(16.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pak tady byl návrh poslance Ohlídala zkrátit lhůtu projednávání ve výborech na 30 dní.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty projednávání na 30 dní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 50. Přihlášeno 143, pro hlasovalo 88, proti 10. Takže i ta lhůta byla zkrácena na 30 dní.

 

Tím to můžeme ukončit, takže bod číslo 26 tím končí. Ještě řeknu omluvu: pan poslanec Farský se omlouvá teď ve středu od 18.30 z osobních důvodů z jednání Sněmovny.

Poprosím paní místopředsedkyni Klasnovou, aby se ujala řízení.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, nyní přistoupíme k projednávání pevně zařazeného bodu. Je jím bod číslo

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 370/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Prosím, pane ministře, můžete se ujmout slova.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s novelou zákona o veřejných zakázkách se dostáváme do druhého čtení. Musím říci, že od doby prvního čtení až do dnešního dne probíhala horečná jednání jak ve výboru pro veřejnou správu, tak v hospodářském výboru. Na základě těchto projednávání, která nebyla samozřejmě někdy jednoduchá, nicméně vedená v konstruktivním duchu, zazní určitě dnešního dne řada pozměňovacích návrhů, se kterými my jsme následně připraveni souhlasit, protože jsou to pozměňovací návrhy, které určitým způsobem zpřesňují námi předloženou novelu nebo jsou to návrhy, které tu novelu opravdu zlepší.

Takže to je prosím na úvod ode mne asi vše. Já věřím, že novela najde podporu, a doufám, že v tomto druhém čtení nezazní návrhy, které by novelu samotnou úplně demontovaly. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a hospodářskému výboru. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisk 370/1 až 370/4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Jiří Petrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se sešel na 17. schůzi dne 13. října letošního roku a přijal toto usnesení, které má označení číslo 62 a obdrželi jste ho jako sněmovní tisk 370/3.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 18. schůzi po odůvodnění panem ministrem pro místní rozvoj inženýrem Kamilem Jankovským a po zpravodajské zprávě poslance Jiřího Petrů a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk č. 370 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Já vám tyto návrhy všechny číst nebudu, je jich celkem 115, takže bychom tady byli asi poměrně dlouhou dobu. Máte ho v tisku 370/3. To je zatím vše, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru poslance Františka Siveru, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, hospodářský výbor se tímto tiskem velice důsledně zaobíral na svých čtyřech zasedáních. Výsledkem je usnesení, které máte v tisku 370/4, a to z 18. schůze, která se konala 25. října roku 2011.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu ministra Kamila Jankovského a zpravodajské zprávě poslance Františka Sivery doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 370 ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Rovněž nebudu pozměňovací návrhy číst všechny, jsou tam uvedeny, je jich velké množství a doufejme, že budou nakonec tímto parlamentem schváleny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Mám zde již přihlášky. Prvním přihlášeným je pan poslanec Jaroslav Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, my jsme tady otevírali tento zákon, jestli se nepletu, na konci června tohoto roku a téměř uplynuly čtyři měsíce a jsme ve druhém čtení a během té doby se na nás na všechny valila smršť pozměňovacích návrhů včetně různých požadavků z veřejnosti ať ze směru těch, kteří bojují proti korupci, nebo těch, kteří se hlásí k dalším aktivitám.

Chci jenom říct, že v určité době jsem nabyl dojem, že bych možná mohl podat i pozměňovací návrh, který by byl poměrně jednoduchý - a takto jsem ho avizoval i na výboru pro veřejnou správu -, který by se skládal ze dvou vět. Prvá věta by byla, že rušíme zákon o veřejných zakázkách - a prosím, berte to v uvozovkách. A druhá věta, kterou beru maximálně jako podstatnou, že bychom se k veřejným penězům chovali jako k vlastním a tím pádem bychom vyřešili veškeré problémy, které před námi stojí a které nás čekají, abychom rozhodli potom při třetím čtení.

Chci říci jednu důležitou věc. V průběhu té doby jak hospodářský výbor, tak i výbor pro veřejnou správu přijímaly různé materiály, které připravovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, čili komplexní pozměňovací návrhy. Občas vyvstaly i z naší strany připomínky a najednou jsem spatřil, co se děje pod veřejným pohledem, že začínají být poslanci děleni na dvě části. Na ty, kteří horují pro jakékoli změny, a ty, kteří občas, když přijdou s připomínkou, která má faktický podklad, jsou okamžitě označováni jako ti, kteří nechtějí bojovat proti korupci.

Já chci říci, a teď nemluvím jenom sám za sebe, ale zcela jistě mluvím za výbory, Občanskou demokratickou stranu, že jednoznačně jsme se postavili k tomu, že chceme hledat cestu, jak nastavit optimálně zákon o zadávání veřejných zakázek tak, abychom zamezili únikům, o kterých se velice často hovoří. Nicméně je třeba zdůraznit, že některé návrhy čas od času mají tu tendenci, že výrazně komplikují činnost těch, kteří budou tyto zakázky vyhlašovat a budou je organizovat. Je třeba si uvědomit, že mezi námi je poměrně dost zástupců z komunální sféry. Přesně to jsou ti lidé, kteří mají zkušenosti, co obnáší tato agenda, a mnohdy oni sami i lidé, v uvozovkách, z terénu sami přinášejí připomínky, jestli některé věci zbytečně nekomplikujeme. Ale znovu říkám a podtrhuji to, a podtrhuji to i směrem k médiím, že zcela jednoznačně jsme pro, abychom nastavili takový zákon, který by skutečně měl ten charakter, jak od začátku znělo a jak koneckonců nám připomněla dneska, jestli se nepletu, prostřednictvím předsedající, paní Halíková koaliční smlouvu, tak jak v ní máme uvedeno.

To jsem chtěl říci úvodem právě k těm diskusím, které velice často tady probíhají. Já se následně poté přihlásím do podrobné rozpravy, kde bych chtěl nadnést jeden relativně krátký pozměňovací návrh, a to je z mé strany pro tuto chvíli všechno. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Šlégr. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP