(17.00 hodin)
(pokračuje Halíková)

Myslím si, že většina z nás si uvědomuje, že pokud by se prokazování vlastnické struktury nevztahovalo na významné subdodavatele, mohly by vzniknout firmy specializované na získávání veřejných zakázek jako určitá slupka a korupce by se odehrávala jenom o stupeň níž, u subdodavatelů, jejichž vlastnická struktura by často nadále zůstala neznámá.

Další dramatické dohadování jistěže probíhalo a probíhá i u mnoha jiných ustanovení této novely. Zvláště kuriózní bylo např. u takzvaných losovaček, které byly s pompou zrušeny, pak se měly tiše vrátit u zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, což málokdo z nás chápal, no a pak se zase vyškrtávaly.

Už se téměř nehovoří o původním záměru, že by se muselo zadávací řízení zrušit, pokud by nabídku podali méně než tři dodavatelé. Teď už se zase tato otázka smrskla na ustanovení, že pokud zadavatel obdrží pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá. Možná, že v některých pozměňovacích návrzích, které byly rozdávány během dnešního dne, už je situace zase posunuta někam o kousek dál.

Vážené kolegyně, kolegové, při množství pozměňovacích návrhů a u některých i vzhledem k nejasnosti, k jakému podkladu se vlastně vztahují, jestli k původnímu, či komplexnímu pozměňovacímu návrhu, nelze v této chvíli ještě odhadnout konečnou podobu jinak potřebné novely.

Nicméně znovu upozorňuji, že zde stále chybí zákon, který by mohl jasně výrazněji omezit korupci a jiné nekalé praktiky, a to zákon o přiznání majetku. Jak dopadl jeho návrh, si jistě všichni pamatujeme. Koalice se tomuto tématu bohužel zcela vyhýbá, přestože boj proti korupci by měl podle mého názoru mít zásadní význam.

A tak i když KSČM vítá každou změnu k lepšímu, považujeme za obrovskou škodu fakt, že i novelou zákona o zadávání veřejných zakázek vlastně koalice pouze cupitá místo toho, aby udělala rázný krok kupředu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. To byla poslední písemná přihláška do obecné rozpravy. Táži se, jestli se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Pardon, pan poslanec Baštýř. Prosím. Pane poslanče, omlouvám se.

 

Poslanec Václav Baštýř: Dobrý večer, paní předsedající. Dámy a pánové, jenom v krátkosti. Několikrát jsme se s panem ministrem potkali v diskusi o tomto zákoně. Musím tady říci, že naprosto souhlasím s panem kolegou Čechlovským v plném rozsahu. Všichni jsme zažili obdobné zkušenosti při podávání pozměňovacích návrhů. Skutečně, ačkoliv jsme chtěli vnést malinkou odchylku k tomu, co - jak navrhovatelé říkají - se vymyká pilíři, tomuto zákonu, tak jsme neuspěli.

Rád bych podotkl pár skutečností. Všichni známe, co znamená nejnižší cena, ať se nám to líbí, nebo ne, ať říkáme je to, nebo není korupční, nejnižší cena je velmi diskutabilní. Jednoduchý příklad: dálnice v Polsku. Všichni to znáte z tisku. Nevím, jak podrobně, ale víme dobře, že tam vyhrála čínská firma, která stavěla dálnice. Víme dobře, jak ty dálnice jsou dostavěné. A hlavně - kdo za to nese následky? To nejsou Číňané. To je samozřejmě Polská republika! A já bych byl nerad, abychom my nesli následky toho, že vybereme jenom nejnižší cenu a pak budeme říkat: bohužel, budeme to muset zaplatit.

Kde je podpora výzkumu? Kde je podpora inovací, vývoje? Všichni víme, že každý vývoj, každý výzkum stojí peníze. Prostředky do toho vložené se samozřejmě promítají do výrobků. A ty výrobky nemůžu být v žádném případě nejlevnější. To zavřeme všechny naše výzkumné instituce? Budeme tady jako před dvaceti lety, kdy jsme nepotřebovali žádnou konkurenci, vyráběli jsme si, jak jsme potřebovali? Ale kam to vedlo? To přece není myslitelné!

V neposlední řadě musím zmínit i to, a nevím, jestli je to účelem, a to jsou právní a projektové služby. Jestliže vedeme nějaké spory, kdo nás bude zastupovat? Nejlevnější právní firma? Je to správně? Budeme vyhrávat ty spory, nebo je budeme prohrávat? A kdo za to ponese odpovědnost? A pan ministr se opět usmívá. A budeme to řešit čím? Budeme to řešit nějakou vyhláškou? Jaká ta vyhláška bude? A víme dobře, kolik jich v tom zákonu je.

A já opět říkám, že nemohu souhlasit s takovýmto podáním návrhu. Je to nedokonalé. Budu-li upřímný, těžko se budu zodpovídat svým dětem, kdo tyhle škody, které tímto zákonem způsobíme, ponese. Protože nemáme zatím odpovědnost. Uděláme-li tady chybu, OK, nic se neděje.

Já velmi, velmi nesouhlasím s tímto návrhem! A může si říkat kdo chce co chce o korupci a nekorupci, ale nemohu přispět k tomu, abychom byli v riziku přijetím tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Jandák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl jenom upozornit - možná, že všichni jste v ponoru toho zákona, ale podívejte se za mě. Tady není nikdo z vlády. Podívejte se: tady je jeden opuštěnej ministr! Ale zákon je to - myslím si, pane kolego - velmi důležitý! A tady je vidět, jakou vláda tomuto zákonu přikládá vážnost. Děkuju vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní vystoupí předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl vzkázat panu kolegovi Jandákovi prostřednictvím paní místopředsedkyně, ať se podívá do svých lavic. Je vás tady sto procent? Není, tak začněte u sebe. (Poslanec Jandák něco vykřikuje z lavice.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím o klid v jednacím sále.

V tuto chvíli nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Pokud se tedy nikdo další nehlásí, a já nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Ujistím se ještě u pana zpravodaje. Nepadl žádný návrh? Nepadl.

Můžeme tedy přistoupit k podrobné rozpravě, kterou v tuto chvíli zahajuji. Nejprve dám slovo panu zpravodaji. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, obdrželi jste ode mne na své lavice dva pozměňující návrhy.

První pozměňující návrh jsou pouze legislativně technické návrhy pro druhé čtení. Je to k tisku 370 a také k usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Druhý pozměňující návrh je návrh, který zavádí možnost, aby subjekty, které podléhají veřejnoprávní kontrole, nemusely opakovaně předkládat dokumenty ohledně své vlastnické struktury. Pak jsou v tomto pozměňujícím návrhu uvedeny drobné legislativní úpravy a vypouští se ustanovení § 156d, tak aby povinnost dokládat vlastnickou strukturu měl vždy vybraný uchazeč, tedy dodavatel, nikoli jiné osoby. Podrobnosti máte v pozměňovacím návrhu, který máte k dispozici.

K těmto oběma pozměňovacím návrhům se tímto přihlašuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dále je přihlášen v podrobné rozpravě pan poslanec Jaroslav Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych se s dovolením přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem již avizoval v obecné rozpravě a který se týká tří jednoduchých bodů, které v podstatě říkají, že by bylo možné - říkám možné - používat systém přenosu informací datových schránek.

Dovolil jsem si uvést na druhou stranu odůvodnění. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já chci přednést jeden návrh, který se týká přesného přepisu směrnice 12... 2009/81/ES o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti. Přiznám se, že samozřejmě tento návrh není z mé hlavy, ale je z hlavy Ministerstva obrany a jde jen o to, aby to znění bylo opravdu přesně. Mělo by se jednat o bod 12, ale protože nevím, jak bude zvolena procedura původního vládního návrhu, tak to může být bod, jestli budou přijaty některé z těch komplexních pozměňovacích návrhů, tak možná 9, možná 10, možná 11, tak tam jenom prosím, aby to bodování bylo případně upraveno tak, aby to sedělo do toho příslušného.

Každopádně jeho znění by bylo: V § 18 odst. 3 písm. g) zní: g) se jejich zadávání řídí zvláštními procedurálními pravidly mezinárodní organizace, která provádí nákupy pro své vlastní účely a nebo které musí být zadávány členskými státy v souladu s uvedenými pravidly.

Jde fakticky o otevření možnosti spolupráce s organizacemi Severoatlantické aliance.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP