(12.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Podotýkám, že smyslem tohoto zákona je, abychom celou záležitost ukončili a dál nekomplikovali českým ekonomickým subjektům to, abychom mohli vyvážet svobodně do kterékoli země světa, pokud nejde o vázané obchody, například materiálu, který podléhá SVM, to znamená těm jednotlivým stupňům vojenských materiálů, a zákonu číslo 38/1994 Sb. V tomto ohledu tedy samozřejmě ten zákon k ničemu jinému neslouží. Netýká se vojenského materiálu, týká se tedy svobodného obchodu na třetích trzích pro české podniky.

Samotná norma je jednoduchá. Nemá smysl ji nějakým způsobem odůvodňovat. Jde o to, že jednou větou, tedy derogační klauzulí, říkáme, že zákon číslo 99/2000 Sb. se ruší bez náhrady. Žádná náhrada není potřebná. Nemá to vliv na státní rozpočet, a jak správně píše Parlamentní institut, návrh zákona se věcně týká problematiky, kterou Evropská unie přímo neupravuje, a zákon není v rozporu s předpisy Evropské unie.

Pokud tomu někdo přičítá jiné než ekonomické zájmy České republiky, chtěl bych kolegům a kolegyním poslancům připomenout, že nezaměstnanost v České republice je výrazně vyšší než v některých sousedních státech a že bychom se o naši zaměstnanost mohli například zasloužit tím, že umožníme našim subjektům obchodovat na třetích trzích bez zbytečných zákonných omezení. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu navrhovateli. Prosím slovo zpravodaje. Je jím pan poslanec Jan Pajer v prvém čtení. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Pajer: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, před námi leží návrh zákona, který předložila skupina poslanců a kterým se navrhuje zrušení zákona číslo 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Návrh takovéhoto zákona neprojednává Sněmovna poprvé. V minulém volebním období, a to na podzim roku 2009, byl obdobný návrh projednáván pod sněmovním tiskem číslo 733, ale nebyl do konce volebního období projednán. Tuším, že prošel prvním čtením a zůstal ve výboru.

Zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, který má být zde navrženým zákonem zrušen, je dle mého názoru stále aktuální. Zákon v současné době plně reflektuje a dále upřesňuje sankce přijaté Radou bezpečnosti OSN, naposledy rozšířené Rezolucí Rady bezpečnosti OSN číslo 1929 přijatou dne 9. června 2010. Jedná se již o čtvrtou rezoluci Rady bezpečnosti zahrnující sankce proti Íránu, na které rovněž navazuje nařízení Rady Evropské unie číslo 961/2010 ze dne 25. října 2010, které sankce přijaté Radou bezpečnosti ještě rozšiřuje a týká se i služeb - nejen dodávek a materiálu, ale i služeb - které by mohly souviset jakkoliv s íránským jaderným programem.

Vláda České republiky s tímto návrhem zákona vyslovila nesouhlas a nadto důrazně upozorňuje, že zákaz dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr neplatí pouze pro výstavbu této jaderné elektrárny, ale pro celý íránský jaderný program. Tento postoj platí také v celé Evropské unii, která včetně České republiky svůj postoj naopak zpřísňuje. A já se s takovýmto stanoviskem vlády musím ztotožnit.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Nemám do ní přihlášky, prosím o vaše. Pan kolega Pajer má slovo.

 

Poslanec Jan Pajer: Takže já ještě jednou. Po výše uvedeném mi nezbývá nic jiného, než navrhnout ctěné Sněmovně zamítnutí tohoto zákona v prvém čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zeptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Není-li žádná, tuto rozpravu končím. Je zde prostor pro závěrečná slova. Pan kolega Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. V závěrečném slovu jenom tolik: Samozřejmě, že sousední Rakousko, sousední Německo, sousední Slovensko jsou také vázány rozhodnutím Rady bezpečnosti o sankcích proti Íránu, ale žádný z těchto sousedních států nemá tak - promiňte mi - dementní zákon jako my. Prostě ano, Velká Británie, Německo, Rakousko, Francie respektují sankce proti Íránu, dokonce je navrhují, ale žádný z těchto států nemá tento zákon. Nic to neohrožuje jeho ekonomické zájmy a je pravda, že to obchodování samozřejmě při přijetí takového zákona se výrazně zhoršilo.

My jsme přišli o dodávky například traktorů. Já chápu, že vlastnicky Zetor Brno patří slovenskému vlastníkovi a nikoliv českým podnikatelským subjektům. Ale já nerozlišuji podle původu toho kapitálu, který vlastní v Česku vyrábějící podnik, ale my jsme o ty zakázky přišli a dodává je někdo jiný. To znamená, že my jsme - promiňte mi - papežštější než papež.

Zákon je nesmyslný. Zákon je potřeba zrušit. A není pravda, to, co tady bylo zpravodajem řečeno. Opravdu okolní státy žádný takový zákon nemají! Do jaderné elektrárny přesně podle pokynů Mezinárodní agentury pro atomovou energii dodávaly, vydělávaly na tom, a my jsme odškodňovali český podnik z peněz daňových poplatníků. Že nám není hanba! (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Závěrečné slovo pana zpravodaje. Pan zpravodaj chce využít možnosti? Nechce využít možnosti závěrečného slova. Budeme tedy hlasovat. Přivolávám kolegy. Je zde žádost o odhlášení, odhlašuji vás všechny. Prosím o vaši registraci. Rozhodneme o návrhu na zamítnutí za malý okamžik...

 

Zahajuji hlasování číslo 41. Ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 41. Přítomno 139, pro 98, proti 30. Návrh na zamítnutí byl přijat.

 

Tím končí projednávání bodu 24, sněmovního tisku 361. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Mám pro vás několik oznámení, dámy a pánové.

První je toto: Organizační výbor začne ve 13 hodin a 5 minut.

Druhé oznámení: Polední pauza trvá do 15.30, protože od 14.30 do 15.30 si bere hodinovou pauzu na jednání svého klubu poslanecký klub ČSSD.

Třetí oznámení: Na 16. hodinu a 30. minutu jsme pevně zařadili bod "veřejné zakázky ve druhém čtení". Prosím, abyste s tím tedy počítali.

A čtvrté, co mám pro vás připraveno, jsou ještě omluvy. Omlouvají se paní poslankyně Marie Nedvědová z odpoledního jednání od 14.30 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Helena Langšádlová dnes od 17 hodin do konce z pracovních důvodů, pan poslanec John dnes od 14 hodin z pracovních důvodů, paní místopředsedkyně Karolína Peake dnes od 16 hodin. Omlouvá se také ze zítřka, ale zítřejší omluvu přečteme až zítra ráno. Tolik omluvy.

To byla všechna má sdělení. Dámy a pánové, v 15.30 bude pokračovat jednání Poslanecké sněmovny a do té doby je tedy prodloužená polední přestávka. Ve 13.05 organizační výbor - prosím všechny členy o účast.

 

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP