(17.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Hlásí se, prosím, někdo další do rozpravy? Není tomu tak, já tedy končím obecnou rozpravu. Chci se zeptat, jestli chtějí mít závěrečné slovo navrhovatel nebo zpravodaj. Patrně nikoli, a tedy můžeme přistoupit k návrhům na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nikdo s jiným návrhem nepřišel, já tedy zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru? Kdo je proti?

V hlasování číslo 54 z přihlášených 122 pro 104, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále zde padl návrh na prodloužení lhůty o 30 dní. Také o tomto návrhu zahajuji hlasování.

Kdo je pro? Jedná se o prodloužení, nikoli zkrácení. Kdo je proti?

V hlasování číslo 55 z přihlášených 124 pro 110, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k bodu číslo

29.
Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích ("zákon o silničním provozu") a o změnách některých
dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 463/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 463/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla paní poslankyně Jana Kaslová.

 

Poslankyně Jana Kaslová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, leží tu nyní před vámi návrh můj a mého kolegy pana doktora Cempírka týkající se zlegalizování přepravy osob, resp. dětí v tzv. přívěsných vozících, tedy cyklovozítkách.

V poslední době jsme mohli sledovat jak v médiích, tak ve veřejných diskusích zajímavé příspěvky a články na téma legálnosti používání přípojných vozíků za nemotorová vozidla pro přepravu dětí. Současná právní úprava takový pojem, kdy je za nemotorové vozidlo připojeno přípojné vozidlo s možností přepravy dítěte, nezná. Rodiče, kteří chtějí se svými malými dětmi trávit čas aktivně třeba projížďkou na kole, narážejí v Česku na omezení. Vozit děti v přívěsném vozíku za kolem je totiž proti platným zákonům. Za rodinný cyklovýlet hrozí dokonce pokuta, a to až ve výši 2000 korun. Přitom právě kola jsou oblíbenou víkendovou aktivitou mnoha rodin. Rodiče láká vyrazit v hezkém počasí do přírody a trochu si přitom zasportovat a logicky s sebou chtějí vzít i své ratolesti. Proto si už 13 tisíc Čechů koupilo dětský přívěsný vozík. Teoreticky by jej ale měli pouze parkovat v garáži nebo ve sklepě. Zatímco prodej vozíků je legální, jejich použití nikoliv. A to nejen na silnicích, ale i na bezpečnějších cyklostezkách. Nedávno na to upozornila Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu a zákaz potvrdilo i Ministerstvo dopravy. Je paradoxem, že zatímco česká města cyklistiku podporují a stavějí husté sítě cyklostezek, silniční zákon jejich využití rodinám s dětmi značně komplikuje.

Z výše uvedených důvodů jsme s kolegou Václavem Cempírkem připravili tuto novelu zákona tak, aby rodiny mohly cyklovozíky používat a neporušovaly přitom legislativu. Cyklisté v Německu nebo v zemích Beneluxu, Estonsku, Finsku, Lotyšsku nebo Švédsku vyrážejí na kolech s dětmi v přívěsných vozících běžně a v souladu se zákony. Věříme, že i čeští rodiče s podporou vhodné legislativy sami dokážou zajistit bezpečnost svých dětí a zodpovědně posoudit, kdy je vozík vhodné použít a kdy nikoliv.

Novela zákona 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích, tak jak je předkládána, umožní legalizovat používání přípojných vozíků za nemotorová vozidla pro přepravu dětí.

Kvůli všem zmíněným důvodům vás tímto laskavě žádám o propuštění tohoto návrhu do druhého čtení. Jsme otevřeni samozřejmě další diskusi na toto téma na půdě výboru a připraveni reagovat na případné pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Václav Baštýř. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Baštýř: Děkuji za slovo, paní předsedající, dámy a pánové, kolegyně předkladatelka velmi podrobně řekla, k čemu se to vztahuje. Já vítám tento zákon, že je na stole, a doporučuji do druhého čtení, abychom se tím dále zabývali. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. V tuto chvíli mám jednu písemnou přihlášku. Pan poslanec Václav Cempírek se hlásí o slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Cempírek: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, navázal bych na spolupředkladatelku tohoto návrhu doktorku Kaslovou. Jenom bych tady doplnil, co nás k tomu vedlo. Dovolil bych si zde ocitovat z jednoho dopisu, který jsem obdržel: "Věřím, že i za ostatní majitele dětských vozíků mohu vyjádřit svůj vděk a podporu ve vašem úsilí zlegalizovat jejich používání na našich komunikacích. Prožil jsem za uplynulý měsíc ohledně vozíku dva stavy. Nejprve nadšení při jeho zapůjčení a následné koupi. Z toho, že nemusíme odepsat celou cyklistickou sezónu a můžeme se projet jako rodina včetně naší spokojené dcerky. A posléze konstataci z vyjádření Ministerstva dopravy, která mi za aktivní trávení času s rodinou a minimalizování používání automobilů vyhrožuje pokutami. Vždy jsem si myslel, že stát je tu také od toho, aby podporoval alternativní způsoby dopravy a vytvářel k ní co nejlepší podmínky, a také jsem si myslel, že pravicová vláda usiluje o co nejmenší zasahování státu do věcí."

Nicméně to je z těch i dalších pak bych mohl citovat dopisů, které jsme obdrželi. Tohle mimo jiné je od mého bývalého studenta, který v závěru uvádí: "Jako absolvent Střední průmyslové školy železniční v České Třebové vzpomínám na vás jako jediného pedagoga, od kterého jsem před listopadem 1989 slyšel otevřené vyjádření k marasmu, jaký zde panoval."

K tomuto návrhu se vyjádřila i vláda ve svém stanovisku. V tom stanovisku s tímto návrhem souhlasí. Vláda však vyjadřuje mírnou pochybnost o používání těchto vozíků na všech pozemních komunikacích. Tomu my se nebráníme a věříme, že technické podmínky v hospodářském výboru upravíme tak, aby tato přeprava dětí v těchto vozících mohla být legalizována v České republice jako jedné z posledních ve vyspělé Evropě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Pan poslanec Petrů se hlásí ještě do rozpravy. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP