(2.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji a prosím, aby se slova ujal další přihlášený poslanec, kterým je Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, vážení ministři, vážené poslankyně, vážení poslanci, s ohledem na předkládaný návrh o stavebním spoření mi dovolte otázku, kterou si kladou nejen stavební spořitelny či ekonomičtí odborníci, ale zejména těch 4,5 mil. Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří mají sjednané stavební spoření. Tou otázkou je, kam vlastně kráčí stavební spoření v ČR. Snížení státního příspěvku má přinést rozpočtové úspory ve výši až 6 mld. korun. Ovšem vláda poněkud v diskusi o budoucnosti stavebního spoření neprávem zapomněla na klienty, kteří ke konci minulého roku uložili své vklady ve výši 430 mld. korun. Podpora bydlení je koncepční, dlouhodobou záležitostí, a proto jí nesvědčí z důvodu zachování důvěry klientů časté a dílčí úpravy.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud by současná vláda byla odpovědná a zejména rozumná, pak by hledala namísto regulace větší využití těchto naspořených peněz k účelům, které mohou alespoň částečně vyřešit problémy dneška. Například by na způsob Německa mohla rozšířit možnost čerpat ze stavebního spoření na penzi, protože i pro penzijní reformu je kritická důvěra lidí. Podle Centra pro výzkum veřejného mínění o stavebním spoření jako doplňku k důchodu uvažovalo totiž 60 % obyvatelstva ČR. Pravicová vláda hodlá zavést školné na vysokých školách. Přitom je jasné, že při současných vysokých nákladech na studium může zavedení školného znamenat výraznou zátěž pro nízkopříjmové či středněpříjmové skupiny obyvatel. Proto by se stavební spoření mohlo stát zdrojem pro pokrytí školného tak, jak tomu je například v sousedním Rakousku. Stále se hovoří o problémech souvisejících s hospodářskou krizí, zejména s ohledem na vysokou nezaměstnanost a snižování životní úrovně našich obyvatel. Proč tedy nepoužít úspory ze stavebního spoření na neočekávané náklady v souvislosti se ztrátou zaměstnání, což by rozhodně mělo pozitivní vliv na posílení odpovědnosti občanů za zachování své životní úrovně.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, stavební spoření se stalo důležitým prvkem pro vytváření finančních rezerv. Stalo se pro dvě třetiny klientů možností, jak naspořené prostředky využít k pořízení bydlení či k rekonstrukci bytu či domu. Prostě stavební spoření umožnilo preferovat spoření před okamžitou spotřebou.

Pokud jsem v prvním vystoupení vám dával určité základní údaje o vývoji stavebního spoření od roku 1999 do roku 2010, dovolte mi, abych vás seznámil také se základními ukazateli vývoje stavebního spoření v ČR k 30. 6. 2011. Komentář zpracoval odbor státní kontroly a dozoru na finančním trhu.

Za první pololetí roku 2011 eviduje Ministerstvo financí údaje, podle kterých bylo během tohoto období uzavřeno celkem 185 tisíc nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 60,4 mld. Kč. Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv fyzickými osobami dosáhla výše 316 tis. Kč. V porovnání s údaji za 1. pololetí roku 2010, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl počtu 293 tis. a průměrná cílová částka u fyzických osob dosáhla výše 314 tis. Kč, tedy bylo za 1. pololetí roku 2011 uzavřeno o 108 tis. smluv méně při současném nárůstu průměrné cílové částky o 2 tis. Kč.

K 30. 06. 2011 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření činil 4,66 mil. smluv, což je o 181 tis. smluv méně než ke konci roku 2010. S poklesem celkového počtu smluv o stavebním spoření se mění i jejich struktura. Nadále roste podíl smluv uzavřených po 1. lednu 2004, tzv. nových, na celkovém počtu smluv. Podíl těchto smluv na celkovém počtu smluv vzrostl již na 62 %. Pokud jde o výši poskytnuté státní podpory, pak za 1. pololetí roku 2011 byla vyplacena státní podpora v celkové výši 10,493 mld. Kč. Pro porovnání, státní podpora poskytnutá za 1. pololetí roku 2010 činila 11,2 mld. Kč, tedy o 715 mil. Kč více než za sledované období.

Dále výplata zálohy státní podpory za rok 2010 nebyla k 30. 6. 2010 plně zrealizována. Obdobně není tento údaj uveden ani u roku 2011, kde výplata státní podpory dosud nezačala. Celkový počet úvěrů dosáhl k 30. červnu 2011 hodnoty 981 tis. úvěrů a oproti 1. čtvrtletí roku 2011, kdy bylo k 31. 3. 2011 evidováno celkem 985 tis. úvěrů, poklesl ve 2. čtvrtletí roku 2011 o 4 tis. úvěrů. Celkový objem úvěrů ke konci 1. pololetí roku 2011 dosáhl hodnoty 292,9 mld. Kč a vzrostl oproti stavu k 31. 3. tohoto roku o cca 900 mil. Kč. Nárůst objemu úvěrů se neprojevil v nárůstu poměru objemu úvěrů k naspořené částce. Tento poměr se oproti stavu na konci 1. čtvrtletí roku 2011, kdy dosáhl hodnoty 68,8 %, nezměnil a k 30. červnu 2011 také dosahuje 68,8 %.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, předložený návrh a také připravované změny na Ministerstvu financí postupně ohlodávají stávající model stavebního spoření. Na závěr si dovolím uvést negativní příklad Slovenska, kde pravicová vláda prosadila změny ve stavebním spoření tak, že to podkopalo důvěru obyvatel v tento finanční produkt a snížilo počet nově uzavíraných smluv na polovinu. Nakonec musela slovenská vláda tato opatření zrušit. Proto je třeba dávat pozor na neuvážené a nekoncepční zásady do fungujícího systému. Podle mého názoru však konečným cílem současné vládní koalice je zrušení stavebního spoření a jeho převedení na ryze komerční bázi. Zřejmě vládní koalice je přesvědčena o nutnosti škrtat, škrtat a škrtat. Proto mi dovolte zakončit svůj příspěvek slovy klasika: je to marný, je to marný, je to marný! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: A jako další vystoupí pan poslanec Jaroslav Krákora. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, resp. pane ministře zdravotnictví, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych i já se vyjádřil k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl vrácen Senátem, schválen v Poslanecké sněmovně byl 2. září 2011. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP