(11.10 hodin)
(pokračuje Rykala)

Otázkou je, jestli tuto vládu zajímají dopady na občany, jestli hlavní motivací není pouhé udržení vlády za každou cenu a to, aby pan ministr Kalousek ještě chvíli vydržel v roli ministra. To je to důležité. A možná jediné, co tuto vládu zajímá. Vládní koalice má přece jenom silný pud sebezáchovy a tento rozpočet, pravděpodobně nereálný rozpočet, ten je výsledkem nefunkčního a nerozumného kompromisu mezi Kalouskem a Bártou.

Do našich českých problémů přichází další, a obávám se, těžší krize a vláda si říká rozpočtově zodpovědná. A je tady hlavně pro lidi. Proč tedy lidé demonstrují? Proč podepisují petice proti vládě? A proč nesouhlasí s kroky této vlády? Demonstrují, protože vědí, že se mají na co těšit, že životní úroveň většiny občanů České republiky poklesne. Jednotná sazba DPH jako hlavní daňový příjem, důchodová reforma jako projekt mimořádně nebezpečného experimentu s důchody budoucích generací, placené výkony u lékaře, zhoršení sociální situace. Máme se skutečně na co těšit.

Nezlobte se, ale já pro takovýto rozpočet nemohu zvednout ruku, zvláště ve chvíli, kdy pan ministr hovoří o tom, že se možná bude muset předělat.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, sociální demokracie v Poslanecké sněmovně není jen od toho, aby kritizovala vládní návrhy a kontrolovala vládu České republiky. Sociální demokracie přichází i s vlastními návrhy, které přispějí ke stabilitě veřejných rozpočtů a zároveň podpoří hospodářský růst České republiky, který jde právě ruku v ruce se stabilitou veřejných rozpočtů. Jsem rád, že už naše návrhy zde představil před chvílí předseda sociální demokracie pan Bohuslav Sobotka, ale vzhledem k tomu, že jde o důležité body, které by české ekonomice a veřejným rozpočtům mohly pomoci, tak bych je jen stručně okomentoval.

Vláda by podle mého názoru měla více bojovat s daňovými úniky na základě stávajících platných zákonů. Tam není potřeba vymýšlet nové zákony. Měla by bojovat se švarcsystémem, a ne jej v návrzích legislativně podporovat. Podle sociální demokracie by se měl odložit, nebo nejlépe úplně zrušit druhý pilíř penzijní reformy. Stát tím ušetří nejméně 20 mld. korun ročně a penzijní fondy nebudou mít možnost znehodnotit úspory českých občanů během stále probíhajících turbulencí i na finančních trzích. Vláda by měla zrušit daňovou reformu, pomocí které přijde o další finanční prostředky do státního rozpočtu. Stát by tím ušetřil přibližně 15 mld. korun. Také by měla vláda zastavit zrušení úřadů práce, jehož jediným cílem je výdělek pro soukromé agentury a softwarové firmy. Vláda by měla udělat všechny nezbytné kroky k tomu, aby byly rychle a důsledně vyčerpány prostředky z evropských fondů alokované pro Českou republiku. A poslední, o čem bych se chtěl zmínit, je, že by vláda měla posílit aktivní politiku zaměstnanosti, protože cílem této vlády a všech vlád, které budou v budoucnu vládnout v České republice, by přece mělo být to, aby se každý občan České republiky, který chce pracovat, uplatnil na trhu práce.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádal bych pana poslance Jiřího Petrů. Prosím.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu ve svém vystoupení velmi konkrétní a také stručný. (V sále je velký hluk.)

V souvislosti s projednávaným návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 bych rád upozornil mimo jiné na zásadní připomínku Úřadu pro hospodářskou soutěž z připomínkového řízení týkající se zajištění potřebných finančních prostředků na činnost tohoto úřadu. Tento úřad zajišťuje specifické činnosti, které má ve své kompetenci, tedy činnosti na poli ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, kontroly zneužití významné tržní síly a oblasti veřejné podpory. Přijetím vládního zákona, kterým se mění zákon č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, bude třeba zajistit i vyšší nároky finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Jak uvádí sám předkladatel novely zákona o veřejných zakázkách, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj, legislativní opatření týkající se snížení limitů k posílení transparentnosti a protikorupčních opatření budou mít značný finanční dopad na veřejné rozpočty, respektive na všechny zadavatele z důvodu zvýšení administrativní zátěže při zadávání veřejných zakázek dojde k nárůstu finančních prostředků potřebných pro realizaci samotných zadávacích řízení... (Řečník se odmlčel kvůli ruchu v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím o klid ve sněmovně.

 

Poslanec Jiří Petrů: To se týká jak nákladů na povinné uveřejňování, zde jde zhruba o 100 mil. korun, tak i například náklady na personální zajištění činnosti zadavatelům. Předkladatel novely zákona o veřejných zakázkách odhaduje, že jedno zadávací řízení se prodraží až o 50 tisíc korun v závislosti na skutečnosti, zda dojde ke změně režimu v zadávání veřejné zakázky. Počet zadávacích řízení se má přitom zvýšit tři až pětinásobně. Dále například náklady na ekonomické zdůvodnění s oponentními posudky a činnosti nezávislých hodnotitelů se odhadují na zhruba 80 mil. korun ročně. Snížením limitu dojde také ke značnému nárůstu případů řešených Úřadem pro hospodářskou soutěž, což přináší další požadavky na finanční zajištění jeho činnosti ve výši kolem 100 mil. korun ročně.

Dovoluji si tedy předkladatele požádat o stanovisko, jak se státní rozpočet na rok 2012 vypořádal s touto novou skutečností, tedy navýšení výdajové části státního rozpočtu z důvodu předpokládaného přijetí novely zákona o veřejných zakázkách, a to v řádech stovek milionů korun.

Děkuji vám za pozornost i odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, požádám dalšího. Pan poslanec Jiří Dolejš je další přihlášený. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Příjemné, věřím, že pracovní dopoledne, milé kolegyně, kolegové a samozřejmě i vládo nacházející se za mými plecemi.

Když dovolíte, uvedl bych své vystoupení jedním apelem. Tato debata by měla být skutečně pracovní, protože se jedná o významný, ne-li nejvýznamnější zákon, který Sněmovna schvaluje, zákon o státním rozpočtu. A proto si nemyslím, že by měla být opozice, ať už ta, či ta častována tím, že dělá politiku destruktivního bloku, protože i když včerejší zejména ta noční hostina ducha myslím byla spíš válcována sledováním fotbalu či Ordinace v růžové zahradě, tak ani obstrukce pořádaná ODS v roce 2010 nebyla sledovanější a zajímavější. Prostě je to možná blbá, ale přesto reakce na to, že tady se nevede debata. Tady je monolog hluchých a němých. A přitom situace je skutečně vážná. Voda stoupá, času je málo a já si myslím, že kde jinde než na této přední politické scéně, přední tribuně, by měla jak laická, tak odborná veřejnost slyšet, z čeho, z jakých myšlenkových podnětů se bude skládat vektor, který nám zajistí lepší budoucnost pro nás pro všechny.

Tento státní rozpočet je schvalovaný za situace, kdy se potvrzuje, že krize v roce 2009 nebyla ledajaká, že to byla krize vážná, že to nebyla běžná hospodářská cyklická krize, ze které se zotavíme s lékařem za sedm dní, bez lékaře za týden, ale že má vážné základy, kořeny v samotné struktuře systému, a že se dokonce splňuje předpověď, že vývoj krize bude mít charakter křivky W, tedy že ode dne se odrazíme a pak přijde nová vlna, nové dno, a kdoví jestli chronické následky nebudou trvat déle než jenom ten jeden krizový rok. Prostě oživení, které přišlo v roce 2010, je zřejmé, že už v roce 2011 se vytrácí, a rok 2012 možná, pokud bychom ho chápali deterministicky, tak tone v mlhách, ale trend je poměrně markantní, jasný, dokonce i pan ministr financí kývá hlavou a na rozdíl od roku 2008 už neříká, že se nám to vyhne, protože my jsme takový ostrůvek pozitivní deviace, který si své odbyl v 90. letech, a máme své jisté. Takže z toho vyplývá, že jsou skutečně problémy před námi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP