(17.30 hodin)
(pokračuje Levá)

Podotýkám, že břemeno proplácení pracovních sešitů již dávno přešlo na rodinu. Žáci učebnice ovšem potřebují. Přestože již nejsou jediným zdrojem informací, zůstávají hlavním článkem.

Jistě si pamatujete, když jsme chodili do školy, podepisovali jsme se na poslední stránce v učebnici do takové tabulky, kde bylo pět řádků, někdy jsme se podepisovali i jako šestí a sedmí, učebnice byly vázané a dost vydržely. Dnes byste našli v učebnici i čtrnáct podepsaných žáků pod sebou, to znamená, učebnice se používá 14 let. Nevím, co bude dál, pokud se situace nezlepší. Poučme se: Například Rakousko přesně stanoví, kolik eur se musí vydat na učebnice pro jednoho žáka ve školním roce.

Z položky ONIV školy čerpají na učebnice, školní potřeby a školní pomůcky zpravidla 20 až 30 %. Uvedu příklad ze školy ze svého kraje: za učebnice škola zaplatila 30 tisíc korun, víc nemohla díky nemocenskému, od rodičů vybrala na pracovní sešity 48 tisíc korun a obec na učebnice doplatila 130 tisíc korun. Nespoléhejme na to, že rozpočty obcí budou vždy školám k dispozici. Není to správné.

Na závěr mi dovolte konstatovat, že proplácení nemocenské na úkor potřeb dětí považuji za nemorální a nesprávné a je třeba tento nešvar z rozpočtu Ministerstva školství dostat pryč.

A teď několik slov ke kultuře. Dávno jsou pryč ty doby, kdy při projednávání rozpočtu Ministerstva kultury chodili lidé z Ministerstva financí a říkali: "Toto je chráněný rozpočet." A nebylo z něho škrtáno. To už zdaleka neplatí. A teď jenom mi dovolte několik malinko bodů, kde vidím škrty jako skutečně škodlivé.

První škrty se týkají veřejné služby knihoven. Služby spadají pouze na necelých 77 % oproti roku 2011. A prosím tady pana ministra, pokud musí šetřit v této kapitole, nešetřme na venkově. Mnohdy knihovna ve vesnici je jediným místem společenského života. Chraňme venkovské knihovny, protože jsou potřeba.

Druhá kapitola - záchrana a obnova kulturních památek - dolů jde téměř 198 milionů korun, z toho kapitola Záchrana architektonického dědictví přes 100 milionů. To je také vážné. Co se neopraví jeden rok, příští rok se opravuje mnohem dráže, víte to všichni, kdo máte rodinné domky, atd.

Třetí bod, kde se bere - anebo možná že ne, tady nechci, abych někomu neukřivdila - a to je záchranný archeologický výzkum. Položka zmizela z rozpočtu, příspěvek byl převeden do příspěvkových organizací, které mají právo archeologický výzkum provádět. Nemohla jsem si zkontrolovat, jestli ten příspěvek šel v celé výši. Ale faktem zůstává, že pokud nebude dostatek peněz na archeologický výzkum, vznikají nevratné škody, které už nikdy potom nelze zachránit.

Další - výkup předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu. Vzpomeňme si na aféru středočeského hejtmana pana Ratha, když zachraňoval skvost a všichni politici si říkali nahání si body, chce se zviditelnit atd. Já jsem ve skrytu duše si říkala, ať si nahání, co chce, hlavně když památka zůstane doma v Čechách. Kdyby šla do Louvru nebo kamkoli jinam, já bych byla spokojená, ale když potom zmizí v soukromých sbírkách někde v Americe, už to nikdy lidé neuvidí, tak to by mě bolelo. A z toho důvodu, protože ministerstvo je povinno nabídnout vlastníkovi výkup, pokud mu nedovolí vývoz této památky nebo tohoto velice cenného předmětu historicky, je potřeba, aby tady také měl stát dostatek peněz na výkup.

S potěšením konstatuji, že Ministerstvo financí navýší svůj rozpočet o jednu miliardu, a to díky penězům, které přijdou z Evropské unie, což dokazuje jednak veliký zájem o peníze do těchto projektů, ale také i o velké pracovitosti lidí na Ministerstvu kultury, za což jim chci touto cestou poděkovat. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. A dámy a pánové, abyste všichni věděli, jak na tom jsme, tak máme ještě 13 přihlášek.

Teď předávám slovo panu poslanci Ladislavu Skopalovi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Dovolte, abych i já řekl doopravdy pár slov, protože přece jenom se bude teď schvalovat jenom rámec. Jedná se o kapitolu zemědělství. Vzhledem k tomu, že vím, že o tom bude širší diskuze v druhém čtení, ale přece jenom v rámci rámce je potřeba nového ministra oslovit, aby nám sdělil, jak si představuje financování zemědělství, protože několik věcí mě tam chybí.

Za prvé bych chtěl říct, že chybí dofinancování Programu rozvoje venkova, zhruba nám chybí miliarda. Rád bych slyšel, jak bude tohoto pan ministr řešit, když řekl, že vlastně ani nechce svých sto dní hájení, a my mu je nemůžeme dát, protože doopravdy rozpočet je zásadní věc, kterou budeme schvalovat.

Dále v národních dotacích máme necelých 200 milionů, letos tam bylo přes 600. Já si myslím, že i to bylo snížení oproti minulým létům, kde to bylo přes miliardu, a přece jenom z hlediska živočišné výroby, která je na tom doopravdy velice špatně, je potřeba hledat další zdroje. Takže další dotaz na pana ministra, kde ty zdroje hledá. Protože Sněmovna za účasti bývalého ministra určité zdroje našla, protože tam jsou převody, které v současné době schvalujeme z Pozemkového fondu, ale i to bude nedostačující.

Pak - to je takový už dlouhodobější folklór a to jsou přímé platby TJ0 (to je nula?) z hlediska dofinancování. Já vím, že dostávají naši zemědělci finanční prostředky z Evropské unie, ale na dofinancování bychom potřebovali minimálně 800 milionů z důvodu toho, že jsou velice citlivé některé komodity, ať už je to vepřové maso, drůbež, krávy bez tržní produkce mléka, atd., atd., které bychom potřebovali, škrob a další, nechci o tom teď mluvit, určitě v druhém čtení se rozhovořím více. A prostě tam mi chybí to dofinancování. A neřkuli vzhledem k tomu, že v současném návrhu chybí například podpora lesního hospodářství ve výši asi 140 milionů a dál a dál. Proto oslovuji, i když pan ministr tady není, ho nepřímo - pane ministře, rád bych, kdybyste vystoupil v rámci dnešní rozpravy a sdělil nám, jak si představujete financování v roce 2012 těchto položek, které jsem řekl, a možná nám tam budou chybět i další položky, protože v PGRLF je nula z hlediska dofinancování, a to je jeden z nejdůležitějších fondů v rámci ministerstva, pokud opomenu ZIF, kde tečou prostředky v rámci Evropské unie.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Roman Váňa. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že nemáme stanovenu desetiminutovou lhůtu, tak budu hovořit podstatně kratší dobu.

Dovolte, abych se vyjádřil tedy k návrhu zákona o státním rozpočtu, a to konkrétně na kapitolu Ministerstva spravedlnosti. A jde především o finance směřující do našeho vězeňství. Ale bohužel, jako již tradičně každý rok, je to velmi smutné. Mám na mysli především podmínky, za jakých musí vězeňská služba plnit své nelehké povinnosti. Myslím si, že resort spravedlnosti by měl mít v rozpočtu částku, která odpovídá povinnostem, které mu zákony této země ukládají zabezpečit. Nikdo nechce přivírat oči nad skutečností, že kapacita věznic u nás je kolem 20 tisíc osob a v současné době máme již zhruba 23 tisíc vězňů a do konce roku očekáváme až 24 tisíc vězněných osob. A to ani nemluvím o těch 5 tisících osobách, které do výkonu trestu dosud nenastoupily. Připomínám, že podobně jsem zde vystupoval v loňském roce k návrhu letošního rozpočtu, tenkrát vězeňská služba měla rozpočtovány prostředky na necelých 11 měsíců své činnosti. Mimochodem, tento problém není ještě k dnešnímu datu vyřešen. Ty prostředky stále v rozpočtu vězeňské služby na letošní rok chybějí.***
Přihlásit/registrovat se do ISP