(3.30 hodin)
(pokračuje Holík)

Tento vývoj je založen na existenci poptávky po úvěrech na bydlení a dostatku zdrojů stavebních spořitelen, tedy klientských vkladů pro poskytování úvěrů. Obě podmínky současná situace splňuje, a proto stavební spoření významně přispívá k podpoře financování bydlení v rámci České republiky, když aktuálně je evidováno 997 400 aktivních úvěrových případů.

Bez náležitého přílivu zdrojů nebudou stavební spořitelny schopny současnou úroveň - objem i počet - úvěrů v budoucnu udržet. Bude-li zohledněno, že dlouhodobě nejčastějším účelem poskytnutých půjček k financování rekonstrukcí a modernizace bydlení, mělo by omezení stavebního spoření negativní dopad na postupující revitalizaci zanedbaného bytového fondu, neboť k takovýmto úvěrům neexistuje srovnatelná tržní alternativa. Hypoteční úvěry jsou podmíněny zastavením nemovitosti a spotřebitelské úvěry jsou nabízeny za přinejmenším dvojnásobné úrokové sazby.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. O slovo se hlásí ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo.

Kolegové, prosím, smilujte se. Já si samozřejmě vážím jako předkladatel toho obrovského zájmu, který projevujete o moji předlohu, ale očekával jsem od každého řečníka v jeho zdublovaném vystoupení, když jsou dvě, dvě nové svěží myšlenky. A ten projev, který teď pronesl pan poslanec Holík, já slyšel již nejméně třikrát od jeho předchůdců. Pětkrát - ukazuje pan Foldyna. Ano, děkuji. Nejméně čtyřikrát jsem si vyslechl názor a stejný článek jistě slovutného právního Tryzny a nejméně třikrát jsme slyšeli, co si o tom myslí Teplý Petr z PHD, z Institutu sociálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha. Jestliže padesát řečníků je schopno zopakovat jenom tak dvanáct projevů, tak to prosím nesvědčí o ničem jiném, než o myšlenkové vyprahlosti klubu sociální demokracie. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Faktická poznámka pan poslanec Krátký.

 

Poslanec Jiří Krátký: Já vás zdravím, kolegové, paní místopředsedkyně.

Pane ministře Kalousku prostřednictvím paní předsedající, já nevím, kolik hodin jste tady předčítal ten časopis, a věřte, že tam těch myšlenek taky moc velkých nebylo. Byl jsem toho svědkem. Dokonce jsem se nad vámi chtěl slitovat a donést vám nějakou tu svačinku, protože už opravdu jste tady byl několik hodin. Takže my jsme to vydrželi tenkrát s vámi, dneska to budete muset vydržet vy s námi.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Nyní vystoupí pan poslanec Miroslav Svoboda.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážená vládo, respektive vážení páni ministři, vážené kolegyně, kolegové. Na úvod teda chci ještě říct směrem k panu ministrovi Kalouskovi: Já se snažím vnímat jeho projevy či příspěvky pozitivně, takže jsem víceméně mile překvapen, že jeho mínění o příspěvcích především sociálních demokratů, že očekával hlubokou myšlenkovou expanzi nebo lavinu prostě na jeho bedra. A tím, že se některé projevy opakují, tak samozřejmě my jsme neměli šanci koordinovat mezi sebou ty projevy (smích v sále), takže samozřejmě těch zdrojů, odkud se čerpalo, je méně. Ale na druhou stranu si buďte jisti, že jsme pracovali i na dalších bodech, a tudíž doufám, že ty myšlenky přijdou s dalšími body, které budeme obhajovat, respektive budeme k nim mít připomínky.

Ale dovolte, abych se podělil - a doufám, že to nebude pokolikáté opakovaný projev, alespoň pro pana ministra Kalouska - se svým druhým příspěvkem k danému tématu.

Snaha optimalizovat schodek státního rozpočtu a vyhnout se tak řeckému scénáři je samozřejmě chvályhodná. Nicméně si musíme uvědomit, že tato snaha jednoznačně přináší zhoršení ekonomické situace spotřebitelů, které bychom měli v zájmu státu, tudíž nás všech, překousnout. Pravdou je, že možná bychom to překonali lépe, kdyby všichni hospodařili s penězi státu s péčí řádného hospodáře. Ale to by vydalo na celou knížku, takže zpět k úsporám.

Jedním z těchto kroků je změna zákona 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, která neúprosně pádí schvalovacím procesem. Ve třetím čtení se tak v Poslanecké sněmovně posvětilo zhoršení podmínek v oblasti vyplácení státní podpory a také narovnání podmínek pro zdanění úrokových příjmů z vkladů. Nyní se bude návrhem zabývat Senát, respektive zabýval Senát, a samozřejmě měl snahu tento proces zvrátit.

V důvodové zprávě k této novele stojí, že současný systém stavebního spoření nevede plně k podpoře financování bytových potřeb a současně zatěžuje výdajovou stránku státního rozpočtu, čímž se podílí na negativním vývoji státního dluhu. Z vlastní zkušenosti vím, že proti tomuto nelze absolutně nic namítat. Asi všichni známe někoho, kdo si za peníze ze stavebního spoření nakoupil automobil, nebo dokonce vyrazil na exotickou dovolenou. A rozhodně není spravedlivé, aby stát na tyto záliby přispíval.

Já jen prostřednictvím paní předsedající chci požádat své kolegy a kolegyně, aby trochou trpělivosti a tolerance k mé osobě a k mému řečnickému výkonu byli zkrátka tolerantní a zachovali určitou dávku nízkého šumu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, také děkuji. Vaši kolegové vás poslechli, takže teď už to bude dobré.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Ano, děkuji.

A rozhodně není spravedlivé, aby stát na tyto záliby přispíval, paní kolegyně. Ze stavebního spoření se tak stal jeden z nejvýhodnějších spořicích produktů, což samozřejmě většina z nás tuší. Jenže prostředky pro výplatu státní podpory jsou čerpány ze státního rozpočtu, tedy z prostředků všech daňových poplatníků, a tím vzniká také jistá nerovnováha, když jsou zvýhodňováni účastníci stavebního spoření, již pocházejí obvykle ze středních a vyšších příjmových vrstev, na úkor ostatních občanů, kteří přežívají z platu do platu a na pravidelné spoření jim prostředky nezbývají.

Byť byla původní právní úprava jednou zrušena Ústavním soudem, je aktuální návrh zákona předkládán opětovně ve stejném znění. Lze tak učinit proto, že předchozí zásah Ústavního soudu byl odůvodněn jen nesprávným legislativním procesem. Přesto existuje jistá míra pravděpodobnosti, že se bude muset, pokud novela projde Senátem a podepíše ji prezident, respektive projde Poslaneckou sněmovnou, Ústavní soud zabývat touto novelou ještě jednou.

Konkrétně je cílem zákona změnit obsah zdanění úrokových příjmů z vkladů ze stavebního spoření, jež by nově měly být sjednoceny s podmínkami pro zdanění obdobného typu příjmů z jiných bankovních vkladových produktů. Vedle zdanění úrokových příjmů návrh snižuje výši podpory stavebního spoření z 15 na 10 % při zachování maximálního limitu základu ve výši 20 000 korun.

Dále je doplněna technická zpráva, která se týká nastavení limitů pro další činnost stavebních spořitelen, kdy dochází k úpravě konstrukce těchto limitů. Důvodová zpráva má jistou logiku, ale je škoda, že stát se u stavebního spoření nevydal trochu jinou cestou. Lehce se někdy zapomíná na ekonomickou skutečnost, že jedna koruna investovaná do stavebnictví vygeneruje v ekonomice dalších šest korun. Tomuto jevu se říká multiplikační efekt a u stavebních prací patří mezi nejlepší. Naopak koruna vyvezená a utracená v zahraničí se v České republice promítne jen minimálně. Kdyby stát namísto omezování podpory více dbal na to, aby prostředky ze stavebního spoření byly využívány pouze za účelem pořízení vlastního bydlení nebo rekonstrukce bytových objektů, možná by z toho státní rozpočet vyklouzl lépe.

A ještě jedna skutečnost. Díky poklesu podpory možná část populace ztratí motivaci spořit a poklesnou tak úspory obyvatelstva.

Není asi tajemstvím, že jsem zdroj na tento příspěvek čerpal ze serveru spořitel.net, neboli od Miroslava Humla, renomovaného právníka. A já doufám, že jsem pana ministra nenudil. Není tu, takže možná nudil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. A další, kdo vystoupí, je pan poslanec Novosad.

 

Poslanec František Novosad: Přeji dobré ráno. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené dámy a pánové, zákonem číslo 348/2010 Sb. ze dne 12. listopadu 2010 byl novelizován zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a zákon o daních z příjmů. Jeho schválení proběhlo ve stavu takzvané legislativní nouze. Tuto novelu zákona Ústavní soud dne 19. dubna 2011 zrušil nálezem vyhlášeným pod číslem 119/2011 Sb., a to uplynutím dne 31. prosince 2011.

Nález Ústavního soudu vyhlášený pod číslem 119/2011 Sb., kterým Ústavní soud zrušil zákon číslo 348/2010 Sb., a to uplynutím dne 31. prosince 2011. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP