(20.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

My jako sociální demokraté takový rozpočet nepodpoříme, nemůžeme ho podpořit a jsme připraveni v případě, že získáme větší podporu veřejnosti, realizovat jinou rozpočtovou politiku, která bude myslet na problémy reálné ekonomiky a na problémy reálného života. To, co je strašně důležité, je uvědomit si, že každá příští vláda bude muset pokračovat v reformách, každá příští vláda bude muset snižovat deficit veřejných rozpočtů, ale je důležité, jakým způsobem rozloží náklady těchto reforem na jednotlivé sociální vrstvy. To je klíčová myšlenka. Protože jestliže ty náklady jsou řadu let po sobě rozloženy krajně nespravedlivě, to znamená, že náklad na konsolidaci veřejných rozpočtů platí jenom někteří a jsou to ti ze středních vrstev a nízkopříjmových skupin, tak se vytváří ve společnosti sociální napětí, které dříve nebo později bude neúnosné. A my jsme přesvědčeni, že ten pokles autority institucí státu, ten pokles autority celé politické vrstvy souvisí s tím, že lidé tuto nespravedlnost cítí. A rozpočet, který předkládáte, je bohužel vyjádřením této velké nespravedlnosti. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní se hlásí ještě předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, paní a pánové, pokusím se reagovat pouze krátce a také doufám, že se mi to podaří.

Rád bych se totiž ohradil proti tvrzení pana ministra Kalouska o tom, že tady neprobíhalo nic jiného, než že opozice obstruovala státní rozpočet. Ohrazuji se proti tomu, že je opozice dávána do jednoho pytle. Neměl jsem pocit, a věřte, sledoval jsem rozpravu velmi pečlivě, že by kterýkoliv z projevů poslanců a poslankyň z klubu KSČM měl nějaké obstrukční prvky. Pokud se samozřejmě za obstrukční prvky považuje každý názor, který je jen o trošku jiný než názor vládní. Potom ano. Potom se to tedy tak dá brát, ale věřte, a dlouhodobě se ukazuje, že ne každý, kdo má jiný názor, než je názor zrovna většinový nebo zrovna oficiální, má také nepravdu. V názoru opozičním bývá zpravidla hodně velká pravda, hodně velký kus zrcadla, které se nastavuje tomu oficiálnímu a někdy s klapkami na očích podávanému tvrzení o jediné možné, teď zrovna existující trojkoaliční pravdě.

Já tady nehodlám opakovat všechna tvrzení, všechny argumenty, které moji kolegové a kolegyně z klubu vám zde sdělovali při projednávání prvního čtení návrhu zákona o státním rozpočtu. Chtěl bych jenom říci, že ano, teď v prvním čtení sice projednávaná hlavní čísla, ony hlavní ukazatele, o kterých mluvil pan ministr Kalousek, ale přece ta hlavní čísla, ty hlavní ukazatele se skládají z jednotlivých kapitol. To nelze oddělit. Pravda, přijde to na řadu až poté, a pokud se dnes v prvním čtení návrh státního rozpočtu schválí, tak už se s tím nedá příliš mnoho hýbat. A my, když jsme analyzovali možnosti a způsoby nebo pohledy na náš postoj na státní rozpočet, tak jsme zjistili tu trpkou pravdu, že Ministerstvo financí se k jednotlivým kapitolám státního rozpočtu, k jednotlivým ministerstvům, věcným, k jednotlivým resortům chová podobně jako město Praha k městu Moravský Krumlov ve věci Slovanské epopeje. A rozpočty jednotlivých kapitol, ty návrhy jsou tak vybrakované, ty jsou tak ponížené, že není kde hledat, není kde brát, není kde byť jen uvažovat nad nějakými rozumnými přesuny, aby nedošlo ke zhroucení efektem nechtěného, ke zhroucení některé důležité části, některé důležité činnosti, některé důležité agendy, aby nedošlo ke zhoršení situace v České republice.

Komunistická strana Čech a Moravy nechce obstruovat rozpočet a nechce rozpočtové provizorium. Současně právě pro to, co jsem teď před chvílí řekl o jednotlivých kapitolách, není možné, jsme usoudili, navrhovat vrácení státního rozpočtu vládě k přepracování, protože tam prostě není na čem stavět. Tento úhor nelze přepracovat. A co navíc. Po Novém roce s vysokou pravděpodobností se k diskusi o státním rozpočtu na rok 2012 budeme vracet, a myslím si, že ne jednou, a tam ten prostor na diskusi bude možná ještě větší.

Proto poslanci a poslankyně za klub KSČM mají ten názor, že nelze návrh státního rozpočtu podpořit, a dovolte nám, abychom si ten názor ponechali, aniž byste se na nás dívali skrz prsty. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane předsedo. Je zde závěrečné slovo pana zpravodaje. Oznamuji, paní poslankyně Navrátilová má náhradní kartu číslo 6.

Slovo má zpravodaj pan poslanec Pavel Suchánek.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěl jenom odpovědět na jednu otázku pana exministra Sobotky, co přinese tento pasivně sestavený státní rozpočet tomuto státu, a to je deficit 105 miliard korun, což je stejný deficit, jako přinesla aktivně postavený rozpočet sociální demokracie v době, kdy byl růst ekonomický 6,5 %. A každý ať si to posoudí sám.

Jinak zaznělo asi 50 příspěvků. V žádném nebyla navržena žádná změna parametrů ani vlastně vrácení vládě tohoto zákona k přepracování. Čili nám nezbývá nic jiného, než hlasovat o tom, že Sněmovna schvaluje tisk 498 ve znění usnesení rozpočtového výboru číslo 178, které jste všichni obdrželi jako tisk 498/1.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já přivolávám naše kolegy do jednacího sálu. Je před námi hlasování o návrhu usnesení. Jak řekl pan zpravodaj, toto usnesení máte všichni k dispozici. Je to usnesení číslo 178 rozpočtového výboru. Je zde žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlašuji. Prosím, přihlaste se opět.

Pan poslanec Horáček má náhradní kartu číslo 37.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které bylo avizováno a které máme všichni v písemné podobě.

Zahajuji hlasování číslo 260. Táži se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 260, přítomno 171, pro 102, proti 67. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Tím jsme projednali státní rozpočet na rok 2012, sněmovní tisk 498 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji. (Potlesk.)

Budeme pokračovat v našem dnešním jednání, a to bodem 86, který byl přerušen ve středu 2. 11. zhruba v 7 hodin ráno a budeme pokračovat v rozpravě.

Pan kolega Sobotka se hlásí o slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, já bych rád požádal o hodinovou pauzu na jednání poslaneckého klubu sociální demokracie. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Sejdeme se ve 21.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 20.10 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP