(18.30 hodin)
(pokračuje Weberová)

Vláda dala souhlasné stanovisko s tímto návrhem novely ústavy, nicméně doporučuje Parlamentu, aby se ještě zamyslel nad úpravou legisvakanční lhůty, kdy se v návrhu v podstatě stanoví účinnost přímo dnem, kdy vyjde ve Sbírce zákonů, nicméně vláda namítá, že bude potřeba novelizovat například trestní řád tak, aby se dostal do souladu se současným zněním nebo s novelizovaným zněním ústavy, a bylo by proto dobré uvažovat o nějaké legisvakanční lhůtě u tohoto návrhu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Do této rozpravy se hlásí pan poslanec Jandák.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já budu velmi stručný, jak je mým zvykem. Když jste přinesli sem zákon, kdy jste podlehli populismu, abychom si všichni sundavali platy a trestali se a bičovali, tak jsme vystoupil na toto místo a řekl jsem, že budu hlasovat proti. Nikdo mi za to nezmlátil. Považuju to za nesmysl! A tento zákon považuju za další nesmysl. Nezlobte se na mě. Budu hlasovat proti! Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji panu poslanci Jandákovi.

Pro nás pro všechny zopakuji informaci, že předkladateli tohoto návrhu zákona jsou představitelé všech poslaneckých klubů zastoupených zde v této Sněmovně.

Ptám se, kdo se dál hlásí do obecné rozpravy. Hlásí se pan poslanec Polčák. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já mám vždycky v poslední době smůlu, že vystupuji zrovna po kolegovi Jandákovi. Nicméně pokud jde o ten samotný návrh.

V této oblasti tedy nejde o zrušení imunity tak, jak byla kdysi debata. Já se přiznám, že pro mě zrušení imunity je rozhodně bližší téma než její faktické zúžení. K tomu dochází tímto návrhem, který je předložen všemi zástupci všech politických stran. Teď si nejsem jistý, jestli úplně i nalevo. To se dívám i na předkladatelku, jestli je to i s KSČM. Tak je to správně, to jsem si neuvědomil.

Je třeba říci, že pokud jsem zaznamenal i ve zpravodajské zprávě, resp. předkladatelské zprávě paní předkladatelky, paní místopředsedkyně Klasnové, tím, že práce policie může být nekvalitní nebo že i práce justice může být nekvalitní a že tento argument bývá vznášen pro zachování imunity nebo pro její nezužování, tak jak se pokouší tento návrh, tak já se samozřejmě mohu ptát, co běžný občan, který je zcela ponechán justici, zcela ponechán na policii. Je jasné, že tento argument nemá vůbec žádnou váhu. Já chápu, že paní Klasnová jej nemyslela tak, že by snad váha tohoto argumentu měla převážit nad tím, abychom tento návrh nepodpořili. Bezesporu je podle mého názoru způsobilý podpory. Je to kompromis. Já bych byl asi také radikálnější. Ostatně ve Spojených státech amerických, v kolébce demokracie, v té moderní podobě, v moderním pojetí žádná imunita upravena není.

Je třeba možná ještě dodat, že pokud ten mandát bude bránit policejnímu stíhání, to znamená výkon mandátu bude bránit policejnímu šetření, tak je třeba říci, kdy vlastně ta doba skončí, a ta skončí v okamžiku, kdy už poslanec nebude zvolen. A mnohdy se tak stává už po řádné řádce let. Není to tak, že by to bylo po čtyřech letech. Mnozí z mých kolegů, a nechci je vůbec kritizovat, získávají mandát od voličů, leč ten mandát může trvat klidně dvacet let. Já samozřejmě netuším, co se po dvaceti letech bude moci vyšetřit, jaká bude důkazní situace po dvaceti letech, kdy tedy nepoběží lhůty, nebude trestný čin promlčen, leč kdo si co bude pamatovat, a jistě mnozí z nás zde, kteří zde sedí, sedí již několik prvních volebních období. Takže to je taková slabina, která může potom ve výsledku znamenat, že se opět stejně nic nevyšetří.

Proto já bych byl samozřejmě pro zrušení imunity bez náhrady. Chápu tedy politický kompromis, tak jak byl ustanoven, a proto tento návrh podpořím, protože případné nepodpoření tohoto návrhu by bylo opravdu obrovskou blamáží před občany této naší země. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Do rozpravy se dále hlásí paní předkladatelka, paní Kateřina Klasnová. - Technická. Neviděla jsem. Tak prosím, technická, pan poslanec Jandák. Nebo faktická.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Já jsem chtěl moc pochválit pana kolegu, který mluvil po mně. Vy jste mluvil tak krásně, skoro jsem si vás představil jako ministra spravedlnosti. Bylo to velmi hezké.

Ale chtěl jsem říct jinou věc. Víte, já bych pro to taky hlasoval, kdybych žil v jiné zemi, ale ne v České republice!

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nyní vystoupí paní předkladatelka, paní místopředsedkyně Klasnová.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji za slovo. Já nebudu reagovat na pana poslance Jandáka, protože jeho postoj k imunitě je znám. Jenom bych možná k panu poslanci Polčákovi prostřednictvím předsedající.

Ano, je to kompromis, kompromis, který byl opravdu vydiskutován napříč politickým spektrem ve Sněmovně. Nebavíme se o návrhu zákona, ale tady se bavíme o úpravě ústavy. Bylo zapotřebí tedy mít hlasy, tak abychom měli i ústavní většinu, aby nedopadl ten návrh tak, jako dopadl ten první návrh, který jsme tady už zažili v tomto volebním období.

Co se týká argumentů o nestrannosti policie či justice. Já jsem ho prosím nepoužívala, já jsem ho právě tam použila jako příklad, který bývá často tím důvodem, tou zástěrkou, proč k omezení imunity nedojde. Nakonec teď jste tu měl živoucí příklad v podobě pana poslance Jandáka. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda paní předkladatelka...? Pravděpodobně ne. Paní zpravodajka chce vystoupit se závěrečným slovem? Také ne. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru ústavněprávnímu. Ptám se, zda někdo navrhuje jiný výbor. Nikdo takový návrh nepokládá, a proto budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru. Je to tedy návrh, kterým se vyjádříme k přikázání návrhu k projednání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji o tom hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 59 z přihlášených 124 poslanců pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. Děkuji paní předkladatelce i paní zpravodajce a končím projednávání tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je... Pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, já bych rád požádal o půlhodinovou přestávku na poradu klubu sociální demokracie. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Této žádosti vyhovuji a končím jednání dnešního dne Sněmovny a sejdeme se zítra ráno v 9 hodin. Hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.38 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP