(18.30 hodin)
(pokračuje Váňa)

Sociální demokracie má jiný recept a jiný lék a tím lékem je vyšší míra zdanění těch bohatších. Tím lékem je zavedení progresivní daně, tím lékem je vrátit daně z příjmů právnických osob pouze na běžný evropský standard. Protože dneska zde firmy mají daňový ráj. A takové řeči, že by utekly do daňových rájů... Ti zloději už jsou tam dneska, takže ti už nemají kam utéct. Takže prosím, nebojme se toho. V černé ekonomice se pohybuje 500 miliard. Nepřecházejme to pouze mávnutím ruky.

A tak do závěru chci říct, že v rozpočtu mi chybí jakýsi nástin financování velkých ekologických projektů, nové bytové výstavby, výstavby nových dopravních staveb, infrastruktury měst a obcí, nové významné investiční celky. Mně tam prostě chybějí prvky, které by rozpumpovaly ekonomiku. Pouze škrty krizi nevyléčí. Boj s krizí nelze vyléčit škrty. Nelze. Bojovat s krizí lze podporou, trpělivou podporou vzniku nových pracovních šancí, nových pracovních příležitostí, podporou a rozvojem investic, podporou a rozvojem investičních zakázek, a proto tento rozpočet není rozpočet, který je řešením pro Českou republiku a pro lidi této země.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Václav Neubauer. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Neubauer: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, zákon o státním rozpočtu na rok 2012 by měl být schválen tak, jak byl navržen, tedy s předpokládaným růstem hrubého domácího produktu o 2,5 procenta, nikoliv jen o jedno, jak předpokládá nejčerstvější odhad. Ekonomové se pozastavují nad tím, proč nebyl rozpočet navržen v pesimističtější prognóze, která se rýsovala už v srpnu. Pan ministr financí Miroslav Kalousek uvedl v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce, že růst české ekonomiky bude v příštím roce podle říjnových odhadů jen jedno procento. Nevyloučil ještě ani horší vývoj a přiznal, že jeho úřad chystá i pesimistický a katastrofický scénář pro případ nulového růstu, či dokonce poklesu hrubého domácího produktu. Státní rozpočet ale počítá pro příští rok s růstem ekonomiky o 2,5 procenta. Přesto nám změna návrhu na stole nepřistála. Pan ministr Kalousek už při debatě k rozpočtu výboru řekl, že bude usilovat o to, aby se rozpočet schválil tak, jak je v této chvíli navržen. To prohlásil pro, tuším, Hospodářské noviny náměstek ministra financí Jan Gregor.

Pana ministra v různých médiích nešetřili kritikou jeho předchůdci, zejména ekonom Pavel Mertlík, bývalý ministr financí. Cituji: "Růst bude ještě pomalejší, než konstatují poslední odhady. Osobně si myslím, nebo spíš z našich výpočtů usuzuji, že i tyto odhady růstu budou mylné a růst bude ve skutečnosti nulový." Konec citátu. A nynějšího šéfa státní pokladny nešetřil ani další z jeho předchůdců ve funkci pan Vlastimil Tlustý, dlouhá léta ekonomický expert ODS.

Jak si ale máme vysvětlit výroky předsedy poslaneckého klubu Věcí veřejných Víta Bárty, který v oficiálním prohlášení vyzval občany, aby nedbali na strašení 19procentní DPH, že jeho strana ví, jak to vyřešit jinak. Uvedl - cituji: V létě jsme našli v Kalouskově rozpočtu velkou rezervu, a to především v dluhové službě. Pan předseda Bárta prohlásil, že ve Sněmovně předloží pozměňovací návrh na zvýšení daně firmám o jedno procento. Pan ministr financí Miroslav Kalousek také řekl, že ekonomika poroste méně, než se čekalo, a proto se po novém roce musí škrtat. Na to rázně odpověděl pan předseda Vít Bárta. Nemusí. Strašení 19procentní DPH se nebojte, víme, jak to vyřešit.

Co mě však trápí jako člověka, který dvacet roků vykonával funkci starosty a osm roků působí v krajském zastupitelstvu, jsou vyhlídky financování samosprávných celků v příštím roce. Případné nové rozpočtové určení daní, bude-li schváleno a budou finanční zdroje, bude řešit financování samospráv až od roku 2013. Rok 2012 bude pro samosprávy bojem o přežití. To, že vládní koalice oranžové kraje dusí, bych tak nějak politicky pochopil, ale že budou současně dusit i samosprávy obcí rukou společnou Starostové pod křídlem TOP 09, tak to už mi rozum nebere. Dnes jsou již signály z Ministerstva financí, že krajům bude v příštím roce chybět minimálně 700 až 800 milionů korun, obcím cca 300 milionů. To jsou vyhlídky opravdu pro obce velmi mizerné.

Takovýto návrh státního rozpočtu opravdu podpořit nemohu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Takže děkuji. Další vystoupí paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobrý večer. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mé vystoupení nebude dlouhé. Bude se týkat kapitolního sešitu 333, výdajů v oblasti školství.

Je to stále problematika, která nás tíží, protože investice do vzdělání do mladých lidí si myslím, že je největší investice tohoto státu a i investice pro konkurenceschopnost. Je třeba nejen proklamovat, ale musí se i konat. Pan ministr v poslední době v několika televizních vyjádřeních řekl, že ve školství je peněz dost, jenom jsou špatně rozděleny. Snad proto začal chaoticky rušit přímo řízené organizace Ministerstvem školství. Vím, že určitá korekce by asi měla být udělána, ale rozhodně bych nepostupovala stejným způsobem jako pan ministr, že bych nejdříve rušila, a pak bych zpracovávala koncepci. Přijde mi to, že se má nejdříve dvakrát měřit a jednou řezat. Skutečnost je ovšem taková, že se řeže, až lítají štěpiny po celé republice, ale měřit se úplně zapomnělo.

Jako příklad takové docela chaotické věci je návrh nového systému financování regionálního školství. Pravdou je, že je zde snaha o jeho veřejné projednávání jak se zástupci obou parlamentních komor, se zástupci školských asociací, ale zatím ten návrh vypadá tak, že to dopadne tak, že ministerstvo ušetří na regionálním školství dvě miliardy. Bylo by to fajn, kdyby je ušetřilo a zase do toho školství dalo, ale obávám se, že je bude muset odevzdat do té obrovské bezedné státní kasy. A kraje, aby nezanikly například základní umělecké školy nebo menší učební obory, které nejsou tak atraktivní, ale přesto jsou potřebné, budou muset financovat regionální školství ze svého rozpočtu. To se rovněž týká základního školství, které bude mít problémy s nově nastaveným financováním zvláště v menších obcích. A může se stát, že to, o co jsme usilovali, aby byly školy v co nejvíce malých obcích kvůli cestování malých dětí, že, nedej bože, aby se tyto školy rušily.

Doufám, že Ministerstvo školství bude tento systém ještě diskutovat a vezme v úvahu všechny argumenty, které zezdola přicházejí, a bude o tomto nově nastavovaném systému mluvit. Chápu, že takto současně nastavený systém, který se týká pouze normativu na žáka, není to nejlepší řešení, ale já si myslím, že společně bychom měli hledat jiné.

To je úvodní úvaha. Ale co se týče právě projednávaného státního rozpočtu, jde mi o dvě věci. O jedné jsem mluvila už při projednávání minulého rozpočtu, protože rozpočet na rok 2011 měl poprvé rozdělený ukazatel mzdových prostředků na pedagogické a nepedagogické pracovníky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP