lítosti. To znamená, bude to vládní návrh, my se k tomu znovu vrátíme na K 9, protože ta strategie se buď bude dodržovat, anebo musíme říct, že nejsme vládou boje proti korupci."

Já myslím, že není potřeba držet se strategie, ale je potřeba hlasovat pro návrhy zákonů, které to řeší. Nám v té situaci, v jaké Česká republika je, kdy je vysávána korupcí, rozhodně nepomůže čekání na analýzy OECD, vládní strategie, mezinárodní komparace, protože ty samy o sobě nic nevyřeší.

Pokud jste si toho, vážené kolegyně a kolegové z koalice nevšimli, tak jsme příliš daleko. Už si nemůžeme dovolit čekat. Nemůžeme si dovolit čekat na koaliční shodu K 9, nemůžeme si dovolit čekat na to, až se zpracují ony analýzy, protože většinou právě tyto analýzy vedou k tomu, že se problém odloží, a pak se na konci volebního období řekne, že se nenašla shoda, že to všichni chtěli, ale nenašlo se dost hlasů.

Proto vás moc žádám, přestože tento návrh zákona, který projednáváme, není mým návrhem, a často tady ode mne slyšíte, že podporuji návrhy nejen vzniklé opoziční, ale také vládní, pokud si myslím, že jsou dobré, abychom podpořili tento návrh zákona do druhého čtení. Můžeme klidně i přerušit projednávání tohoto bodu ve výborech na delší dobu tak, abychom našli onen konsenzus, abychom počkali na analýzy vlády. A já myslím, že vláda, pokud má zájem tento problém odstranit, se pokusí domluvit se svými úředníky, že by takováto analýza mohla v řádu měsíce vzniknout.

Já vás proto žádám, abyste podpořili tento návrh do druhého čtení, abychom jednali o tom, jestli lze najít lepší úpravu, a pokud se shodneme, že toto znění není dobré, můžeme ho změnit. Ale budeme dál, než kdybychom čekali na analýzy, kterých se pravděpodobně nikdy nedočkáme. Děkuji. (Potlesk klubu poslanců ČSSD a KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Tejcovi. Nyní se o slovo hlásí pan kolega Radek John.

 

Poslanec Radek John: Já jsem rád, že mi pan poslanec - prostřednictvím předsedající se na něj obracím - usnadnil to vysvětlování, proč je to strašně důležité.

Věci veřejné od začátku prosazují, aby se vrátil paragraf účinná lítost, a já jsem mluvil při nástupu do funkce ministra vnitra s řadou policistů, nejen s panem Šlachtou, a všichni říkají, že paragraf účinná lítost je nesmírně potřeba. Veškeré analýzy jsou jenom zdržovací taktika.

Ten argument, že nebyl použit ten paragraf dlouhá léta, je úplně nesmyslný, protože když bude použit jedinkrát a přispěje k odhalení velké korupce, tak je to přece skvělé. Proč prokristapána by neměl být paragraf účinná lítost v trestním zákoníku jenom proto, že se ještě nenašel statečný člověk, který prostě poté, co dával úplatky, se rozhodne to při dalším pokusu zveřejnit?

To znamená Věci veřejné od začátku podporují paragraf účinná lítost, od začátku jsme se snažili prosadit, aby už to bylo.

Nicméně - ten argument OECD je docela vážný. OECD nám velmi pomohla, když Věci veřejné prosazovaly trestní odpovědnost právnických firem, kdy byl veliký odpor proti tomu, aby byla zavedena. A naštěstí mně OECD jako ministrovi vnitra napsala, že pokud tato země nezavede trestní odpovědnost právnických firem, bude OECD vyhlášena za zemi podporující korupci. To znamená, když něco prosazuje OECD, je to docela vážné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP