(4.40 hodin)
(pokračuje Váňa)

Dámy a pánové, novelou tohoto zákona vláda chce docílit úspory ve výdajích státního rozpočtu v roce 2012 v částce 11,4 miliardy. Když jsem si studoval důvodovou zprávu, tak se tam několikrát hovoří o neodkladných úsporách ve výdajích státního rozpočtu. Takže na jedné straně novelou tohoto zákona se vládě jedná, aby vláda uspořila 11, a řekněme 11,5 miliardy, a na druhé straně ta samá vláda jiným zákonem tuneluje státní důchody, státní důchodový systém a posílá do kapes soukromým společnostem, soukromým fondům ročně 30 miliard. Na jedné straně 30 miliard posílá pryč a na druhé straně 11,5 miliardy rve z kapes lidí.

Dobře víme, že stavební spoření je využíváno, řekněme, střední vrstvou, povětšinou mladými lidmi, a že není pravda to, co se traduje o stavebním spoření, že stavební spoření je zneužíváno.

Pouze si dovolím připomenout, že v roce 2009 na podporách státního spoření bylo z výdajů státního rozpočtu vyplaceno 13 miliard korun. 13 miliard korun bylo vydáno ve výdajích státního rozpočtu, ale na druhé straně do státního rozpočtu připutovalo 25 miliard. 25 miliard obdržely veřejné rozpočty, a to právě na daních, díky fungujícím podporám stavebního spoření. Do bytového fondu bylo ze stavebního spoření prostřednictvím poskytnutých úvěrů proinvestováno 65 miliard. Podíl na financování bytové výstavby je více než 60 % z užívaného stavebního spoření. Ze studií vyplývá, že z vynaložené jedné miliardy na státní podporu je vygenerováno v důsledku tzv. multiplikačních efektů 251 nových pracovních míst ve stavebnictví. Takže za celý rok 2009 v důsledku podpor stavebního spoření bylo vygenerováno ve stavebnictví navíc 3329 nových pracovních míst.

Je obecně známé, že lidé stavební spoření využívají zejména na pořízení nových bytů, nových domů, na regeneraci a rekonstrukci bytových jednotek - také na auta, ale to málo. Je obecně známo, že lidé si pořizují zejména vybavení svých bytů, že za stavební spoření zateplují domy.

Dovolím si pouze připomenout, že zanedbanost bytového fondu v tomto státě čítá zhruba 500 miliard korun. Což není malá částka. Stavební spoření je využíváno střední vrstvou, mladou generací. 65 % vkladů nashromážděných stavebními spořitelnami, se využívá pro novou bytovou výstavbu.

Proč tedy vláda hned v každém vidí podvodníka? Proč vláda vidí podvodníky v příjemcích státních podpor stavebního spoření? Proč vláda vidí podvodníky v nemocných, v invalidech, proč jim hned krátí nemocenskou? Proč invalidní důchody tato vláda krátí na jednu polovinu? Proč vláda vidí podvodníky v příjmech různých sociálních dávek, a proto je výrazným způsobem krátí? Proč vláda vidí podvodníky v nezaměstnaných? Proč vládě je podezřelý každý občan, který potřebuje pomoc, který potřebuje podporu? (Připomínka ze sálu.)

Já jsem chtěl pokřikující poslankyni, jejíž jméno neznám, upozornit, že k věci hovořím. Protože tak, jak vláda krátí dávky, o kterých jsem zde hovořil, tak krátí, a to výrazným způsobem, i stavební spoření. Vláda se zamilovala do škrtů. Co může, to škrtne. Jak něco uvidí, hned to srazí na polovic.

Stavební spoření, dámy a pánové, je vhodný instrument, který je tolik potřebný, obzvláště v době krize. Je to vhodný instrument, který může posloužit efektivním způsobem v oživení trhu s byty. Stavební spoření v sobě zahrnuje prorůstové efekty. Stavební spoření kladně působí na oživení ekonomiky.

Pan ministr financí mi napovídá, že zlepšuje potenci. Možná jeho.

Stavební spoření vytváří celý systém, který může všem velmi efektivně pomoci v době krize. Já se domnívám, že rozumné vlády by podpořily stavební spoření, aby se rozhýbal trh s byty, aby se stavěly nové nájemní byty.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak, uplynul váš čas, pane poslanče. (Posl Váňa: Děkuji.) Děkuji vám. Faktická poznámka poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, mě velmi mrzí, že jsem neuspěl předtím se svým procedurálním návrhem, a vzhledem k tomu, že vidím, že vládní poslanci jsou nepoučitelní a že zde zase nejsou, dovolím si ten návrh dát znovu, tzn. návrh na přerušení této schůze, abychom se k tomuto tématu mohli vrátit po určitém čase. A myslím si, že je rozumné, minule jsem navrhoval do 5. prosince, tak bychom mohli zkusit 24. prosince. Možná vládní poslance obměkčím tím, že to bude přesně na Štědrý den, protože budou třeba chtít prezentovat svým voličům, že jsou tak nadšeni pro reformní zákony, že nebudou váhat tady s námi strávit i Vánoce. Takže máte jedinečnou šanci ukázat všem lidem, že to myslíte vážně, a že pro seškrtání všeho a pro blaho 1 % těch nejbohatších tady budete klidně sedět celé Vánoce. Takže doufám, že tento návrh podpoříte. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je tu opět procedurální návrh. Za malou chvíli o něm rozhodneme v hlasování. Je zde žádost o odhlášení, prosím, abyste se znovu zaregistrovali. (Chvíle čekání.)

 

O tomto procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 236.

Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo souhlasí s přerušením projednávaného bodu do 24. 12. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 236, přítomno 101, pro 27, proti 72.

 

Prosím pana poslance Jana Babora. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP