(9.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Bod 88, sněmovní tisk 410/3.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 247. Kdo je pro vypuštění? Proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 247, přítomno 154, pro 50, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 89, sněmovní tisk 315/3.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 248. Kdo je pro vypuštění? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 248, přítomno 154, pro 51, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 90, sněmovní tisk 372/4.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 249. Kdo je pro vypuštění tohoto bodu? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 249, přítomno 155, pro 51, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 91, sněmovní tisk 373/4.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 250. Ptám se, kdo je pro vypuštění tohoto bodu. Proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 250, přítomno 155, pro 52, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 92, sněmovní tisk 377/3.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 251. Kdo je pro vypuštění? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 251, přítomno 156, pro 52, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 93, sněmovní tisk 405/3.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 252. Ptám se, kdo je pro vypuštění tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 252, přítomno 156, pro 51, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 94, sněmovní tisk 407/3.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 253. Ptám se, kdo je pro návrh na vypuštění tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 253, přítomno 156, pro 50, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 95, sněmovní tisk 408/4.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 254. Kdo je pro návrh na vypuštění? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 254, přítomno 156, pro 51, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 96, sněmovní tisk 409/3.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 255. Kdo je pro vypuštění tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 255, přítomno 156, pro 52, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 97, sněmovní tisk 411/4.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 256. Kdo je pro vypuštění? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 256, přítomno 159, pro 52, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 98, sněmovní tisk 412/4.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 257. Kdo je pro návrh na vypuštění? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 257, přítomno 159, pro 51, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 99, sněmovní tisk 413/4.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 258. Kdo je pro návrh na vypuštění? Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 258, přítomno 159, pro 50, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Bod 100, sněmovní tisk 414/4.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 259. Kdo je pro návrh na vypuštění? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 259, přítomno 159, pro 48, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

To byly všechny návrhy, které přednesl pan poslanec Rykala. Tím jsme vyřešili všechny návrhy, které padly v úvodu dnešního jednání.

 

Zahajuji projednávání bodu

1.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012
/sněmovní tisk 498/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Pane ministře, prosím o vaše úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi nejprve vyjádřit mimořádné potěšení nad tím, že po dvou hodinách opět vidím vaše milé tváře. Ještě jednou vás zdravím a dovolte mi, abych jménem vlády předložil vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2012.

Dovolte mi nejprve okomentovat makroekonomické indikátory, o které se opírají navrhované příjmy a výdaje státního rozpočtu a které samozřejmě zásadním způsobem návrh státního rozpočtu ovlivňují.

Podle zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky, zpracovává vláda základní limity, základní rozpočtový výhled, který se opírá o dubnovou prognózu, to znamená prognózu, kterou dělá Ministerstvo financí roku 2011 na rok 2012. Tato prognóza, která je v otevřených zdrojích - tam pojmenuji ten hlavní indikátor -, odhadovala růst ekonomiky v roce 2011 ve výši 2,5 % hrubého domácího produktu. Byla to střední hodnota z odhadovaných hodnot, které určovaly ostatní nezávislé instituce, ať už to byla Česká národní banka, či Evropská komise.

Zpřesňující prognóza, protože prognóza se vždy dělá ke kvartálu, to znamená, že jsme zpřesňovali ještě na prognózu červencovou, která avizovala mírné, ale opravdu jenom velmi mírné ochlazení bez základního dopadu do příjmů, a tedy i výdajů státního rozpočtu, načež tedy byla zpracována bilance příjmů a výdajů, která odpovídá základní fiskální konsolidační strategii, kterou vláda zvolila, strategii, kdy v letošním roce má povolený maximální deficit veřejných rozpočtů 4,6 k HDP, v příštím roce cílí na 3,5, v roce 2013 na 2,9 a v roce 2014 na 1,9 % HDP. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP