(11.30 hodin)
(pokračuje John)

Pokud nevyjasníme napřed s OECD ten problém, kdy se jí nelíbí paragraf účinná lítost, a budeme riskovat, že budeme pak vyhlášeni za zemi, která je protiprávní nebo užívá věci, které nejsou v souladu s právem, nebude to dobře. Z toho důvodu, znovu opakuji za Věci veřejné, jsme pro paragraf účinná lítost, chceme ale, ať se to napřed vyjasní s OECD.

A ptám se: Tento paragraf byl zrušen v roce 2009. Kde jste byli, vy politici, kteří tady teď mluvíte, když se to rušilo? Proč jste tomu nezabránili?! Děkuji. (Potlesk poslanců VV.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka - pan kolega Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já bych si dovolil pana poslance Johna upřesnit. V zásadě jeho sdělení bylo zcela jasné: Jsme pro to, aby tento paragraf byl do trestního zákona zaveden, jenom pro to nebudeme hlasovat. Děkuji. (Pobavení a potlesk ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní chtěla hovořit ještě paní zpravodajka, též pan ministr spravedlnosti. Prosím.

 

Poslankyně Jana Suchá: Já bych snad jenom s ohledem na slova paní vicepremiérky navrhla zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím pana ministra spravedlnosti. (Hlásí se posl. Grospič.) Faktická poznámka? (Ano.) Faktická poznámka - pan kolega Stanislav Grospič má slovo. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl, vážené kolegyně a kolegové, poukázat na příměr, jak se někdy projednávají kodexy v Poslanecké sněmovně, třeba trestní zákoník, včera občanský zákoník, a na druhé straně, jak takovou základní věc, jako je účinná lítost, podsouváme a dehonestujeme třeba otázkami, že vlastně ČR vůbec není ani suverénní stát, že musí tak závažnou věc, jako je otázka korupce, která je obrovským problémem v naší společnosti, nejdříve projednávat vazalsky s jinými státy anebo mezinárodními institucemi, a přitom jde o ustanovení velice chtěné, velice praktické, ustanovení, které skutečně bude základním kamenem, nebo může se stát jedním ze základních kamenů v boji proti korupci. A chtěl bych tady ukázat na veletoč Věcí veřejných, protože to není poprvé, co Věci veřejné deklarovaly něco, ale pak se chovaly naprosto jinak v Poslanecké sněmovně. Třeba otázka akcií, anonymního vlastnictví a celé řady dalších věcí. A nyní to zcela konkrétně deklarují právě třeba i na předloženém návrhu účinné lítosti.

Já si myslím a chtěl bych vás poprosit o podporu navrženého zákona. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Slovo má ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já chci k tomu učinit pouze několik drobných poznámek, protože debata samozřejmě je lehce exaltovaná. Vedou se zde spíše politické než věcné argumenty.

Dovolte mi, abych nejprve řekl, že absolutní většina Poslanecké sněmovny se v minulém volebním období shodla na vypuštění účinné lítosti z nového trestního zákoníku na základě odborné věcné debaty a návrhu profesora Šámala. To znamená, debata opravdu měla věcný charakter, kdy právní experti přišli s tím, že v rámci OECD, ale také Rady Evropy a jiných mezinárodních organizací se nedoporučuje institut účinné lítosti použít u korupce. Jsou jiné, alternativní prostředky typu spolupracující obviněný, které mají stejný účel a dají se použít stejným způsobem a jsou přitom vhodnější.

Nechci zde vystupovat proti účinné lítosti. Jsme připraveni o tom vést věcnou debatu, ale moc prosím, nedělme se zde opět na ty, kteří bojují proti korupci, protože chtějí účinnou lítost, a na ty, kteří racionálně říkají: zvažme všechny argumenty, nakolik je to opravdu přínosem, nakolik to nepoškodí ČR v mezinárodním společenství. Nerad bych byl, aby ti, co k tomu přistupují racionálně, zde byli označováni jako nějací podporovatelé korupce nebo ti, co nechtějí proti ní bojovat. To je přece úplně absurdní! A neměli bychom u takto závažných témat se zbavovat racionální argumentace a bít se do prsou, kdo z nás je papežštější než papež. To mi připadá jako velmi nekorektní. A zatím debata doposud - už v minulém volebním období - nad trestním zákoníkem byla velmi věcná.

Já tedy tady chci podpořit stanovisko vládní legislativy, aby se udělaly řekněme analýzy, aby se udělal dotaz v rámci OECD, aby se zjistilo to, jak Rada Evropy nahlíží na případné zavedené účinné lítosti do trestního zákona, do trestního řádu. Avizuji také, že je třeba se o tom věcně bavit. To přece není nekontroverzní institut. Je třeba občanům jasně říci, co účinná lítost znamená. Znamená to to, že ten, kdo spáchá trestný čin korupce, pokud to následně oznámí, bude beztrestný. Je třeba to takhle jasně popsat! A je třeba se zeptat občanů, jestli chtějí takovouto právní úpravu. Mezinárodní společenství toto nedoporučuje.

Podobný institut, který je ovšem jasnější, má jasná pravidla a je lepší, jako je spolupracující obviněný, může účinnou lítost jasně nahradit. Vláda připravila rozsáhlou novelu spolupracujícího obviněného, kterou budete brzo projednávat, která velmi rozšiřuje užití tohoto institutu a jasně se pod to dá účinná lítost podřadit. Jinými slovy, dámy a pánové, netvrďme veřejnosti, že když zde nebude účinná lítost u trestného činu korupce, tak se nebojuje proti korupci a korupční prostředí narůstá. Není to pravda!

Já pouze můžu slíbit to, co řekla zde paní vicepremiérka, že se tímto budeme vážně zabývat, a pokud se neukáže, že to ČR poškodí v mezinárodním společenství, případné zavedení účinné lítosti, pak se o tom bavme a klidně to zaveďme, protože za posledních deset let, kdy to bylo v trestněprávním řádu, to bylo užito celkem šestkrát. To znamená, není to něco, co by fatálně ovlivňovalo boj proti korupci.

Tedy jinými slovy, já to nechci zlehčovat, nechci to zpochybňovat. Pojďme se o tom pobavit, a pokud se ukáže na mezinárodním poli, že to není problém, klidně to do českého trestního práva zaveďme, protože ono to bude pokryto už institutem spolupracujícího obviněného, ale moc vás prosím, nedělme se na ty, co tady bojují proti korupci, a na ty, co korupci podporují, protože jenom my, co jsme opatrnější, říkáme: zaveďme institut, jenom když se ukáže, že to nepoškozuje ČR v mezinárodním společenství. To se domnívám, že je také důležitý argument, protože za to, abychom něco zavedli a pak jsme se ocitli na černých listinách OECD a Rady Evropy, se domnívám, to nestojí. To raději nechme pouze spolupracujícího obviněného.

Takže moc prosím o racionální a věcnou debatu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Faktická poznámka - pan kolega Tejc. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já se domnívám, že to, co nás poškozuje na mezinárodním poli, rozhodně není otázka toho, jestli si ČR jako stát upraví, nebo neupraví institut účinné lítosti. To, co nás na mezinárodním poli poškozuje, jsou kauzy na Ministerstvu obrany, to jsou kauzy, jako je ProMoPro a další. To jsou kauzy této vlády. Rozhodně ne to, jestli tady bude, nebo nebude ČR mít institut účinné lítosti. To za prvé.

A za druhé. Já bych si dovolil pana ministra se zeptat a paní vicepremiérky Peake, kdy tedy tato analýza bude hotova. Rád bych znal jasné datum. Chápu, že to nemusí být jednoduché, byť máme určitě dostatek kvalifikovaných úředníků, aby tuto analýzu udělali za měsíc od tohoto data, ale chápu, že toto datum může být jiné. Ale rád bych znal nějaké datum, kdy tady ve Sněmovně pan ministr na základě svého slibu, že analýza bude zpracována, vystoupí, zdůvodní a řekne: ano, tento institut zavedeme, ne nezavedeme. To je myslím věcná připomínka a oprávněná žádost. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Pan kolega John, ale s přednostním právem ještě ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Já budu velmi stručně reagovat. Myslím, že to paní vicepremiérka už také řekla. Na posledním výboru boje proti korupci bylo jasně řečeno, že v krátké době bude učiněn dotaz u našeho velvyslance u OECD pana Dyby, stejně tak u orgánů Rady Evropy. Domnívám se, že tyto odpovědi budou v řádech týdnů, nikoliv měsíců, a že do konce roku budeme schopni věcně vyhodnotit na základě těchto odpovědí a po dohodě s našimi právními experty, jako je profesor Šámal, jaké stanovisko k tomuto dáme. To si myslím, že je jasné, i časově ohraničené zadání a řekněme jasné stanovisko vlády. Nechceme to protahovat, my pouze nechceme dělat něco, co by poškozovalo ČR. Tedy v řádech týdnů budeme znát odpověď a pak samozřejmě se o tom můžeme bavit jak zde na plénu, tak případně v ústavněprávním výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec John. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP