(18.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Kaslová.

 

Poslankyně Jana Kaslová: Děkuji ještě jednou. Já jsem očekávala, nebo my s panem kolegou Cempírkem jsme očekávali samozřejmě žhavou diskusi na toto téma. Jsme samozřejmě velice rádi, že probíhá, a jsme si vědomi toho, že každý z vás byl někdy na kole, většina z vás má dítě a s touto problematikou se setkala, takže každý z vás může vyjádřit svůj názor. Nicméně pokud zde existují argumenty typu, že ta cyklovozítka jsou nebezpečná, že se tím zvyšuje dárcovství orgánů a podobné, prosím, pojďme se dohodnout a zrušme kola, zrušme cyklosedačky, protože to je úplně stejný princip. Tak prosím pokud argumentujeme, tak argumentujme nějakým způsobem racionálně a relevantně! Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další přihlášenou paní poslankyně Pecková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ze mě teď promluví pediatr, kterým jsem původně byla. Musím říct, že samozřejmě souhlasím s kolegy, že igeliťák na kolečkách je skutečně velmi, velmi nebezpečná až smrtící zbraň pro to dítě. Ale máme-li věcně argumentovat, pak jistě by bylo potřeba zamyslet se i nad tím, že dítě v takovém vozítku se ocitá poměrně málo centimetrů nad tou vozovkou, to znamená, že jeho plíce vdechují nejen výfukové plyny, ale také samozřejmě prach z té cesty. (Potlesk poslanců ČSSD). Takže jistě kdybychom udělali krevní testy, tak bychom mohli zcela objektivizovat, jak se na tom - po jaké vzdálenosti, které v tom vozíku ujede - jak se na tom skutečně objektivně nachází. Takže nad tímhle je určitě třeba se také zamyslet, než na něco takového kývneme. Děkuji vám. (Potlesk ze střední části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Kostřica.

 

Poslanec Rom Kostřica: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji ještě jednou za slovo. Prosím vás pěkně, já tady musím reagovat na kolegu, který řekl, že si někdo koupí vozíček, aby převezl dítě sto metrů daleko. Já si myslím, že nikdo není takový bláhový, aby si koupil vozíček za pět deset tisíc korun, aby převezl dítě sto metrů daleko, to si myslím, že jsou nesmysly. Prosím vás pěkně, uvědomte si jedno, že je mnohem lepší podle mého názoru udělat pěti- desetitisícům rodin diskomfort v tom, že tedy nebudou smět vozit ty děti na těch kolech, než nechat byť i jedno dítě zabít. Uvědomte si - nemluvím o nějakých nákladech, mě nezajímá, jestli jsou to pětibodové, šestibodové přifixování toho dítěte, jestli tam dýchají ty plyny. Já se osobně domnívám, že to dítě na to kolo vůbec na tu silnici nepatří. A nezvikláte mě. Já si myslím, že toto je opravdu naprosto nezodpovědné, ať už je to podmíněno logististicky, kdo prodává, vyrábí ty vozíky a podobně. Já si pořád myslím, že mnohem lepší je ochránit jedno, byť i jedno jediné dítě od zranění, invalidity nebo smrti než umožnit nějakým ambiciózním rodičům, že se prohánějí s cyklovozíčkem po nějakých vozovkách. Nezlobte se na mě. Vždyť to není jenom otázka těch dětí. Správně tady někdo řekl, tady je spousta řidičů naprosto nezodpovědných, podnapilých, ožralých, kteří naprosto nedodržují žádné předpisy, samozřejmě jsou takoví, nejenom u nás, kdekoliv jinde. Tomu se nemůžeme vyhnout. Proč, z jakého důvodu, chcete vystavovat to nebohé dítě tady tomuto? Jenom proto, aby ten tatínek dokázal, že ujede s tím vozíčkem nějakých 50, 60 kilometrů? Vždyť to je nesmyslné! Já si myslím, že toto zásadně tam nepatří. Věřte tomu, kdyby to dítě mělo dostatek rozumu a mohlo si samo rozhodnout, jestli tam chce, nebo ne, každé to dítě by řeklo, že určitě ne!

Děkuji vám. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Teď se pokusím snad zrekapitulovat, kdo všechno se mi hlásí - pan poslanec Kubata se nyní hlásí, poté paní poslankyně Kaslová, poté pan poslanec Paggio. Prosím, pane poslanče. (V sále je hlučno.)

 

Poslanec Václav Kubata: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, já vás prosím o klid, chápu, že toto téma mnohé rozveselilo, ale prosím o klid. Děkuji. Nebo rozplakalo. Ano. Prosím.

 

Poslanec Václav Kubata: Je to dnes pravděpodobně jedna z těch nejvášnivějších debat. Já myslím, že stojíme před otázkou, zdali tento zákon propustíme do prvního čtení, nebo nepropustíme. A já sám tady na rozdíl od kolegy prohlašuji, že jsem neobjel čtyřikrát zeměkouli, jsem velmi nadšený cyklista, ale špatný cyklista. Já bych nikdy si nevzal dítě na tu sedačku na rám. Ale nezměníme fakt, že rodiče s dětmi chtějí jezdit, a tak jako jsou dneska již předepsány helmy, tak si myslím, že je dobré se pokusit i tento problém vyřešit, seriózně ho vydiskutovat, a tak jak pro lékaře samozřejmě, kteří vidí tu špatnou stránku věci, tak si myslím, že je i fér se pokusit zastat těch, kteří cyklisty jsou nadšenými a ty děti chtějí vozit. Takže z mého pohledu tato debata je o propuštění do dalšího kola, a proto já samozřejmě to podpořím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, dále předám slovo paní poslankyni Kaslové, s faktickou pan poslanec Jandák. Prosím, faktická. Už vám to pouštím. Tak.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Ne, dámy a pánové, promiňte, ale přestaňte už. Nebyl jsem tady 20 minut, přišel jsem - a opět vozíček! (Smích ze sálu.) Vždyť my úplně deklasujeme tuhle váženou Sněmovnu. Nechte vozejčky vozejčkama, prosím vás a pojďme k něčemu, co lidi skutečně zajímá. Děkuji vám. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Třeba imunita, že, pane poslanče?

Tak a můžeme přistoupit k dalším přihláškám. Paní poslankyně Kaslová.

 

Poslankyně Jana Kaslová: Ano, děkuji, jenom v rychlosti, já nebudu zdržovat pana kolegu zde, já jenom chci říct, že jsem čerstvá i budoucí maminka a pro své dítě samozřejmě chci to nejlepší a věřím, že většina českých rodičů to cítí stejně. Nicméně nutno dodat, že nelze jim to zakázat - to je reakce na pana kolegu mého stranického. Prostě třináct tisíc rodičů jezdí s těmito cyklovozíky a nic s tím neuděláme. Prostě budou jezdit i nadále a je to pouze na nich a je to pouze na nás jako poslancích, jestli toto zlegalizujeme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Polčák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní místopředsedkyně, já se musím trochu pousmát nad vystoupením svého kolegy pana Jandáka. Já bych chtěl říci, že v důvodové zprávě k tomuto tisku je jasně napsáno, že tento návrh tedy budí veřejnou debatu, je to vidět i tady na této parlamentní debatě, a pokud tady pan poslanec Jandák 20 minut nebyl, tak by bylo vhodné, aby ihned nevystupoval a nejprve si zjistil situaci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím o klid v jednacím sále. Dále vystoupí pan poslanec Paggio. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Viktor Paggio: Tak, kolegyně a kolegové, už nebudu zdržovat, bude to velice rychlé. Já jenom, že tento zákon je takovým lakmusovým papírkem nějakého většího konceptu státu, protože buďto chceme velký, silný, zaopatřitelský stát, který bude zakazovat, nakazovat, rozkazovat těm lidem, anebo si myslíme, že lidé jsou rozumní, že nechtějí ublížit sobě a svým dětem a že si to nějakým způsobem zařídí. Pokud zakážeme tyto igeliťáky na kolečkách, no tak ty lidi si dají to dítě dozadu na blatník, tak jim to zakážeme, no tak si ho dají na záda do nějakého batůžku, tak jim to zakážeme, no tak si to dají dopředu. Kam až to povede? Takže spolehněte se na rodiče, ochrání to dítě, svoje dítě, lépe než vy. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? není tomu tak, já tedy končím obecnou rozpravu. Chci se zeptat, jestli je tady ještě zájem o závěrečné slovo navrhovatele či zpravodaje. Zpravodaj - prosím, uděluji slovo panu zpravodaji.

 

Poslanec Václav Baštýř: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, po mně už nikdo nemůže vystoupit, tak já jenom v krátkosti. Vaším prostřednictvím panu Jandákovi, že je z jižních Čech a u nás skutečně ta agroturistika je velmi, velmi oblíbená. A všimněte si, kdo tady proti těm vozíkům bojuje, ne? To nejsou mladí lidé, kteří mají rodiny a kteří by měli rozhodovat za ty děti. Jsou to vesměs lidé, kteří už mají vnoučata, že jo? A nechme vůli těm rodičům, ať si rozhodnou, jestli ty vozíky si pořídí a nebo ne. A propusťme to do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Tak také děkuji, to bylo tedy závěrečné slovo. Pokud vím, tak zde návrh na zamítnutí nepadl, je to tak, pane zpravodaji? Návrh na zamítnutí nepadl, můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má prosím někdo jiný návrh? Padl zde ještě výbor pro zdravotnictví.

 

Takže já nechám první hlasovat o výboru hospodářském.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 56, z přihlášených 125, pro 102, proti 3. Konstatuji, že předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Dále budeme hlasovat o projednání ve výboru zdravotnickém.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby se o tomto návrhu jednalo i ve zdravotnickém výboru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 57, z přihlášených 126, pro 72, proti 31, tento návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP