(11.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová S přednostním právem paní zpravodajka nechce vystoupit. Pan kolega Jiří Petrů. Prosím, má slovo, poté pan kolega Jan Kubata.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, trochu již odpověděl můj předřečník. Já bych jenom připomenul - tisk číslo 833 z května 2010, kdy poslanec Liška předložil změnu v § 53 zákona o veřejných zakázkách a byl znemožněn přístup akciových společností s akciemi na majitele. V září 2010, tisk číslo 45, předkladatelka Kristýna Kočí a Karolína Peake, byla provedena změna zákona o veřejných zakázkách, kde byl umožněn přístup akciových společností s anonymními akciemi, které se musely rozkrýt, tedy společností nad 10 %, vlastnících podíl v té společnosti, a musel být předkládán seznam statutárních orgánů. Takový je stav k dnešnímu dni.

Takže pane poslanče Johne prostřednictvím paní předsedající, byly anonymní akcie již zrušeny, ale byl znovu přístup k těmto veřejným zakázkám zase umožněn.

Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní s přednostním právem zpravodajka, paní poslankyně Jana Suchá. Prosím.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji. Já bych jenom chtěla připomenout, že projednáváme návrh zákona o zavedení institutu účinné lítosti, nikoliv akcie. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Jan Kubata má slovo.

 

Poslanec Jan Kubata: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, omlouvám se paní zpravodajce. Pouze v krátké reakci na pana kolegu Tejce prostřednictvím paní předsedající. Jsem hluboce přesvědčen, když tu diskusi tady poslouchám, a jeho vyjádření, a vzpomenu si na bývalého předsedu sociální demokracie pana Grosse, tak si myslím, že jste to myslel opravdu fakt upřímně. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále do rozpravy? Hlásí se někdo? Pan poslanec John. Prosím.

 

Poslanec Radek John: Já vím, že se neprojednává nic jiného než účinná lítost, ale přesto na obvinění, že my jsme rušili anonymní akcie v legislativním zmetku. Ten zákon, který jste přijali v květnu před volbami, způsobil to, že firmy s anonymním vlastnictvím z Evropské unie, což jsou velké korporace, by tady nemohly soutěžit ve veřejných soutěžích a my bychom prohráli arbitráže a vznikla by škoda několik desítek miliard korun. To jediné řešení, které jste měli udělat, zrušit anonymní akcie v České republice, kde ta korupce je opravdu veliká a kde si nejenom za Topolánkovy vlády, ale už za dřívějších vlád lumpové rozdali řadu anonymních akcií, a my musíme ty lumpy najít. A pokud sedí někdo s anonymními akciemi i v této Sněmovně, já ho prosím, ať se toho dobrovolně vzdá a hlasuje, až bude zákon o anonymních akciích, a podpoří to. Pojďme nastolit čistý stůl. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, věnujme se projednávanému bodu. Upozornila na to také paní zpravodajka. Předmětem našeho projednávání je bod číslo 21. Prosím, abyste se striktně ve svých vystoupeních drželi tohoto bodu.

Jedna faktická poznámka, pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dle jednacího řádu faktická poznámka mě nenutí držet se zcela merita věci projednávaného bodu, a tak si dovolím jenom upozornit prostřednictvím vás pana kolegu Johna, aby si našel vystoupení současného premiéra pana Nečase právě k těmto akciím, které podporoval, aby se opravdu ten problém u veřejných zakázek u společností, které jsou nečitelné, řešil. A proto byla také ta norma přijata. Bylo docela směšné, že po volbách už to nebylo volební téma a koalice tento problém nezměnila, nevylepšila, ale zrušila. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Slovo má pan poslanec Jan Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já bych chtěl říci jednu věc. Já jsem tady stejně dlouho jako Věci veřejné, jako pan kolega John, jako paní kolegyně Peake, to znamená rok a čtyři měsíce. Máme krásné výročí zítra nebo pozítří. Za ten rok a čtyři měsíce jsem poznal styl práce Věcí veřejných. Věci veřejné v zásadě všechno podporují, v zásadě všechno slíbily, ale dneska tak nekonají. Věci veřejné konají v rozporu s tím, co slíbily svým voličům. Je tady jedna jasná pravda: My se tady v příštím volebním období neuvidíme, protože vy tady nebudete! Voliči vám to spočítají! (Potlesk několika poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, proto ji končím. Jsme u závěrečných slov. Slovo má paní navrhovatelka. Prosím.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Ještě jednou dobré dopoledne. Já bych jenom chtěla uvést, že jste asi špatně poslouchali můj úvodní přednes. Pokud tady vyvstaly nějaké obavy z kritiky zahraničních společností nebo zahraničních institucí o tom, že zavedeme zpátky účinnou lítost, tak já se domnívám, že tyto obavy jsou naprosto liché. V současném trestním zákoníku ustanovení o účinné lítosti jsou. Jsou konkrétně u trestných činů týkajících se organizovaného zločinu, jsou u trestného činu krácení daně a dalších. Domnívám se, že pokud již tam nějaká ustanovení o účinné lítosti jsou, tak by přece neměl být problém, aby se vztáhla i na další trestné činy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To bylo závěrečné slovo, které za navrhovatele přednesla paní poslankyně Marie Nedvědová. Nyní má možnost závěrečného slova paní zpravodajka. Nepotřebuje využít této možnosti. Budeme se tedy zabývat návrhem, který zde zazněl, to je návrhem na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Přivolávám naše kolegy. Jsem žádána o vaše odhlášení, prosím tedy, abyste se znovu zaregistrovali. Za malý okamžik, jen co přijdou naši kolegové, budeme hlasovat. (Předsedající chvíli čeká.)

 

Dámy a pánové, budeme nyní hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 38. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 38, přítomno 166, pro 93, proti 71. Konstatuji, že tento návrh byl přijat a návrh zákona byl zamítnut v prvním čtení. Tím končí projednávání bodu číslo 21, sněmovního tisku 345.

 

Zahajuji projednávání bodu

22.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Kateřiny Konečné, Alexandra Černého,
Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o způsobu uznávání
nově vzniklých států Českou republikou
/sněmovní tisk 349/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 349/1. Mám zde poznámku, že za navrhovatele tento návrh uvede paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, pevně věřím, že tady nikdo žádné volební sliby nedával, takže možná ta debata nebude tak politicky živá, ale byla bych ráda, kdyby byla fakticky živá.

U tohoto návrhu zákona se jedná o sice možná úzké téma, které zajímá jenom některé z vás, ale poměrně vážné, týkající se mezinárodní scény a vůbec toho, jak je Česká republika, a několikrát jsme o tom dneska mluvili, jak některým ministrům záleží na tom, jak je Česká republika vnímána v zahraničí a jak bude Česká republika vnímána v zahraničí.

My jsme podobný návrh zákona jako poslanci za KSČM předkládali již v minulém funkčním období v Poslanecké sněmovně. Musím říci, že k tomu, abychom se pokusili udělat totéž, nás přivedlo absolutně šílené prohlášení ministra zahraničních věcí na půdě této Poslanecké sněmovny, kdy v letošním roce na jaře prohlásil: "Uznání státu či eventuální vlády není akt, který se řídí podle morálních úvah, nebo jestli dotyčnou vládu například považujeme za obzvláště legitimní. Uznání je uznání faktu, že tento stát je celý ovládaný jistou mocí, že stát, který předtím ovládal, nevykonává a nemá možnosti už tam moc vykonávat." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP