(9.10 hodin)

 

Poslanec Adam Rykala: Dobrý den. Děkuji -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon. Pan kolega Stanjura chtěl hlasovat o tomto návrhu jako o procedurálním bez rozpravy. Rozumím tomu tak. Čili budeme hlasovat o tomto návrhu, tak jak byl přednesen. Je zde žádost o odhlášení, já vás tedy všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Přivolávám naše kolegy do jednacího sálu.

 

O procedurálním návrhu, který vznesl pan poslanec Zbyněk Stanjura, rozhodneme v hlasování, které ponese číslo 243.

Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem, tak jak byl vznesen panem poslancem Zbyňkem Stanjurou. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto procedurálnímu návrhu?

Hlasování pořadové číslo 243. Přítomno 139, pro 90, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Já ještě oznámím, že mi byla doručena jedna omluva. Pan poslanec Josef Novotný z ČSSD se omlouvá z dnešního jednání a ze zítřejšího jednání. Má neodkladné povinnosti mimo Prahu, sděluje nám.

Nyní pan poslanec Adam Rykala.

 

Poslanec Adam Rykala: Ještě jednou dobré ráno. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo.

Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl úpravu programu jednání naší schůze, a to spočívající ve vypuštění těchto bodů:

Bod 86, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, tedy sněmovní tisk 378/3, vrácený Senátem .

Dále vás žádám, vážená paní předsedkyně, o vypuštění bodu 87, a to je Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě, sněmovní tisk 406/3, vrácený Senátem.

Dále vás žádám, vážená paní předsedkyně, o vypuštění bodu 88, Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 410/3, vrácený Senátem.

Dále vás žádám o vypuštění bodu 89, a to Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, tedy sněmovní tisk 315/3, zamítnutý Senátem.

Dále vás prosím o vypuštění bodu 90, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, to je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 372/4, zamítnutý Senátem.

Dále vás prosím o vypuštění bodu číslo 91, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 373/4, zamítnutý Senátem.

Dále vás žádám o vypuštění bodu číslo 92 z dnešního jednání Poslanecké sněmovny, to je Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 377/3, zamítnutý Senátem.

Dále vás poprosím o vypuštění bodu číslo 93, to je Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování /zákon o zdravotních službách/, sněmovní tisk 405/3, který byl také zamítnutý Senátem.

Dále vás poprosím o vypuštění bodu číslo 94, to je Návrh zákona o specifických zdravotních službách, sněmovní tisk 407/3, zamítnutý Senátem.

Poprosím vás také o vypuštění bodu 95 z dnešního jednání Poslanecké sněmovny, což je Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, sněmovní tisk 408/4, také byl zamítnutý Senátem.

Poprosím vás také o vypuštění bodu číslo 96, což je Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 409/3, který byl také zamítnutý Senátem České republiky.

Dále vás poprosím o vypuštění bodu číslo 97, což je Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 411/4, zamítnutý Senátem.

Dále vás poprosím o vypuštění bodu číslo 98, což je Návrh zákona o důchodovém spoření, sněmovní tisk 412/4, zamítnutý Senátem.

Pokud by byl vypuštěn, tak musíme vypustit i bod 99 a to je Návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření, sněmovní tisk 413/4. Takže prosím i o vypuštění bodu 99.

A také vás žádám o vypuštění bodu 100 a to je Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření, sněmovní tisk 414/4, zamítnutý Senátem .

Všechny tyto body byly zamítnuty Senátem České republiky a já se domnívám, že bychom měli těmto bodům věnovat zvláštní schůzi Poslanecké sněmovny, což je důvod, proč žádám o vypuštění. A také vás žádám hlasovat o každém vyřazení zvlášť. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. To byl pan poslanec Rykala. Nemám zde žádnou další přihlášku k pořadu schůze, proto budeme hlasovat o těch návrzích, které zazněly.

 

Nejprve pan poslanec Stanjura navrhuje vypuštění z pořadu schůze tyto body: 8, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 83, 84, 85. Bod 101 neexistuje, tady teď to řešíme... Tak, tyto body, které jsem teď přečetla, tak zní návrh pana poslance Stanjury.

Zahajuji hlasování 244. Táži se, kdo souhlasí s vypuštěním těchto bodů z pořadu této schůze. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 244. Přítomno 152, pro 97, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Nyní je zde návrh pana poslance Robina Böhnische, který už je nehlasovatelný, protože byl přijat v návrhu pana poslance Stanjury.

Pan kolega Ladislav Šincl navrhuje zařazení nového bodu. K tomu se hlásí pan poslanec Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem poslaneckých klubů ODS, TOP 09 a Věcí veřejných vznáším námitku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Adam Rykala žádá o individuální hlasování o návrhu na vyřazení těchto bodů:

 

Nejprve vyřazení bodu 86, sněmovní tisk 378.

Zahajuji hlasování 245. Kdo je pro tento návrh na vyřazení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 245. Přítomno 152, pro 52, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 87, sněmovní tisk 406.

Zahajuji hlasování číslo 246. Kdo je pro vypuštění? Kdo je proti?

Hlasování číslo 246. Přítomno 152, pro 50, proti 99. Návrh přijat nebyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP