(4.30 hodin)
(pokračuje Strnadlová)

V důsledku této skutečnosti tak u smluv, u kterých nebyla po určitou minulou dobu od jejich uzavření do konce roku 2010 požadována státní podpora, bude účastníkovi počínaje rokem 2011 odňat nárok na započítání uspořené částky z minulých let do základu pro výpočet státní podpory, a tím nárok na státní podporu z celé částky vysokých vkladů vnesených do konce roku 2010.

Asociace v tom spatřuje nedovolené pravé retroaktivní působení napadeného zákona tím, že existenci již vzniklého nároku na převod uspořené částky do budoucích let pro účely nárokování státní podpory podmiňuje dalšími skutečnostmi. Podle expertního odhadu asociace se přitom jedná o tisíce případů, které vznikly především v souvislosti se snížením státní podpory zákonem č. 423/2003 Sb., kdy si v reakci na jeho přechodná ustanovení řada účastníků uzavřela smlouvy bez požadavku na státní podporu s tím, že o ni požádají do konce roku 2004.

Pochybnosti vyslovila též o reálném významu pojmu nároky na státní podporu vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které mají dle článku 2 napadeného zákona zůstat přechodným ustanovením nedotčeny. Zákon o stavebním spoření totiž používá pojem nárok v souvislosti se státní podporou minimálně ve dvou různých významech, a to jako nárok na připsání zálohy státní podpory za určitý kalendářní rok, zejména pak § 4 odst. 3, § 10, § 11 a § 13 odst. 1, a jako nárok na výplatu veškeré státní podpory dosud evidované formou zálohy na účtu účastníka, zejména § 12 a § 13. Pokud by Ministerstvo financí vycházelo z druhého výkladu, znamenalo by to nutnost redukovat u smluv o stavebním spoření, u nichž nárok na výplatu státní podpory nevznikl do konce roku 2010, výši všech záloh dosud připsaných -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní poslankyně, čas vypršel. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Strnadlová: Dokončím jednu větu: za celou dobu trvání smlouvy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, je odhlasována desetiminutová lhůta. Prosím, faktická poznámka, pan poslanec Rath. (Posl. Strnadlová: Děkuji za pozornost.)

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dobré ráno, dámy a pánové, já bych si dovolil, protože vidím, že lavice koaličních poslanců jsou relativně prořídlé a nevěnují této poměrně zajímavé rozpravě plné mnoha zajímavých návrhů patřičnou pozornost, tak bych si dovolil navrhnout, že bychom měli přerušit tuto schůzi minimálně do takového 5. prosince, napadlo mě i 24. prosince, protože myslím, že vládní koalice by tím mohla demonstrovat, jaký pěkný dárek připravila občanům. Takže navrhuji do 5. prosince. Čili paní předsedkyně, dávám procedurální návrh na hlasování o přerušení této schůze do 5. 12. ranních hodin, nemusí to být od 4.30, ale standardně od 9 hodin. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl procedurální návrh. Přivolávám naše kolegy, a poté co se dostaví do jednacího sálu, budeme o tomto návrhu hlasovat. (Neklid v sále.) Žádost o odhlášení. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali ještě předtím, než budeme hlasovat. Padl zde návrh pro příchozí na přerušení projednávání tohoto bodu do 5. 12. Je to procedurální návrh a rozhodneme o něm tedy bez rozpravy za malý okamžik.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 235. Ptám se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem na přerušení projednávání tohoto bodu do 5. 12. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 235 přítomno 103, pro 29, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím o slovo pana poslance Miroslava Váňu.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Dobré ráno, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Já se musím přiznat, že jsme zcela jistě všichni značně unaveni. Jsme značně unaveni, protože pracujeme celou noc, od 11 hodin, ale naše únava je nicotná proti únavě lidí ze způsobu této vlády, proti únavě lidí z toho, jak tato vláda zemi vládne. Této vládě nevěří 90 % lidí - 99, děkuji za opravu - a dává to značně najevo z ulic.

Já bych si dovolil pouze připomenout, proč pracujeme celou noc. Je to nestandardní. Celou noc pracujeme proto, protože tato vláda se chová protiústavním způsobem. Chová se zcela nestandardně. S opozicí a s lidmi doslova zachází jako s hadrem na koštěti. Opozici tato vláda vytlačila, zahnala do kouta, svázala nám ruce, zavřela nám ústa.

Pro veřejnost je dobré připomenout, že sociální demokracii se podařilo v souvislosti s novelou tohoto zákona zabránit tomu nejhoršímu. Kdyby nebylo sociálních demokratů, tak tato vláda lidem ukradla to, co jim slíbila, tato vláda za pochodu, za běhu změnila pravidla hry, změnila vůči lidem podmínky, změnila styl a způsob a pravidla, za kterých lidé spořili. Nebýt sociálních demokratů, tak peníze, které lidem tato vláda lišáckým způsobem vzala, odejmula, ukradla, tak by jim je nikdo nevrátil. Lidé jsou unavení z toho, jak tato vláda žongluje s osudy občanů, jak tato vláda experimentuje s životní úrovní lidí. Lidé chápou, že tato vláda pracuje pouze pro 5 % těch nejbohatších. (Poznámka ze sálu.) Já bych řekl, že pro pět. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP