(1.20 hodin)
(pokračuje Strnadlová)

Díky finanční krizi občané přišli o značnou část svých úspor i z takzvaných konzervativních, chcete-li opatrných, fondů, které bankovní domy doporučují, a po dalších upozorněních ministra financí, že bude ještě hůř, nemohou s velkou nadsázkou ani těmto bankám důvěřovat.

V souvislosti se stavebním spořením není od věci říci názor Asociace stavebních spořitelen, který teďka uvedu: V souvislosti s prezentací postoje politiky strany TOP 09, která doporučuje svázat výplatu podpory stavebního spoření s bytovým účelem, považuje asociace za nutné zdůraznit a vysvětlit některé aspekty tohoto produktu, aby nedocházelo k dalším mystifikacím veřejnosti. Všichni, kteří hovoří o nehorázné možnosti spořit ve stavebním spoření bez konkrétního účelu, se ještě ve svých úvahách nedokázali posunout ze situace před deseti lety, kdy se stavební spořitelny orientovaly především na sběr vkladů, aby z nich mohly začít masově půjčovat na bydlení. Dopouštějí se pak výroků, ve kterých opakují, že se stavební spoření na bydlení téměř nevyužívá. To je velmi mylné tvrzení, obzvlášť pokud si uvědomíme, že úvěr stavební spořitelně dnes splácí zhruba milion Čechů a pro poskytnutí jednoho průměrného úvěru potřebujeme šest průměrně naspořených smluv o stavebním spoření. Pro hypotéky i spotřebitelské úvěry navíc platí, že jejich sazby pružně reagují na vývoj trhu. V dobách, kdy dochází ke zpomalení ekonomiky, případně rostou úrokové sazby, například z důvodu vyššího rizika nesplácení, anebo se banky nepouštějí do úvěrových obchodů příliš horlivě a poskytují menší počet úvěrů, drží právě stavební spoření úroveň (upozornění na čas) - já jenom dopovím větu - plynoucí do bydlení na vyšší úrovni, než by byla bez jeho existence.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Další vystoupí v rozpravě poslanec Stanislav Huml. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobrý večer. Já bych chtěl na začátek konstatovat, že jsme tady už více jak šestnáct hodin, jestli dobře počítám, a do příštího pevně zařazeného bodu je méně než osm hodin. Nevypadá to, že ten konec je v dohledu. Mně to nevadí, ale já si jenom osobně myslím, že lidský organismus je do jisté míry určitě jako hodinky, které také potřebují trošku dobít baterky, ale 48 hodin v celku se -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, i v této pokročilé hodině hovořte k věci.

 

Poslanec Stanislav Huml: Já bych rád navrhl, abychom přerušili do zítřejší deváté hodiny schůzi, jestli tedy můžu procedurální návrh, paní předsedající. Ale jinak jsem připraven samozřejmě vystoupit.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Tak vy jste dal procedurální návrh. O tom bych měla bezprostředně hlasovat. Zavolám kolegy z předsálí. (Po chvilce:) Přivolám kolegy. Poté nechám hlasovat o tomto procedurálním návrhu, návrhu na přerušení schůze do devíti hodin. (Připomínka mimo mikrofon.) Do dneška do devíti hodin do rána.

 

Poslanec Stanislav Huml: Přerušit tento bod do dnešní deváté hodiny.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pokud tento procedurální návrh neprojde, tak potom pan poslanec dokončí svoji řeč.

Zdá se, že sál se zaplnil. Já vítám všechny milé tváře.

 

Zazněl zde procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do dnešních devíti hodin ráno, jak zaznělo z úst pana poslance Humla.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Dámy a pánové, já vás prosím o klid v sále.

Hlasování číslo 232. Z přihlášených 143 pro 39, proti 95. Tento návrh byl zamítnut.

 

Pane poslanče, prosím, ujměte se svého slova.

 

Poslanec Stanislav Huml: Děkuji. Jak jsem dnes již jednou konstatoval, jsem na rozdíl od úřadu Ministerstva financí přesvědčen o tom, že stavební spoření spadá do kategorie produktů, která je v zájmu státu a kterou stát ne že musí, ale měl by podporovat nad rámec ostatních produktů. Proto jsem tady již jednou říkal, že tento návrh nemohu podpořit.

Ministerstvo financí již několikrát konstatovalo, že stavební spoření je na finančním trhu produktem, který je obdobný k dalším spořicím nabídkám. Podle Ministerstva financí tak není důvod, aby byl pro tuto kategorii produktů licencován pouze stavebním spořitelnám. Je nutné v tomto ohledu udělat politické rozhodnutí. Rozhodnutí, zda je bydlení a jeho financování v zájmu státu, zda tento finanční produkt kvalifikujeme jako klasický, či ojedinělý.

Podle mého názoru stavební spoření je produktem, který by stát podporovat měl i nadále v plném rozsahu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, prosím o klid. - Tak pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Huml: Děkuji. Každý občan musí mít možnost vlastního bydlení, aby mohl plodit ekonomicky aktivní potomky, a každý volič musí mít možnost spořit ekonomicky aktivní potomky. A každý tento volič by vlastně měl mít možnost spořit a za rozumných úroků.

Stavební spoření není pouze levicovou politikou. Rozumné hranice musí stanovit každý. Dnešní bytová politika nepodporuje výstavbu státem dotovaných malometrážních startovacích bytů, takže vlastně mladé rodiny nemají šanci. Takové byty pro většinu neexistují a podpora jejich výstavby v rámci sociální politiky bydlení je blokována. Většina předpokladů, které se zakládají na dostatku volných bytů na venkově, je v tomto ohledu mylná. Většina těchto volných bytů není použitelná. Je potřebné se proto zabývat hlavně dostavbou bytů a rozvojem bytové politiky jako celku, analyzovat, kolik domácností je s nízkými příjmy, jaká je jejich demografická stavba a kde žijí.

Již jsem zde zmiňoval Sociologický ústav akademie věd. K prováděnému výzkumu analyzoval tři nejohroženější skupiny domácností. Jsou jimi mladé rodiny 25 až 35 let, neúplné rodiny, tedy matky nebo otcové s dětmi, a také senioři. Nynější bytová politika nutí mladé rodiny k zadlužování prostřednictvím získávání vlastních nemovitostí. Toto má za následek -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, já vás ještě jednou prosím o klid. - Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Huml: Děkuji. Nynější bytová politika nutí mladé rodiny k zadlužování prostřednictvím získávání vlastních nemovitostí. To má za následek mimo jiné úbytek porodnosti vlivem nutnosti ekonomické samostatnosti. Startovací byty, které byly pro mladé rodiny k dispozici v dobách dřívějších, poskytovaly pro tuto skupinu jistotu. My jsme tuto politiku zrušili. Avšak startovací byty jsou doménou i ostatních států střední a západní Evropy. Není tajemstvím, že ještě nedávno jeden takový byt používal po rozvodu i francouzský politik. V naší bytové politice mají neúplné rodiny cestu za vlastním bydlením ještě těžší a senioři mají dveře zavřené úplně.

Dámy a pánové, přemýšlejme, zda je skutečně omezení stavebního spoření v takovém rozsahu optimální. Omezením výnosů stavebního spoření omezujeme trh nemovitostí a koupěschopnost obyvatelstva, což má za následek opět jen ekonomický pád. V této současné negativní ekonomické situaci by stát neměl přílišně šetřit a naopak by měl podpořit ekonomické aktivity vlastního obyvatelstva. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP