(6.00 hodin)
(pokračuje Hulinský)

Sociální demokracie reagovala ústavní stížností u Ústavního soudu dne 19. dubna 2011. Tuto novelu nálezem vyhlášeným pod číslem 119/2011 Sb. uplynutím dne 31. prosince 2011 zrušil. Nyní zrušená novela zákona o daních z příjmů se týkala ročního státního příspěvku na rok 2010 u všech smluv stavebního spoření. Ministerstvo financí tehdy vymyslelo na spořitele jakousi lest. Roční příspěvky měly být sice poskytnuty, ale Ministerstvo financí by vyplatilo v roce 2011 pouze jejich poloviční výši, protože příspěvky měly být zvláštním zdaněním ve výši 50 % ihned sníženy na polovinu. To byl hlavní důvod, proč byla tato novela zrušena. Dle Ústavního soudu nese pro každého spořícího negativní důsledek tím, že zasahuje do majetkových poměrů účastníků stavebního spoření. Srážková daň se totiž vyměřovala z příspěvků, na které občané měli nárok. Měli právo a ukládali své peníze v dobré víře, že obdrží nezdaněný státní příspěvek. Opravdu se vám zdá, že to by bylo fér? To jste opravdu chtěli, vážení kolegové z vládní koalice? To jste slibovali voličům?

Co se týká zákazu retroaktivity, konstatoval Ústavní soud, že je to zásadní součástí právního státu. V souladu s dřívější judikaturou trvá Ústavní soud na tom, že pouze pravá retroaktivita je obecně zakázána, to znamená i protiústavní. V odst. 144 nálezu Ústavního soudu se píše: O pravou retroaktivitu se jedná v případě, že právní norma působí vznik právních vztahů před její účinností za podmínek, které teprve dodatečně stanovila, nebo pokud dochází ke změně právních vztahů vzniklých podle staré úpravy, a to ještě před účinností nového zákona. Takováto právní norma dle Ústavního soudu současně představuje zásah do principu ochrany důvěry občana v právo a v právní jistoty, resp. i zásah do nabytých práv. To platí u navázání na zcela uzavřený stav věci.

V nastíněném případě nebyl první změnou příspěvek snížen, neboť byl na rok 2010 poskytnut v původní výši. Vyplacena byla ale pouze jeho polovina. Druhá polovina byla kvůli zvláštní dani ve výši 50 % ihned odečtena, a to v roce 2011.

Vážená paní předsedající, chtěl bych prostřednictvím vás upozornit pana premiéra, že to nejsou čtyři odstavce, ale sedm a že je to zároveň velmi důležité k tomu, aby si vládní koalice uvědomila, co pro občany ČR chystá. A já pevně věřím, že občané to uvidí.

Ústavní soud konstatoval, že zákonodárce touto změnou opustil ústavní půdu, neboť tato zvláštní daň měla pouze nahradit efekt zakázané pravé retroaktivity, tedy snížení příspěvku již pro rok 2010. Ve zvýšení daně v roce 2011 navázal zákonodárce na uzavřený stav věci, a tím byl porušen zákaz pravé retroaktivity. Počátkem května předložilo Ministerstvo financí návrh novely zákona o stavebním spoření znovu. Padesátiprocentní daň ze státní podpory stavebního spoření však již není v návrhu obsažena, přesto by to v podobě, jak novelu předkládá vláda, prakticky znamenalo konec jedné z posledních možností občanů ČR, jak výhodně spořit.

Dovolte mi připomenout argumentaci odpůrců stavebního spoření. Ti mj. tvrdí, že průměrná úroková míra u spořicích a termínovaných účtů činí 2 až 3 % ročně, přičemž účastník stavebního spoření v současné době dosahuje efektivního zhodnocení prostředků téměř 6 % a to prý není fér. Myslím si ale, ostatně na to již poukázal i senátor Karel Korytář, že takový argument nemůže v českých podmínkách obstát. Ta dvě až tři procenta úroků v bankách totiž spolknou neúměrné bankovní poplatky, které v ČR jsou, a neexistuje jiná nabídka, která by motivovala střadatele spořit.

Paní předsedající, chtěl bych prostřednictvím vás poděkovat panu Gazdíkovi, poslanci Parlamentu ČR, který bojuje pro to, aby stavební spoření občané už neměli, že mě upozornil na to, že mám ještě minutu třicet. Pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, myslím, že svůj příspěvek zvládnu. Děkuji.

Bojovníkům proti stavebnímu spoření také vadí, že plně nevede k financování bytových potřeb. Odpovědět se dá tak, že statistiky nepodchytí, jak vysoké procento úspor ze stavebního spoření jde na bydlení. Myslím si však, že poměrně velké.

Počet uzavřených smluv na stavební spoření je v současnosti kolem 5 milionů. Dá se tedy s trochou nadsázky říct, že takto spoří každá rodina v naší zemi. To jistě platí a zaznělo to mnohokrát v Poslanecké sněmovně. Na konci roku 2009 bylo ve stavebních spořitelnách po vázací lhůtě 314 mld. korun vkladů, což tvořilo 75,7 % veškerých finančních prostředků. Věřím, že vysoké procento těchto úspor jde přeci jenom na bydlení -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, váš čas se naplnil!

 

Poslanec Petr Hulinský: - i když ne formou úvěru.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za pozornost. Myslím si, že -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím vás, dodržujte čas. Okrádáte ostatní vaše spolustraníky, kteří se těší, že vystoupí.

Dříve než předám slovo panu poslanci Davidu Rathovi, mám tady s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Stanislava Polčáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedající, já jsem velmi rád, že v příspěvku pana kolegy zaznělo, že stavební spoření je jedno z nejefektivnějších spoření, které poslanci zde takto oceňují a vychvalují, nicméně myslím, že pan kolega zapomněl říci, že jedno z nejefektivnějších spoření je zasedat v dozorčích radách městských společností a brát za to 14 milionů. Já myslím, že toto by také mělo zde zaznít, protože v příspěvku pana kolegy to nebylo. Děkuji. (Potlesk poslanců vládní koalice.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec David Rath. Pan poslanec Hulinský se hlásí ještě k faktické poznámce předtím. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Hulinský: Mě vždycky fascinuje, vážená paní předsedající, prostřednictvím vás, když pan kolega Polčák hovoří. Mě by hrozně zajímala řada věcí k jeho minulosti. Kdyby ho zajímaly některé věci k mé minulosti, tak samozřejmě jsem plně k dispozici. Možná pro něj bude velké tajemství, že je možné nahlédnout do daňových přiznání poslanců například za rok 2010, která jsou k dispozici v Poslanecké sněmovně, a tam by zjistil, že 14 milionů je naprostá fikce. Přečetl by si, kolik to je peněz a co jsem s nimi udělal. A dočetl by se například, že milion korun zhruba z té částky čtyř milionů jsem věnoval paralympijskému výboru, 500 tisíc Spastic Handicap, a mohl by si přečíst všechny částky, jak jsem je věnoval a kolik jsem měl. Chtělo by to jenom chuť se přijít podívat na to, co poslanci dávají do Poslanecké sněmovny za daňové přiznání. Možná by bylo dobré, kdybych já také mohl vznést některé dotazy směrem k němu, protože je to velmi podivné - některé věci ohledně pozemků - a určitě bych si s ním rád pohovořil, protože mám u něj spoustu nejasností. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. A nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. On to trošku naznačil už můj předřečník. Možná by pan poslanec Polčák měl vaším prostřednictvím lidem říci, kde spořil on, že si naspořil těch zhruba sedm milionů na pozemky. Byť je stavební spoření docela výhodné, tak nevím. On vypadá docela mladě. Musel spořit nevím s kým. Těžko s Liškou nebo s nějakým jiným spořením. Možná spořil s Babinským. To vypadá, že je možná takové speciální spoření, které využívají často politici z ODS a z pravice, zvláštní typ spoření: spoříme s Babinským. Takže možná by tady mohl říci, jak se to dělá a jak si v tak mladém věku naspořil sedm milionů. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP