Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
2. listopadu 2011 v 9.01 hodin
Přítomno: 171 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji další jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami. Prosím též, abyste mi oznámili, kdo žádáte o vydání karty náhradní.

Seznámím vás s omluvami. Z dnešního jednání se omlouvají Petr Jalowiczor, zdravotní důvody, Václav Klučka, zdravotní důvody. Z členů vlády se omlouvají Alexandr Vondra do 11 hodin pro pracovní důvody. Tolik omluvy. (Velký hluk v sále.)

Dnes, tak jak jsme již rozhodli, máme pevně zařazený bod č. 1, státní rozpočet v prvém čtení, poté bychom pokračovali návrhy zákonů vrácených a zamítnutých Senátem. Máme zde přihlášky k návrhu pořadu schůze. Pan kolega Stanjura má slovo jako první. Prosím. Prosím o klid.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte, abych navrhl vyřazení těchto bodů z pořadu schůze: bod č. 8, bod č. 31, bod č. 32, bod č. 33, bod č. 34, bod č. 35, bod č. 36, bod č. 37, bod č. 38, bod č. 49, bod č. 50, bod č. 51, bod č. 52, bod č. 53, bod č. 54, bod č. 55, bod č. 56, bod č. 57, bod č. 58, bod č. 59, bod č. 60, bod č. 61, bod č. 62, bod č. 63, bod č. 64, bod č. 65, bod č. 66, bod č. 67, bod č. 68, bod č. 69, bod č. 70, bod č. 71, bod č. 72, bod č. 73, bod č. 74, bod č. 75, bod č. 82, bod č. 83, bod č. 84, bod č. 85 a bod č. 101. Je to jeden návrh. Prosím potom, až při hlasování, hlasovat o tomto návrhu najednou, o všech těchto bodech. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. To byl pan poslanec Zbyněk Stanjura. Dále je zde přihláška pana poslance Marka Bendy? Pan poslanec Marek Benda nemá přihlášku do pořadu schůze. Pan kolega Robin Böhnisch. Prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobré ráno. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já ovšem podpořím pana kolegu Stanjuru v návrhu na vyřazení bodu 36, protože tento bod zazněl v tom jeho výčtu. Takže se už nebudu zmiňovat o dalších bodech. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili je to spíše podpora toho návrhu v bodě 36, jestli tomu tak rozumím. Děkuji.

Pan kolega Šincl má slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Jelikož můj předkolega již navrhl stažení bodu č. 8, to je zákon o jednotném inkasním místě, proto svůj návrh č. 1 o stažení toho bodu stahuji. Nicméně bych doplnil, mám tam další bod, který se týká zařazení nového bodu programu. Mohu? (Neustálý hluk v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Promiňte, pane poslanče, prosím, věnujme pozornost návrhům, které jsou přednášeny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Jde o zařazení nového bodu programu, který se jmenuje Informace ministra životního prostředí o řešení špatného životního prostředí v Moravskoslezském kraji. Já bych to okomentoval.

V těchto dnech se opět může každý při otevření v postižených regionech Ostravska a Karvinska v Moravskoslezském kraji přesvědčit, že zdejší ovzduší patří k nejhorším v celé Evropské unii. Špatně se dýchá téměř v každém zdejším větším městě - v Ostravě, Bohumíně, Karviné, Orlové i v Havířově. Toto je zejména důležité pro Ostravsko-Karvinsko, kde podle dlouhodobého monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu patří pravidelně ovzduší na Ostravsku a Karvinsku k nejhorším.

Do dnešního dne od začátku roku 2011 byly zákonné imisní limity denní koncentrace jemného polétavého prachu mnohonásobně překročeny. Jen pro ilustraci uvedu ukázku. Do dnešního dne - včera jsem říkal, že to byly hodnoty daleko nižší - do dnešního dne byly tyto imisní limity překročeny v Českém Těšíně 96krát, v Bohumíně 90krát, ve Věřňovicích 82krát, nebudu vás zdržovat, v Karviné 70krát a v Orlové například 68krát.

Nejhorší je, že na tyto prachové částice, které pronikají až do plicních sklípků, se nabalují další nebezpečné rakovinotvorné látky, jako je benzopyren, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, toluen atd. Je prokázáno, že zdejší znečištěné ovzduší prokazatelně ovlivňuje mechanismus integrity DNA a potlačuje funkci imunity. Zátěž karcinogenními látkami obyvatel na Ostravsku a Karvinsku je ve srovnání s Prahou několikanásobně vyšší. Málo se ví, že lidé v tomto prostředí regionu s každým nádechem dostávají do plic miniaturní suspendované částice velikosti 0,001, které se v plicích usazují a následně škodí. Průměrný člověk za minutu stihne kolem 20 nádechů. Škodlivinám nemá šanci uniknout. Toto zdejší znečištěné ovzduší prokazatelně zkracuje délku života a zvyšuje celkovou nemocnost i úmrtnost. Snižuje imunitu jednotlivců, způsobuje významná oxidační poškození u dětí a zvýšené nemoci dýchacích cest. U dospělých je příčinou vzniku arterosklerózy, diabetu, Alzheimerovy choroby, u dětí se ve zvýšeném množství objevuje nejen astma a alergie, ale také akutní respirační onemocnění. Hrůzným důsledkem tohoto stavu je to, že ve zdejším regionu je nejvyšší výskyt například nádorových onemocnění jak u dospělých, tak bohužel dnes i u dětí.

Z tohoto důvodu jsem se včera snažil na schůzi Poslanecké sněmovny navrhnout zařazení do programu schůze tento bod. Bohužel byl tento bod prostřednictvím tří klubů zavetován. Proto vás opět snažně prosím, abyste tuto věc nebrali na lehkou váhu, zkusili tady tuto věc podpořit a zařadili tento bod do programu tohoto jednání. Snažně vás o to prosím. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Dále pan kolega Zbyněk Stanjura. Poté pan poslanec Adam Rykala.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych jménem poslaneckých klubů Věcí veřejných, TOP 09 a ODS navrhl, aby Poslanecká sněmovna jednala meritorně i procedurálně, hlasovala o všech návrzích dnes po 19. i po 21. i po nula nula, to znamená po dnešní půlnoci. (Potlesk v části koalice.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Pan poslanec Adam Rykala. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP