(4.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Prosím, pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Krátký: Ministerstvo financí chce, aby banky mohly nabízet stavební spoření od roku 2015. Navržený způsob byl vybrán z důvodu vyšší pravděpodobnosti, že o tento produkt budou mít zájem i současná novela zákona, která zítra skončí připomínací řízení. V ní chce ministerstvo zároveň prosadit, aby lidé příspěvek do roku 2013 mohli použít jen na bydlení. Prokázat účelnost je komplikací, ale pro spořitelny i klienty záludnou. Naše hlavní banky...

Já to přeruším, počkám, až přijdou kolegové, a pak budu pokračovat. (Pobavení.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane poslanče, je to váš čas. Prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: Já ho mám, jak vidíte, já si ho využívám. Výborně, pan ministr už je tady! Zdravím! Vám to čtení šlo lepší, je to pravda, mně to jde hůř. (Pobavení.) I pana premiéra vítám tady mezi námi. Děkuji moc. Víte, jak jsem se těšil! (Veselost v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane poslanče, běží vám čas. Já se vás tedy dovolím zeptat, zda si přejete dokončit svůj projev, nebo dáte přednost tomu, abychom hlasovali o vašem procedurálním návrhu.

 

Poslanec Jiří Krátký: O procedurálním návrhu, než ukončím. Já bych vás, pane ministře prostřednictvím paní předsedající - přečetl jste si, kolikrát je ve zdůvodnění Ústavního soudu mluveno... (Nesrozumitelná poznámka z pléna.) Je to dobré! O tom, že bychom neměli zasahovat do minulosti, kolikrát je tam hovořeno o tom, že podnikání by mělo být čitelné, že příležitosti bychom měli mít všichni stejné. Takže to by byl asi můj konec. (Smích.) Já se omlouvám. (Pobavení a potlesk.) Já se omlouvám a poprosím o hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji panu poslanci Krátkému (s úsměvem). Svolala jsem vás, kolegyně a kolegové, do sálu, abychom rozhodli o procedurálním návrhu, který přednesl pan poslanec.

 

Jeho návrh je přerušit schůzi do 9. hodiny ranní. Já vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami.

O návrhu, tak jak byl přednesen, zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 234 z přihlášených 103 poslanců pro 28, proti 75. Tento návrh byl zamítnut.

 

Budeme pokračovat dalším vystoupením. Vystupuje paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Pánové, nebojte, nebudu dávat návrh na přerušení. Můžete v klid pokračovat. (Pobavení.)

Vážený pane premiére, vítejte nad ránem v Poslanecké sněmovně. Dámy a pánové, kteří máte výdrž, vítejte také a přeji vám krásný den. Za chvíli se rozjíždějí ranní tramvaje, tak my možná tou ranní tramvají pojedeme do postele. Nicméně kolega... (Pokřiky, ať tedy skončí.) Ne, ne, ne, my nechceme skončit. My ještě máme spousty připraveno.

Ale chtěla jsem říct, že večer jsem tady bedlivě poslouchala kolegu Karla Černého, historika, který tady hovořil o historii stavebního spoření. Bylo to velice zajímavé. A já jsem na začátku 90. let byla velice ráda, že se vracíme k některým pilířům a tradicím, které byly za krásné první republiky. A jedním z pilířů bylo právě to stavební spoření. A já si vzpomínám, když začaly vznikat stavební spořitelny, jak se podbízely lidem různými reklamami. A hlavně reklamy byly o tom, že vybízely lidi, aby si stavěli byty, opravovali byty, stavěli si domečky a vytvářeli si zázemí pro rodinný život. Jak už jsem tady zmiňovala ve svém předcházejícím příspěvku, mnohdy se to pěkně zvrtlo a místo domečku to byly cesty na luxusních lodích, luxusní auta, nesmyslné televize apod. Ale já si stále a stále myslím, že stavební spoření tady má být proto, aby si lidé vytvořili své zázemí, domov a dům. A nemyslím si to jenom já. Myslí si to i můj oblíbenec Chalíl Džibrán.

Tudíž mi dovolte, abych vám přečetla, co říká Chalíl Džibrán o domech:

Pak pokročil kupředu zedník a řekl: Promluv k nám o domech. A Mustafa odpověděl, řka: Dříve než postavíte dům uvnitř městských hradeb, vystavte si ze svých představ chýši v přírodě, neboť tak, jak vy se za svého soumraku vracíte domů, tak činí i vzdálený a osamělý poutník ve vašem nitru. Váš příbytek je vaším větším tělem. Roste na slunci a spí v tichu noci a není beze snů... (Poznámky z pléna.)

Pane kolego, Chalíl Džibrán - prorok. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP