(0.20 hodin)
(pokračuje Huml)

Mladé rodiny jsou nuceny získávat vlastnické byty, ačkoli by bylo účelnější, kdyby začínaly bydlet ve startovacích nájemních bytech, jak je to obvyklé ve vyspělých státech. Neúplné rodiny mají cestu za vlastnickým bydlením ještě těžší a senioři rovněž nenalézají schůdná řešení, jakmile se octnou v pasti chudoby. Postupně vzniká národohospodářský problém velkého sociálně-ekonomického dopadu.

Ministerstvo financí argumentuje tím, že stavební spoření je na finančním trhu produkt jako každý jiný. Není prý proto důvod, aby pro něj byly licencovány pouze stavební spořitelny. Proto je nutné udělat rozhodnutí, zda je bydlení a jeho financování produkt jako každý jiný, anebo že stavební spoření je jedním z produktů, který stát bude podporovat.

Podle § 6 zákona o stavebním spoření jsou bytovými potřebami účastníka pro účely zákona o stavebním spoření - cituji: výstavba bytového domu nebo rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu, změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt, koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytů, koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěného, splácení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, jíž je účastník členem nebo společníkem, a stane-li se účastník nájemcem bytu, popř. bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém nebo rodinném domě ve vlastnictví této osoby, v bytovém domě nebo v rodinném domě, pokud jsou tyto ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví účastníka, bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví podle zvláštního právního předpisu včetně podílu na změně údržby nebo udržovacích pracích, bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, je-li účastník jeho nájemce nebo užívá-li byt z jiného důvodu. Stavební práce jsou prováděny se souhlasem vlastníka bytového domu nebo rodinného domu, je-li takového souhlasu potřeba podle zvláštního právního předpisu atd.

Z citace platného zákona je jasně zřejmé, že už od svého počátku byl zákon o stavebním spoření koncipován tak, aby v co největší míře a s podporou státu poskytoval účastníkům pomoc a podporu v případech, které jakýmkoli způsobem souvisí se zajištěním bydlení. Je tedy pro mne nepředstavitelné, aby současná vládní koalice, zastoupená v tomto návrhu Ministerstvem financí, konstatovala, že v případě přijetí tohoto návrhu zákona dojde k významné úspoře z výdajové kapitoly státního rozpočtu, když podpora bydlení by měla být naopak v jejich zájmu.

Já jsem na rozdíl od pana ministra financí a jeho úřadu přesvědčen, že stavební spoření je produkt, který je v zájmu státu a který stát musí podporovat nad rámec ostatních produktů -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, jsem nucena vás upozornit, že uplynul váš čas.

 

Poslanec Stanislav Huml: A nejen proto nemohu tento návrh zákona podpořit. Děkuji za pozornost, hezký večer.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážený pane senátore, vážené kolegyně, vážení kolegové, předně bych chtěl za sebe i za moji rodinu i za těch několik milionů občanů České republiky přiznat, že jsem ve střetu zájmů, protože sám daný produkt mám zaveden, a to dlouhodobě.

Víte, mám jeden velký a obecný problém, který se týká nejen této materie, ale který se týká všech reformních zákonů. Platí obecně, že o důležitých reformách by měla proběhnout odborná diskuse nezávislých odborníků, reformy by měly být projednány s opozicí a zejména u všech důležitých reforem je vždy zásadní důvěra veřejnosti. A to vše u všech reforem předkládaných současnou vládou schází, protože drtivá většina tzv. reformních kroků současné vlády jsou pouze účetní škrty. Nejinak je tomu i u zákona o stavebním spoření.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona snižuje státní podporu o 5 % při zachování maximálních limitů základu, dochází ke zrušení osvobození příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory. Tím se ovšem sníží finanční hotovost a možnosti pro využití stavebního spoření. Podle řady odborníků zásahy státu zbytečně poškozují zavedený a v současnosti dobře fungující finanční produkt, který má prozatím důvěru značného množství lidí. Prostě se obávám, aby se s vaničkou nevylilo i dítě, protože stavební spoření nejenže zhodnocuje úspory a podporuje mladé spoluobčany k úsporám, ale to nejpodstatnější je, že umožňuje přístup k nejdostupnějšímu úvěru na bytové potřeby, zejména u mladých rodin.

Vážený pane senátore, vážené kolegyně, vážení kolegové, se stavebním spořením se pojí ještě jeden problém, který hodlá Ministerstvo financí zavést. Tím je možnost vstupu bank do systému, ovšem bez limitujících omezení, která mají dnes na trhu působící stavební spořitelny. Podle právníků i odborníků na obchodní právo jde o porušení principu rovnosti, které povede k diskriminaci a porušení základních ústavních principů, a to principu rovnosti. Tento systém sice na jedné straně umožní větší konkurenceschopnost, ziskovost vkladů a ziskovost bank, ovšem na druhé straně zvýší riziko uložených peněz z důvodu rizikovějších investic. A takový návrh jde mimo logiku, se kterou bylo původně stavební spoření zakládáno a také legislativně přijato. A protože vidím, že vás to hodně zajímá, a myslím si, že je důležité hlavně pro kolegyně a kolegy z vládních lavic, abych jim trošku otevřel oči v tom smyslu, co vlastně chcete omezit, tak si vás dovolím seznámit se základními ukazateli vývoje stavebního spoření v České republice, a to od roku 1999 do roku 2010.

Takže když se vezme počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření, rok 1999 - 906 867, rok 2000 - 1 115 926 smluv, rok 2001 - 1 373 258, rok 2002 - 1 293 890 smluv, rok 2003 - 2 097 338 smluv, rok 2004 - 314 650, rok 2005 - 430 233 smluv, rok 2006 - 516 385 smluv, rok 2007 - 579 730 smluv, rok 2008 - 705 463 smluv, rok 2009 - 575 292 smluv a v loňském roce 2010 to bylo 532 765 smluv.

Co se týká průměrné cílové částky u nově uzavřených smluv o stavebním spoření s fyzickými osobami, to znamená občany, uvádím objem v tisícikorunách. Rok 1999 - 144 200, rok 2000 - 139 000, rok 2001 - 137 000, rok 2002 - 147 000, rok 2003 - 200 000, rok 2004 - 223 000, rok 2005 - 228 000, rok 2006 - 236 000, rok 2007 - 285 000, rok 2008 - 303 000, rok 2009 - 309 000 a v roce 2010 to bylo 301 000 korun.

Reálně vyplacená státní podpora v daném období, je to objem v miliardách korun. V roce 1999 - 6,4 mld., rok 2000 - 7,7 mld. korun, rok 2001 - 2,3 mld., rok 2002 - 11 mld., rok 2003 - 13,3 mld., rok 2004 - 15,3 mld. korun, rok 2005 - 16 mld. korun, rok 2006 - 15,8 mld. korun, rok 2007 - téměř 15 mld. korun, rok 2008 - 14,2 mld. korun, rok 2009 - 13,3 mld. korun a v loňském roce to bylo necelých 12 mld. korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP