(12.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Takový trend je samozřejmě nebezpečný, protože tvoří velmi malou rezervu na to, aby mohl státní rozpočet reagovat na změny ekonomiky ať už v České republice, v Evropě nebo v rámci toho záměru, pokud vůbec nějaký záměr vlády existuje.

Ve struktuře příjmů je ještě horší podívat se na strukturu příjmů z pohledu jednotlivých druhů daní. Struktura je, promiňte mi, zcela katastrofální, protože vláda nemá odvahu se lidem podívat do očí a říci: aby stát fungoval, je potřeba, aby byly takové daně. Nebudu tady připomínat legitimitu některých rozhodnutí, když vůbec neodpovídá volebním programům jednotlivých koaličních stran. To je otázka spíše z teorie státu nebo teorie práva než finanční. Ale faktem je, že zvyšování nepřímých daní, které tvoří 1,8násobek daní přímých, ukazuje, že vláda neumí říci, jakým způsobem bude financovat stát.

Pokud v podstatě přímé daně - a tady je ještě úplná katastrofa, jak klesá daň z příjmu právnických osob, a vláda s tím vůbec nic nedělá, vůbec se nesnaží v této oblasti něco udělat a pořád zpívá stejnou obehranou písničku, která už ve světě opravdu neplatí, tak jenom podvazuje ekonomiku České republiky a nevytváří vůbec žádný prostor pro to, aby Česká republika se mohla odrazit od toho virtuálního dna. Ona spíš padá do bahna, ze kterého není úniku.

To, co tady řekl ministr financí, že bude předkládat pravděpodobně v březnu nebo dubnu příštího roku jakýsi nový rozpočet, nebo změnu rozpočtu - já rozumím tomu, co říkal, že takového zlatého člověka nezná, který by uměl predikovat vývoj, ale přece jen si myslím, že schvalovat státní rozpočet, který leží na nereálných číslech, je trochu nesmyslný krok, pokud má jít o základní ekonomický zákon státu pro příští období.

Podotýkám, že zvyšování nepřímých daní není jenom otázka odvahy vlády podívat se lidem do očí a říci: tohle potřebujeme, taková musí být daňová soustava, abychom mohli ufinancovat stát, a my proti financování státu vám nabízíme takové a takové škrty. Ale vláda zase za celý rok nic nevymyslela, než spořit na mzdách. Já chápu, že nikdo z mezd nechce vládě nic odvádět, že si myslí, že cena práce je u nás velmi nízká. V podstatě vláda reaguje jenom na to, aby jí zbylo na neprůhledné veřejné zakázky, a to mi je nejen trochu líto a mrzí mě to, já to považuji za zhoubné pro další vývoj české ekonomiky.

Navíc onen krok, který vede ke sjednocování daně z přidané hodnoty, mi připadá už opravdu ekonomicky za hranou únosnosti. Víme, kolik ekonomických nástrojů, pokud nechceme sahat k jakémusi administrativnímu řízení ekonomiky, vláda má. Je jich obrovský nedostatek. Reakcí, které může vláda udělat v řízení ekonomických procesů v České republice, je málo, a my ten nástroj, který jakžtakž mohl uvolnit ruce při rozvoji toho nebo onoho resortu, sami sobě vyrážíme z ruky a vláda se zbavuje nástroje, který je běžný pro řízení ekonomiky. To mi připadá nesmyslné, dokonce si dovolím říci hloupé. Zbavování se těchto nástrojů je podle mě i neodpovědné.

Pokud jde o strukturu vnitřní, je samozřejmě evidentní, že vláda nemá žádný záměr, že vláda tápe, a také proto nemůže najít výsledný model, který vychází z nějaké situace, která je v české ekonomice a která je v České republice.

Nebudu opakovat to, co tady říkali předřečníci. Nejsem ten, kdo by exhiboval na jednotlivých číslech nebo na jednotlivých údajích, které tady nakonec moji předřečníci zčásti řekli. Jenom připomenu jednu věc zásadního charakteru. Jestliže máme v úmyslu reformovat nějaký systém, který v České republice funguje, nemůže to být deforma, to znamená, že zavedeme taková ekonomická opatření, která srazí na kolena celý ten sektor, a potom, když přestane fungovat, tak vláda slavnostně prohlásí, že to nefunguje a že se musí zavést reforma.

Připomínám evidentní ekonomické nesmysly od roku 2007, které pořád opakujeme. Ať už jde o snižování daňového výnosu, ať už jde o škrtání v jednotlivých systémech, podtržení sociálního pojištění ať už zastropováním nebo jinými kroky, které tady padly, prostě ano, vždycky byl deformován jednotlivý systém, ten potom musel být takzvaně vládou reformován, protože čísla ukazovala, že už to nefunguje, a ten systém vedl nejen k privatizaci toho systému, ale dokonce k destrukci toho systému funkčního. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že trend je špatný.

Znovu tedy nabízím, kdyby zákon o státním rozpočtu nebyl přijat, že je možné ho předložit znovu a už v systému, který umožňuje alespoň nastartování některých kroků vedoucích k ekonomickému růstu, protože ekonomický výsledek se nedá ušetřit. Ekonomický výsledek se musí vždycky jenom vytvořit. To ví každý, byť jenom středně ekonomicky vzdělaný člověk, který se ekonomikou zabývá. Ušetřit můžeme tam, kde je jakési rozhazování, jakýsi systém příliš volné ruky. Ale v systémech uzavřených, dokonce tam, kde hrozí krize, se musí starat každá odpovědná vláda o to, že vytvoří vyšší ekonomický efekt. A ten v tom rozpočtu není.

To je hlavní důvod, proč nejen já, ale i ostatní kolegové a kolegyně poslanci z klubu KSČM návrh státního rozpočtu v žádném případě nepodpoří. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci. Požádal bych paní místopředsedkyni Klasnovou.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já předávám slovo. S přednostním právem vystoupí místopředseda Poslanecké sněmovny pan poslanec Zaorálek. Prosím, pane poslanče.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Dámy a pánové, přeji vám dobré poledne. Jsem rád, že se mohu vyjádřit v prvém čtení ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2012.

Dovolte mi, abych tady řekl jednu věc, která mi připadá v posledních dnech stále důležitější, že totiž otázka státního rozpočtu není zdaleka jen otázka ekonomická, a dokonce možná to, co není jenom ekonomie a řeč ekonomie, je v jistém ohledu ještě důležitější než ta čistě ekonomická úvaha.

Jestli tedy Bill Clinton měl na desce stolu v Oválné pracovně nápis "It´s about economy, stupid", tedy "Je to, hlupáku, o ekonomii", tak dnes stále častěji se ozývá vlastně v reakci na tento známý Clintonův bonmot, že je to o celé řadě dalších věcí, o obecné politice a o souvislostech, ve kterých se ekonomie odehrává. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP