(5.20 hodin)
(pokračuje Krátký)

Pro příjmy fyzických osob, o kterých není vedeno účetnictví, je základním pravidlem zdanění příjmů na bázi cashového principu. Na tomto principu je vystaveno zdanění těchto příjmů již od počátku účinnosti zákona o daních z příjmů. Vzhledem k tomu, že státní příspěvek je příjmem fyzické osoby, která o jeho přijetí nikdy neúčtuje, je rozhodným okamžikem pro zdanění tohoto příjmu okamžik fyzického přijetí peněžních prostředků na účet oprávněné fyzické osoby. Příjem, jakožto skutečnost relevantní pro daň z příjmů fyzických osob (předmět daně), vznikne tedy až přijetím tohoto plnění, tedy v předmětném případě až v roce 2011.

Ministr financí tedy nezastává názor, že se jedná o pravou retroaktivitu, neboť změna zákona o daních z příjmů se vztahuje pouze a výlučně na příjmy vzniklé po účinnosti napadeného zákona, tj. po 1. lednu 2011. Navrhovatelé v této souvislosti zaměňují okamžik vzniku nároku na příjem /splnění podmínek pro připsání státního příspěvku za rok 2010/ a okamžik vzniku příjmu /přijetí státního příspěvku fyzickou osobou v roce 2011/ pro účely daně z příjmů. K tomu pro úplnost dodává, že úroky za rok 2010 jsou připisovány nejpozději k poslednímu dni kalendářního roku, tedy k 31. prosinci 2010, a proto se na ně zdanění srážkovou daní z příjmů se sazbou 15 %, které bude účinné od 1. ledna 2011, vztahovat nebude.

Napadená úprava tak vykazuje znaky pouze nepravé retroaktivity, neboť nezasahuje do právních nároků vzniklých a dospělých na základě původní právní normy. Pro nároky do účinnosti napadeného zákona platí výše státní podpory podle právní úpravy účinné do 31. prosince 2010. Sníženy jsou pouze ty nároky, které vzniknou po účinnosti tohoto zákona, tedy od 1. ledna 2011. Znamená to tedy, že nedošlo ke změně výše státní podpory za rok 2010 na základě zákona účinného v roce 2010. Tato podpora je účastníkům stavebního spoření přiznána dál v plné výši, pouze se na státní podporu vyplacenou v roce 2011, tedy příjem roku 2011, uplatňuje nově zavedená daň z příjmu -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Uplynul čas, pane poslanče!

 

Poslanec Jiří Krátký: To jestli tedy, tak jsem se pěkně rozčetl. Jéžišikriste! (Smích.) Zase musím jít pryč. Tak jo! Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím nyní pana poslance Františka Novosad. Prosím.

 

Poslanec František Novosad: Dobré ráno ještě jednou. Vážená paní předsedkyně, vážený premiére, vážená vládo, vážené dámy a pánové, zákon o stavebním spoření byl průlomem pro lidi, kteří si chtěli ušetřit na byt, opravu rodinného domku nebo opravu a úpravu či jiné stavební úpravy na svém bydlení. Smyslem stavebního spoření byla dána možnost občanům a hlavně mladým lidem, jak v návaznosti na stavební spoření získat úvěr za výhodných podmínek pro svoji potřebu na bydlení nebo jiné stavební úpravy nebo opravy. Občané stavební spoření mají za velmi výhodné. A těch 5 milionů smluv je tím důkazem. Vládní koalice má však názor jiný. Tvrdě ho prosazuje. Bere jim určitou jistotu, kterou stavební spoření přináší. Z jedné strany nechce více zdanit bohaté, ale obyčejného poctivého střadatele chce zdanit a vzít mu to, co by pak použil ve prospěch své rodiny. Občané této země chtějí stavební spoření. Mají za to, že občanovi, který zvelebuje své bydlení, stát by měl pomoct a podporovat ho. To, co připravila tato vláda, Ústavní soud shodil ze stolu a vrátil jej. Stavební spoření je dynamicky se rozvíjející a získalo velkou oblibu. Je dnes nejvýhodnějším spořením pro občana ČR.

Je důležité, že vysoké procento těchto úspor jde přece jenom na bydlení, na opravy bytů. Na tyto finanční prostředky jsou navázány stavební firmy a různá drobná řemesla. Tímto vládním návrhem samozřejmě dojde k omezení stavebnictví a jeho utlumení. Novela tohoto zákona je obrovskou chybou. Koalice by měla přehodnotit tento návrh a tuto novelu. Vládní koalice si může v této Sněmovně prohlasovat, co se jí zlíbí. Má pohodlnou většinu, nesmí však zapomínat, že občané bedlivě sledují, kdo a jak hlasuje a co navrhuje. Tyto změny ve stavebním spoření budou mít i dopad na stavební spořitelny, které díky stavebnímu spoření jsou stabilní a jsou pevným článkem našeho bankovnictví. To však po této novele bude určitě jinak.

Tato negativní vyjádření byla již několikrát komentována ve sdělovacích prostředcích našimi předními finančními odborníky. Pokud spoření nebude výhodné, tak občan své peníze do tohoto ústavu nebude dávat a raději si je nechá doma, tak jak již mnoho občanů to zveřejnilo. Stát, který zasáhne do práv občanů, není dobrý stát. Tím dává jasně stanovisko: občane, ty nás nezajímáš, pracuj a po nás nic nechtěj! Omezení stavebního spoření přinese samá negativa a negativní věci: nezaměstnanost, omezení firem ve stavebnictví, v jejich činnosti. Bude to mít vliv na mladé lidi, na rodiny s dětmi apod., kteří si budují svou domácnost a své zázemí. Stavební spoření má již dobrou tradici, ale opozice jen bezmocně přihlíží, jak vládní koalice připravila tuto novelu, která, jak již bylo řečeno, přinese samá negativa, přinese nespokojenost občanů, kteří rovněž budou přihlížet tomuto zákonu. Stavební spoření, které je rovněž oblíbené ve vyspělých státech Evropy, si toto stavební spoření velmi hlídají a spořitelny své klienty zvýhodňují úroky, poněvadž vědí, že se jim to dvakrát a dvojnásobně vrátí. Nerušme proto, prosím vás, tento zavedený a dobrý systém. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále pan poslanec Miroslav Váňa. Faktická poznámka - poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já mám teď dvě poznámky, samozřejmě pak i určitý návrh. Ale nejdřív ta poznámka.

Protože jsem obešel sněmovnu a zjistil jsem, že nefungují už ani automaty a všechno je zavřeno a že nedostanete tady ani vodu, tak jako lékař bych chtěl doporučit poslancům vládní koalice a zeptat se vás, paní předsedkyně, že když jste si, tedy jak jsem tady říkal, po stachanovsku odhlasovali, že se jedná donekonečna 24 hodin denně každý den nepřetržitě, tak aspoň nějaký základní servis by tady měl být zajištěn, aspoň voda atd. pro vaše dost už umdlévající poslance. Čili myslím si, že by to bylo dobré zajistit i na příští dny, protože jak jste si odhlasovali, bohužel dneškem to nekončí. Myslím si, protože jsou tady skoro všichni poslanci, tak by tady měl být zajištěn i základní servis na 24hodinový provoz, protože tohle nás může čekat i několik měsíců, tak bychom měli tedy Poslaneckou sněmovnu na to připravit. To je jedna věc.

Druhá věc. Já jsem tady říkal o tom, že jste se inspirovali asi Stachanem (?) a jeho výkony. Možná raději jsem měl říci, že když jste si odhlasovali to kontinuální jednání, tak možná vstoupíte také do historie, ale tentokrát jako nečasovci, jako jakýsi nekonečný boj za výsledky a za odhlasování co nejvíce zákonů v co nejbizarnějších hodinách. A proto, abychom mohli zase vám dát prostor ukázat, jací jste silní nečasovci a jak se s tím umíte poprat, tak dávám návrh na přerušení tohoto bodu do 5. prosince tohoto roku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP