(21.40 hodin)
(pokračuje Váňa)

Je ovšem třeba učinit maximum pro to, aby bylo stavební spoření zachováno v takových parametrech, v jakých jsou lidé zvyklí je využívat a ve kterých je pro ně tento institut nejvýhodnější. Vláda by měla podle mého názoru učinit vše pro to, aby nedopustila padnutí některých skupin obyvatelstva v důsledku jejích zdravotních a sociálních reforem až na samé dno. Měla by tedy alespoň dbát na to, aby stát podporoval jakékoli instituty a nástroje, které by mohly sloužit lidem v jejich tíživé situaci. (Hluk v sále.)

Já bych poprosil paní předsedající, kdyby mohla požádat kolegy v sále o nepatrné snížení hlukové hladiny.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Už se to povedlo téměř vám, pane poslanče. Dámy a pánové, já vás poprosím o klid v jednacím sále. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Roman Váňa: Já vám velice, velice děkuji.

Nedělejme si iluze, že dnes většině populace slouží stavební spoření k užívání si nebo k dopřávání si nějakých nadstandardů. Možná v budoucnosti nadstandardů zdravotnických. Ale naopak, čím dál více je využíváno k zajištění základních sociálních potřeb, zejména bydlení.

Chtěl bych proto připomenout slova amerického prezidenta Abrahama Lincolna, která se dají použít i v tomto případě: "Demokracie není jen vláda lidem, ale je to také vláda lidu, prostřednictvím lidu a pro lid." Nezapomínejme na tato slova a rozhodujme proto moudře a uvážlivě.

Já doufám, že se mi podařilo jakýmsi stručným způsobem shrnout základní problém této materie, problém stavebního spoření a jeho připravovaných změn, a doufám, že tak jak bude zákon v konečném důsledku přijat, bude ku prospěchu občanů této země i ku prospěchu hospodářskému, neboť úspory ze stavebního spoření jsou nepochybně důležitým stavebním prvkem celého odvětví stavebnictví i dalších částí našeho hospodářství.

Já vám děkuji za vaši pozornost a chtěl bych vám ještě na závěr svého vystoupení poděkovat za možnost trávit s vámi zde večery, včerejší mé 45. narozeniny, ještě nikdy jsem netáhl narozeniny až do rána. Moc vám děkuji a jsem rád, že jsem je mohl strávit ve společnosti svých přátel a kolegů. Děkuji. (Veselost. Potlesk. Hlasité výkřiky zejména z opozičních lavic.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Sobotka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, já myslím, že je správná chvíle na to, abych přišel s procedurálním návrhem, který by spočíval v návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu a v jeho odročení na 11. prosinec letošního roku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ano. Zazněl zde procedurální návrh. Já opět přivolám kolegy z předsálí. Je zde žádost o odhlášení, já vaší žádosti pochopitelně vyhovím. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Zahájím hlasování o tomto procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu do 11. 12.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 262 z přihlášených 101 pro 30, proti 69. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dalším přihlášeným v rozpravě - ještě s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Rath. (Reagováno výkřiky a ironickým potleskem z řad koalice.) Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Děkuji, dámy a pánové. To jsem ani neočekával, takové vřelé přijetí. (Smích.) Hlásím nástup úderného týmu č. 3. v plné síle.

Dámy a pánové, já bych chtěl na začátku popřát vám hezký večer, hezký už docela pozdní večer, a chtěl bych se ohradit dnes fakticky proti vyjádření pana prezidenta, který napadl sociální demokracii, že obstruuje v Poslanecké sněmovně. Jednak bych chtěl říci, že je to běžný demokratický mechanismus, a kdo je skutečně zastáncem pravé parlamentní demokracie, nemůže mít výhrady vůči všem mechanismům, které jsou v souladu s ústavou, a obstrukce je v souladu s ústavou.

Panu prezidentovi bych naopak doporučil, když má pocit, že toto není státotvorné, tedy ta obstrukce, tak bych mu doporučil, aby příště nebral věci, které mu nepatří, na zahraničních návštěvách. To naopak já považuji za nestátotvorné a dělá nám to dokonce v zahraničí velkou ostudu. Všichni víme, že ten záznam, kdy pan prezident nebojím se říci odcizil cizí pero, které bylo šperkařským výrobkem, tedy ceny nemalé, nebyla to nějaká běžná propisovačka, ale bylo to velmi drahé pero, a viděl to celý svět, tak mně všude na zahraničních návštěvách se na to ptali a smáli se nám. Takže myslím si, že by se měl pan prezident zamyslet nad sebou, to ukradené pero vrátit, omluvit se a slíbit, že už příště nic takového dělat nebude.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: To byla faktická. Nyní vystoupí pan poslanec Josef Tancoš. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Tancoš: Vážená paní předsedající, pane premiére, dámy a pánové, novela zákona o stavebním spoření bohužel není přijatelná jak pro laickou veřejnost, tak i pro odbornou veřejnost. Myslím si, že se k tomu jasně vyjádřil i Ústavní soud. Já vám budu tady citovat část nálezu. Začnu vlastním přezkumem článku II napadeného zákona ve spojení s § 10 odst. 2 zákona o stavebním spoření.

Ustanovení článku II napadeného zákona ve spojení s § 10 odst. 2 zákona o stavebním spoření, ve znění napadeného zákona, působí účinky nepravé retroaktivity, protože jím do budoucna dochází ke změně obsahu právního vztahu mezi účastníkem stavebního spoření a státem.

Tento vztah vzniká uzavřením smlouvy o stavebním spoření, pokud fyzická osoba v jejím rámci požádá o přiznání státní podpory. Jeho změna se přitom týká stanovení výše, v jaké by mělo dojít v jednotlivých letech doby trvání stavebního spoření ke vzniku nároku účastníka na státní podporu, respektive na připsání roční zálohy státní podpory. V důsledku uvedeného přechodného ustanovení totiž dochází ke snížení výše ročních záloh státní podpory, na které vznikne nárok po 31. prosinci 2010, pro všechny smlouvy o stavebním spoření, bez ohledu na datum jejich uzavření. Tato změna se však nedotkne nároků na státní podporu, respektive nároků na vyplacení záloh státní podpory za předchozí kalendářní roky, neboť tyto nároky vznikly splnění zákonem stanovených podmínek nejpozději k 31. prosinci 2010, tedy před účinností napadeného zákona. Stejným způsobem se tato změna promítne i do nároku účastníka vůči stavební spořitelně na vyplacení státní podpory jako celku, neboť ta bude sestávat z ročních záloh poukázaných jak ve výši podle dosavadních právních předpisů, tak ve výši určené podle nové právní úpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP