(11.40 hodin)

 

Poslanec Radek John: Vážená paní předsedající, vážení páni poslanci, já si také myslím, že ta diskuse má být věcná a má být prostě konzultována s OECD, protože nás sice poškozují všechny korupční kauzy, které dopustily minulé vlády, nicméně kdyby k tomu ještě byla vyhlášení OECD zase, že podporujeme korupci nebo že jsme stát, který nejedná v souladu s právem, tak nás to poškodí dvojnásobně.

Ale já jsem se přihlásil jenom kvůli technické věci. Jeden z mých předřečníků tady řekl, že Věci veřejné předvádějí veletoč stejně jako s anonymními akciemi. Tak s anonymními akciemi je to tak, že Věci veřejné měly ve volebním programu zrušení anonymních akcií, že Věci veřejné prosazovaly vždycky zrušení anonymních akcií. A podařilo se jim v dubnu do koaličního dodatku prosadit zrušení anonymních akcií a v souladu s programem Věcí veřejných budou anonymní akcie zrušeny, což považuji za velmi správné, aby se v této republice vyčistil vzduch. Nevíme vůbec, kdo kde co vlastní. Například se říká mezi lidmi, že v této Sněmovně je řada anonymních vlastníků anonymních akcií, například fotovoltaických elektráren. Takže zrušení anonymních akcií bude dobře pro všechny občany této země. A Věci veřejné jsou velmi rády, že to prosadily.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka a omlouvám se paní poslankyni Konečné. Faktická poznámka.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já nevím, já si připadám jak v Jiříkově vidění. Tady jsou dva zástupci vlády, kteří mluví úplně jinak o jedné věci. Paní vicepremiérka Peake předtím, než bezpochyby měla něco velmi důležitého, protože odešla zhruba po tom, co vystoupila, a je to velmi zvláštní u člověka, který má na starost boj s korupcí, že nemá ani zájem tady sedět a poslouchat debatu k této věci - to za prvé. Ale nám tady řekla, že do konce roku - pane ministře (k ministru Pospíšilovi), já nevím, jestli jste byl přítomen - předloží návrh zákona. Vy nám říkáte, že možná do konce roku předložíte analýzu.

Prosím, dohodněte se alespoň na vládě předtím, než budete cokoliv tvrdit v této Poslanecké sněmovně. Věřte, že se na to lidé dívají. A věřte, že pokud chcete dělat hlupáky z nás, tak je neuděláte z lidí. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Já se zeptám, zda se někdo dále hlásí do obecné rozpravy. Ještě jedna faktická poznámka. Prosím, pan kolega Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, no, já nevycházím z údivu, co tady říkal teď pan poslanec Radek John. Buď má tak krátkou paměť, nebo chodím snad do jiné Sněmovny. Tady přece ten zákon o zrušení anonymních akcií byl. Hlasoval jste pro něj, pane poslanče prostřednictvím paní předsedající? Nehlasoval. Tak co to tady vyprávíte, že podporujete zrušení anonymních akcií, když potom pro ně nehlasujete! (Potlesk zleva sílí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka - paní poslankyně Bebarová-Rujbrová. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Dobrý den. Pan kolega John je tady relativně krátce. Já bych poprosila jeho zkušenější kolegy, aby ho upozornili na to, že koaliční dohoda a její dodatky, ať je prosadí kdokoliv, se nezapisují do Sbírky zákonů a nejsou součástí naší legislativy. Děkuji vám. (Smích a mohutný potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní se hlásí někdo ještě do obecné rozpravy? Paní místopředsedkyně vlády Karolína Peake má slovo, poté pan kolega John.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Dámy a pánové, já už jsem tady jednou ten proces, jakým nyní prochází institut účinné lítosti v legislativním procesu vlády, popsala. Myslím, že tady padl dotaz na konkrétní data. Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí se znovu sejde hned po zasedání Poslanecké sněmovny na první vládě, která bude po ukončení schůze této Sněmovny, a bude mít na programu také institut účinné lítosti. A ten den bychom měli už mít na stole i vyjádření OECD. Já doufám, že se tam všichni společně domluvíme na znovuzavedení institutu účinné lítosti.

Chápu, že speciálně kolegyně z komunistické strany nemají žádnou zkušenost s vládnutím v koaliční vládě. Znají pouze vedoucí úlohu jedné strany, a proto nevědí, jak to funguje v koalici. Nicméně my v koalici jsme, respektujeme koaliční dohody a podle nich také funguje náš legislativní proces. (Tleskají poslanci ve středu sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dvě faktické poznámky - pan poslanec Opálka, poté pan poslanec Filip.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, zdá se, že se bavíme neustále o meritu věci. Ale ten problém je samozřejmě jinde a ukáže se i u dalších zákonů, protože sice koaliční dohody nejsou ve Sbírce zákonů, ale fungují a jsou natolik demokratické, že koaliční poslanci prostě nemůžou podpořit návrh opozice. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka - pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedkyně, členové vlády, paní a pánové. Jistě, Komunistická strana Čech a Moravy nemá zkušenost s tím, jak se vládne v koaliční vládě. To opravdu nemáme. Ale na rozdíl od některých držíme své slovo a nelžeme před Poslaneckou sněmovnou ani českými občany, paní místopředsedkyně vlády. (Potlesk vlevo.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Pan kolega Jandák avizuje procedurální návrh. Prosím.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte, já bych dal návrh na to, aby Sněmovna projevila účinnou lítost a schválila bod, kdy se k 1. 1. 2012 rozpustí tato Sněmovna. Děkuji vám. (Mírné zatleskání.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak nyní je přihlášen pan poslanec John.

 

Poslanec Radek John: Vážená paní předsedající, vážení páni poslanci. Ano, já jsem tady poměrně krátce. Já jsem tady poměrně krátce, a to jenom z toho důvodu, že vy, kteří jste tady dlouho, jste nedokázali prosadit zrušení anonymních akcií. (Hlasitý smích zleva.) Jak to, že za několik vlád sociální demokracie, kde jste měli tu možnost, jste to neudělali? Tohle je potřeba dvacet let. Jak je proboha možné, že jste k tomuto stavu mlčeli? A Věci veřejné to teď koaličně dohodly, takže navždy (výbuch hlasitého smíchu) Věci veřejné se zapíší jako ta strana, která to zrušení, které vy jste nedokázali, jak jste tak zkušení, jak jste tady dlouho, tak konečně bude. A to jsem rád.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak teď jsou zde dvě faktické poznámky - pan poslanec Jeroným Tejc, poté pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Tak já tu také nejsem příliš dlouho, nicméně my jsme se o to snažili v tom minulém období několikrát. Snažili jsme se o to i v tomto období, o zrušení anonymních akcií, právě proto, že anonymní vlastnictví a anonymní společnosti se začaly výrazně zneužívat za Topolánkovy vlády, za vlády ODS a těch, kteří dnes se tváří jako nová strana TOP 09. Za té vlády došlo k největšímu rozkvětu anonymních společností, které žijí z výběrových řízení, která zadává stát. My jsme ten návrh předložili několikrát. My jsme pro něj hlasovali. A Věci veřejné nejenže pro ten návrh nehlasovaly, ale především s těmito stranami, ač slibovaly přesný opak, udělaly vládu. My máme čisté svědomí. My jsme ten návrh podporovali, budeme jej podporovat, jenom si nejsem tak jist optimismem, který tady Radek John teď šíří, že už je vše dohodnuto a vše bude.

Já bych doporučoval panu předsedovi Johnovi prostřednictvím paní předsedající, aby navštívil ústavněprávní výbor, až se budeme bavit o obchodních korporacích, aby viděl, že ta debata v koalici není tak jednoduchá, že když jsme se bavili o zrušení anonymních akcií, tak jsme tu shodu doposud nenalezli. A i to byl důvod, proč tento návrh zákona teď není v této Sněmovně, není na této schůzi a bude projednáván až na schůzi příští - a já doufám, že úspěšně. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka - pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážené kolegyně a kolegové, možná by bylo dobré, aby nebyla Poslanecká sněmovna zatěžována koaličními spory mezi třemi vládními stranami.

Ale chtěl bych prostřednictvím paní předsedající říci panu poslanci Johnovi jednu věc. Byly to právě Věci veřejné, které bezprostředně po volbách, kde si udělaly vlajkovou loď z boje proti korupci, udělaly návrh, taktický návrh, kterým zrušily alespoň nějaké omezení pro vlastníky anonymních akcií z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek. Čili tím zcela určitě přispěly k tomu obrovskému veletoči prorůstající korupce, který dneska je obrovským balvanem pro celou Českou republiku a naši společnost.

Já se domnívám, že předložený návrh zákona má své vysoké opodstatnění. I ta základní zákonná lhůta šedesáti dnů na projednání ve výborech postačuje k tomu, aby během toho vláda vyvinula určité úsilí - myslím to vážně - a předložila do ústavněprávního výboru, až se bude tento návrh zákona tam projednávat, analýzu tedy, která bude říkat, zda Česká republika může si dovolit zavést účinnou lítost, či zda je vazalsky vázána vůči OECD.

Jinak bych poprosil, abychom nedělali ze zákona, který zavádí trestní odpovědnost právnických osob, fetiš. Je to možná jeden z momentů, který právě umocní skrývání korupce a anonymity vlastnictví. (Potlesk zleva.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP