(5.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Přivolávám naše kolegy. Žádost o odhlášení, tedy vás odhlašuji.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 239. Kdo je pro návrh na přerušení bodu do 5. 12.? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 239 přítomno 101, pro 29, proti 70. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Miroslav Váňa má slovo. Poslanec Rath - faktická poznámka.

 

Poslanec David Rath: Paní předsedkyně, děkuji, že toto proběhlo. Nicméně jsem nedostal odpověď na svoji otázku. Myslím si, že by možná stálo za to, kdybyste se k tomu vyjádřila, protože pokud nás tedy díky nečasovcům takováto jednání čekají teď nepřetržitě po mnoho dalších týdnů, tak skutečně by stálo za to, abyste se vyjádřila, zda tedy Poslanecká sněmovna zajistí aspoň nějaký základní servis i v průběhu noci.

Vidím, že zvláště někteří poslanci vládní koalice nedodržují základní pravidla ústroje pro Poslaneckou sněmovnu. Chodí zde bez saka a tak, takže to také odporuje určitým pravidlům v této Poslanecké sněmovně, jak jsem v minulém volebním období zjistil. Takže vás prosím, aby jednak jste zjednala pořádek, aby tady všichni poslanci chodili důstojně oblečeni, protože za chvilku by tady někteří z vládní koalice mohli chodit třeba v pyžamu a to by asi nebylo úplně šťastné. Tím byste jaksi neprezentovali svůj příkladný přístup k řešení vašich problémů a nebyli byste příkladnými nečasovci pro příští generace. Takže prosím jednak, abyste upozornila kolegy poslance z vládní koalice, že by na toto měli dbát, když už jste si to odhlasovali, že se tady jedná nepřetržitě, a současně bych prosil odpověď na moji otázku, jak pro příští dny a hlavně noci bude zajištěn základní servis v rámci Poslanecké sněmovny. Děkuji za pochopení a děkuji za odpověď.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Miroslav Váňa má slovo. - Faktická poznámka vztahující se k rozpravě, pokud se vaše poznámka vztahuje k rozpravě, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Paní předsedkyně, vzhledem k tomu, že mi neodpovídáte, musím nechat hlasovat o vašem odvolání jako řídící schůze. Takže prosím o procedurální hlasování - odvolání řídící schůze z řízení, protože nejste schopna odpovědět na to, jak zajistíte chod a řekněme technické zabezpečení Poslanecké sněmovny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je zde návrh na odvolání řídícího schůze. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 240. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 240 přítomno 106, pro 27, proti 77. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Miroslav Váňa má slovo. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Dobrý den ještě jednou, dobré ráno, dámy a pánové, vážená předsedkyně. Musím říct, kolegyně a kolegové, že jsem opravdu velmi rád a velmi vítám rozhodnutí Ústavního soudu, kterým se tak zamezilo, aby nebyly lidem ukradeny peníze, kterým se tak umožnilo naopak, aby lidem byly vráceny peníze, které jim svým chybným rozhodnutím vláda odejmula. Podotýkám, že lidé spořili v dobré víře, že spořili podle předem jasných a nadefinovaných pravidel, že lidé spořili podle předem jasných a nadefinovaných podmínek, které jim dala vláda, které jim garantoval stát. Podle předem známých podmínek se lidé vydali cestou střádání na cestu odkládání svých financí, svých zdrojů. Lidé tak projevili určitou zodpovědnost, vyšli vstříc, projevili dobrou vůli - a přišel stát, přišla vláda a ta je za jejich ochotu, za jejich snahu, za jejich spoluúčast ztrestala.

Byla to sociální demokracie, která těmto lidem vyšla vstříc a pomohla. Vláda se rozhodla dříve nadefinovaná pravidla, dříve nadefinované podmínky změnit. Vláda se rozhodla změnit podmínky podpory, a co je horší, zpětným zdaněním. Lidé byli najednou postaveni před fakt, že by se jim výrazně snížila podpora, a to zpětným dodatečným zdaněním. Bylo to, jak se říká, nefér. Jsem rád, že tuto retroaktivitu, čili zpětnou úpravu podmínek, vyřešil Ústavní soud na základě stížnosti a žádosti sociálních demokratů.

Dámy a pánové, podívejme se společně, v jakém že kvapíku vláda tento zákona doslova pasírovala touto Sněmovnou. Vládní většina nám, opozici, zcela zavřela ústa. Vládní většina znemožnila a využila a zneužila své početní převahy a znemožnila nám, opoziční menšině, abychom se zapojili do diskuse, abychom se spolupodíleli a účastnili se demokratické rozpravy. A tak opoziční poslanci pod tlakem vládní většiny nesměli podávat pozměňovací návrhy. Opoziční poslanci nesměli demokraticky diskutovat. Nesměli se zapojit do parlamentní diskuse. V parlamentní diskusi se rodí v demokratické společnosti názor. Občané, kteří nás volili, mají a měli nezadatelné právo na to, aby veřejným sledováním průběhu parlamentní diskuse viděli, jak se jejich volení zástupci chovají. Opozice však díky vládní většině nemohla řádně vykonávat svůj mandát. Vládní většina nám zalepila ústa a vyloučila nás zcela z procedury projednávání. Tak byli postaveni i senátoři, i senátoři byli zcela vyloučeni z jakékoliv demokratické debaty. Toto počínání vládní většiny zcela vypovídá a nasvědčuje o politické kultuře této současné vládní koalice.

Vládní většina nepřipouští demokraticky vedenou parlamentní diskusi. Vláda nediskutuje, vláda přichází do Sněmovny a oznamuje. Smůla je, že to, co oznámí v pondělí, v úterý změní a ve středu už to vůbec neplatí. Vláda nediskutuje s odbory, s veřejností, s podnikatelskými svazy. Vláda se jakoby uzavřela do své autistické ulity a přestává vidět, co se děje kolem ní. Vláda válcuje opozici hrubou silou. Vláda odebírá a snižuje podpory stavebního spoření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP