(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana zpravodaje poslance Bureše, aby reagoval.

 

Poslanec Jan Bureš: Já se omlouvám, že možná budu zdržovat, ale já bych se možná obrátil na kolegy právníky, kteří jsou tady ve Sněmovně. Chtěl bych reagovat na pana kolegu Filipa. Nejsem právník, omlouvám se, ani moje životní zkušenosti nejsou tak bohaté jako jeho, ale já jsem se vždycky domníval, že pokud je člověk zbaven právní způsobilosti, tak jakýkoliv právní akt, který učiní, je neplatný od samého počátku. A je úplně jedno, jestli ta druhá strana k tomu přistupuje v dobré, nebo ve zlé víře. To, jestli tuto věc má zapsanou v občanském průkazu, či nikoliv, přece na dopad toho samotného právního aktu - možná nepoužívám správný výraz - nemá ale žádný dopad.

Jakým způsobem tedy změní celou tu situaci to, že bude mít někdo napsáno v občanském průkazu, že je částečně zbaven právní způsobilosti třeba z důvodu laktační psychózy u žen, která je není trvalou záležitostí, ale jen dočasnou?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Vojtu Filipa.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, odpovím tedy na tu otázku přímo. Dovedu si živě představit smlouvu mezi občanem A a občanem B, který je zbaven právní způsobilosti, ale nemá to nikde zapsáno. Občan B je najat občanem C na to, aby na něj byla převedena ta a ta nemovitost, a ten si ji druhý den převede smlouvou jakoukoliv jinou na občana C, případně D, protože ten C nemusí být nabyvatel. Co myslíte, že ten občan D udělá? Ten bude v dobré víře a nebude vůbec vědět, že to koupil od nevlastníka, od člověka, který nemohl takový úkon uzavřít. A jestli si myslíte, že takhle neprobíhaly tunely, tak probíhaly.

Jsme přece svědky toho, že byl zapsán jednatel, a zase bych tady opakoval záležitost, kterou jsem, myslím, komunikoval s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem, že společnost prodala majetek Mototechny v Českých Budějovicích občanu vietnamské národnosti, který tady prý byl a byl tady jednatelem té společnosti XY, když Interpol zjistil, že ten člověk nikdy nevycestoval z Vietnamu. Ale v Čechách byl zapsán jako jednatel nějakým notářským zápisem, možná na falešné doklady. A my tady vytváříme prostředky na to, aby tady český občan zbavený způsobilosti k právním úkonům na sebe převedl nemovitost, převedl ji dál a tím způsobem ten třetí nabyvatel, tedy osoba, která může být v dobré víře, ji koupí od toho, kdo zbaven způsobilosti k právním úkonům není. A jak tohle to porazíte? No prostě narazíte na bariéru a ten, který na tom - promiňte mi - vydělal, ten bude nepostižitelný, protože ten to jenom organizoval. A když neprokážete úmyslný trestný čin, tak se nedomůžete toho práva. A samozřejmě ten občan D, který jaksi v tom byl ten poslední, ten když nebude moct být zpochybněno to jeho vlastnictví, tak zůstane vlastníkem, občan A, který byl podveden, možná nedostane ani ty peníze od toho člověka zbaveného právní způsobilosti. A ten organizátor v podstatě se bude smát, protože podvedl oba dva a bude tam mít člověka, který opravdu ty právní úkony nemůže uzavírat. Jak to zjistí ten konkrétní notář, když ten registr nebude? Můžete mi to vysvětlit? No asi nemůžete. Protože tady ta mezeru v právu je, vy ji tady schválně vytváříte. Proto ta stanoviska jednotlivých soudů. Jestli chcete, já je přinesu, je to takovýhle štos. Můžu vám je rozdat, můžu vám je tady i číst.

Ale nechci zdržovat. Chci jen vysvětlit, že tohle to je vážný problém. A nerad bych, aby se lidé smáli a vykládali o Poslanecké sněmovně - a nezlobte se, já jsem poslancem Poslanecké sněmovny a padá tedy i stín na mě - že jsme schválili právní paskvil. A já právní paskvil schvalovat nechci! (Potlesk z lavic poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak jsme v obecné rozpravě. Zdá se, že obecná rozprava končí. Pokud vím, tak v té obecné rozpravě zazněly nějaké návrhy. Poprosím zpravodaje... A ještě... (Přichází poslanec Filip.) Já už jsem ukončil, takže poprosím, kdyby zpravodaj se... Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Tak nejprve krátká replika do vlastních řad. On kolega Filip si zřejmě ještě nepřipustil, že v téhle Sněmovně se o boji s korupcí jenom mluví. Asi bychom se měli oba uspokojit s vyjádřením, že současný stav zápisů povinných údajů do občanských průkazů je výsledkem kompromisu. Nevím, jak to budu vysvětlovat občanům, kteří přišli o nemovitost, kterou zobchodovali s osobou, která je sice nesvéprávná, leč neměli možnost se tento údaj dovědět. Také jsem se bohužel v rozpravě nedověděla, jakým způsobem tuto situaci chce řešit koaliční smlouva, jestli stihne do konce roku předložit návrh, který situaci bude řešit rychleji, kvalitněji a radostněji, tak abychom se od 1. ledna nedostali do patové situace.

Já bych chtěla apelovat na kolegy, aby dříve, než opět bez přemýšlení odhlasují zamítnutí opozičního návrhu, přerušili raději toto řízení do přítomnosti pana ministra vnitra, tak abychom mohli vyslechnout jeho stanovisko, jaké dopady absence těchto údajů na počátku příštího roku budou mít. Takže doporučuji přerušení řízení.

Jinak pokud by návrh byl propuštěn do dalšího čtení, navrhuji zkrácení lhůty k jeho projednání na 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže vy chcete pravděpodobně okamžitě nechat hlasovat o návrhu na přerušení. Jenom kdybyste to teď ještě jednou přesně specifikovala - jak, do kdy.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Já věřím, že bychom se mohli s tímto návrhem vypořádat ještě během této schůze, takže do doby, kdy bude přítomen ministr vnitra.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom uvažuji, jak to tedy přesně časově zarámovat. Dobře, necháme to hlasovat v průběhu této schůze do doby přítomnosti ministra vnitra. Dobře. V průběhu této schůze za přítomnosti - takže přerušit tak, aby se to projednávalo v průběhu této schůze za přítomnosti ministra. Takže budeme hlasovat tento návrh na přerušení procedurálního projednávání bodu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přerušit tedy projednávání tak, aby pokračovalo na této schůzi za přítomnosti ministra vnitra? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 45. Přítomno 156, pro hlasovalo 63, proti 63. Takže tento procedurální návrh na přerušení nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat dalšími návrhy. Požádal bych zpravodaje, jestli se může vyjádřit a zároveň sdělit, co všechno budeme hlasovat.

 

Poslanec Jan Bureš: Tak teď bychom měli, pane místopředsedo, hlasovat návrh na zamítnutí tohoto tisku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Mám tady návrh na odhlášení, takže vás odhlašuji nejdřív. Prosím, abyste se přihlásili. A jak jsme slyšeli, v rozpravě zazněl návrh na zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení. Tento návrh budeme nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 46. Přítomno je 143, pro hlasovalo 70, proti 65.

 

Takže proběhne kontrola. (Po chvilce čekání:) Pan poslanec Jeník. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP