(12.50 hodin)
(pokračuje Váhalová)

V této souvislosti bych se chtěla zeptat, proč schvalujeme rozpočet, o kterém již ministerstvo financí ví, že je nereálný. Proč tedy schvalujeme zjevně nerealistický rozpočet! Děkuji. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď požádám pana poslance Ivana Ohlídala. Připraví se Stanislav Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Současná vláda i současná vládní koalice vždy tvrdí, že bude všestranně podporovat rozvoj vzdělání v České republice, a totéž tvrdí o podpoře rozvoje vědy, vývoje a inovací v České republice. Pod tou podporu jsem vždycky chápal i podporu materiální, čili podporu jinými slovy řečeno finanční. Když se však člověk podívá na návrh státního rozpočtu pro rok 2012, tak zjistí, že mezi slovy vlády a koalice na jedné straně a činy na straně druhé jsou zásadní rozdíly. Mohu to dokumentovat konkrétně na číslech, která vyplývají z návrhu rozpočtu týkajícího se právě zmíněných kapitol.

Nejprve bych si všiml kapitoly veřejných vysokých škol. Již na první pohled je vidět, že celkový rozpočet pro rok 2012 pro veřejné vysoké školy je přibližně o 1,3 miliardy nižší než v roce 2011. Situace je zcela zřejmá a alarmující, když si všimneme významného ukazatele z hlediska rozpočtu, a to ukazatele, který udává výdaje ze státního rozpočtu na jednoho studenta českých veřejných vysokých škol. Tento údaj byl nejvyšší v roce 2007. Částka na jednoho studenta byla 72 482 Kč. Když si vezmeme poslední tři roky, nejprve třeba rok 2010, tak tato částka se zmenšila na 68 473 Kč, což je zhruba o 4,5 % méně než v tom vztažném roce 2007. V roce 2011 došlo ještě k dalšímu poklesu tohoto ukazatele, a to na hodnotu 65 221 Kč, což je přibližně o 4,8 % nižší ukazatel ve srovnání s rokem 2007. A teď dávejte pozor, prosím: největší pokles v tomto ukazateli nastává právě v navrhovaném rozpočtu pro rok 2012, protože tam je navržena částka na jednoho studenta v hodnotě 60 624 Kč, což je přibližně o 7 % méně vzhledem k roku 2007. Samozřejmě tento údaj týkající se nákladů na jednoho studenta veřejných vysokých škol v České republice ze státního rozpočtu přímo ukazuje na to, jakým způsobem je ze státního rozpočtu na těchto školách dotována vzdělávací činnost.

Pokud tato částka na vzdělávací činnost bude klesat, samozřejmě z toho plyne jediný závěr, že kvalita výuky na českých veřejných vysokých školách musí prostě postupně klesat. Ono totiž se právě snižování těchto výdajů projeví především v běžných výdajích, které jsou spojeny s osobními výdaji, takže nutně ten pokles povede také k negativnímu vývoji v platech učitelů na veřejných vysokých školách. Prostě ty platy musí nutně klesat - anebo musí dojít k propouštění učitelů na veřejných vysokých školách. Obě dvě věci jsou velmi negativní a musí se nutně projevit v poklesu vzdělávací úrovně na českých veřejných vysokých školách, a to bohužel v oborech experimentálního druhu, tedy právě v těch oborech, které jsou velmi důležité pro rozvoj moderních technologií v České republice souvisejících právě s rozvojem českého hospodářství.

Já bych si dovolil uzavřít, co se týká rozpočtové kapitoly pro veřejné vysoké školy navržené pro rok 2012, že opět dojde k výraznému poklesu finančnímu a opět je nutné očekávat pokles úrovně vzdělávání a další problémy s tím spojené na českých veřejných vysokých školách.

Nyní bych si všiml záležitostí, které se týkají vývoje, výzkumu a inovací. V této oblasti bohužel také dochází k výraznému snížení v návrhu pro rok 2012. Tam se ukazuje, že ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2011 dochází v návrhu rozpočtu na rok 2012 právě pro výzkum, vývoj a inovace ke snížení o 3,4 %. Čili to je také naprosto nezanedbatelný pokles, který musí mít jistě negativní vliv na rozvoj vývoje, výzkumu a inovací v České republice. Je to nepříjemné právě v souvislosti s tím, že se budují nebo se budou dobudovávat významná centra, která jsou spojena s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace v těch nových velkých projektech v rámci programu VaVpI. Čili jakýsi pokles těchto finančních prostředků musí nutně poznamenat i právě činnost v těchto významných projektech programu VaVpI.

Já bych si také dovolil i v závěru tohoto svého projevu znovu vyjádřit naprostou nespokojenost s tím, jak vláda České republiky postupuje ve financování školství, vědy, výzkumu a inovací v České republice, a chci upozornit na rozpor mezi slovy, která říká, a skutky, které provádí a které se odrážejí například v tom již zmíněném návrhu rozpočtu pro tyto kapitoly na rok 2012.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Požádám pana poslance Stanislava Grospiče. (Poznámky z okolí.) Anebo už se omluvím panu poslanci Grospičovi, protože bychom nestihli, jak jsme si řekli, organizační výbor. Takže v tom případě přerušíme projednávání bodu a uděláme polední pauzu s tím, že bych ještě avizoval, že za pět minut po polední pauze by se sešel organizační výbor. (Poznámka v okolí.) V podstatě hned, můžeme říci. Sněmovna by pokračovala běžně ve 14.30 hodin.

Takže vyhlašuji hodinu a půl přestávku na oběd. Přeji vám dobrou chuť. Členy organizačního výboru prosím, aby se dostavili.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP