(17.10 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Budeme pokračovat bodem následujícím. Tím je

70.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími
v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie,
podepsaná v Bruselu dne 4. května 2011
/sněmovní tisk 432/ - druhé čtení

Za omluveného předsedu vlády Petra Nečase návrh opět uvede ministr zemědělství Petr Bendl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte mi, abych požádal Poslaneckou sněmovnu o podporu této dohody, která umožní bezproblémovou výměnu utajovaných informací v rámci zemí Evropské unie.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Gabrielu Peckovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 432/1.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, zahraniční výbor se tímto návrhem zabýval na své 14. schůzi dne 12. října 2011 a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie, podepsané v Bruselu dne 4. května 2011.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Není do ní žádná přihláška písemná ani ústní, proto rozpravu uzavírám.

 

Budeme hlasovat o navrženém usnesení. Kdo je pro, prosím, stiskněte tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 78 z přihlášených 109 poslanců pro 102, proti 1. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno.

 

Přistoupíme k projednání následujícího bodu. Je jím

71.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu
o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti
/sněmovní tisk 436/ - druhé čtení

Za nepřítomného omluveného ministra životního prostředí Tomáše Chalupu návrh uvede pan ministr Petr Bendl. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych i v tomto případě požádal Poslaneckou sněmovnu o podporu ratifikace tohoto protokolu, který umožní uplatnění společných mezinárodních zásad pro řešení možných nežádoucích dopadů využívání moderních technologií.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím zpravodaje, pana poslance Davida Vodrážku, aby odůvodnil usnesení výboru zahraničního, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 436/1. Prosím.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, zahraniční výbor se zabýval tímto materiálem na své schůzi dne 12. října 2011 a přijal následující usnesení: Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas k ratifikaci Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, a proto rozpravu uzavírám.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 79 z přihlášených 110 poslanců pro 101, proti 1. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno.

 

Následuje

73.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně
utajovaných informací podepsaná v Baku dne 17. května 2011
/sněmovní tisk 440/ - druhé čtení

Za nepřítomného omluveného předsedu vlády Petra Nečase tento návrh uvede ministr zemědělství Petr Bendl, kterému dávám slovo. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji. Vážená Poslanecká sněmovno, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych vás požádal o podporu sjednání této smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky v zájmu ochrany utajovaných skutečností. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Renátu Witoszovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 440/1. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Děkuji. Po odůvodnění náměstka ředitele Nejvyššího bezpečnostního úřadu zahraniční výbor na své 14. schůzi dne 12. října doporučil Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsané v Baku dne 17. května 2011. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Nikdo se do této rozpravy nehlásí, rozpravu uzavírám.

 

Budeme hlasovat o usnesení zahraničního výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 80 z přihlášených 110 poslanců pro 100, proti 2. Návrh byl přijat a s usnesením byl vysloven souhlas.

 

Přistoupíme k následujícímu bodu, kterým je

74.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní bance
pro obnovu a rozvoj vyplývající z Rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596
a s přijetím změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční
záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86
/sněmovní tisk 442/ - druhé čtení

Prosím, aby se za omluveného ministra financí slova opět ujal ministr zemědělství Petr Bendl.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o podporu předloženého materiálu a vyslovení souhlasu s ratifikací návrhu na přijetí této dohody. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Janu Fischerovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 442/1. Prosím, paní zpravodajko.

Poprosím všechny poslance a poslankyně menšího vzrůstu, aby si upravovali nastavení mikrofonu. Jinak hrozí, že nebudou slyšeni.

Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Já velice děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Třebaže jsem vyššího vzrůstu, tak jsem potřebovala dát níže mikrofon, ale rozumím všemu.

Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych zde také prezentovala jednání zahraničního výboru, které se konalo dne 12. října. Výbor projednal sněmovní tisk 442 a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z Rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596 a změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86.

Nyní jako zpravodajka tohoto tisku si dovoluji ještě upřesnit název druhé dohody, ke které přijímáme změny. Je to Dohoda o Mnohostranné agentuře, je i dle Sbírky zákonů vyhlášena jako Dohoda zřizující Mnohostrannou agenturu. Usnesení by tedy po formální úpravě znělo takto:

Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z Rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596 a změn Dohody zřizující Mnohostrannou agenturu pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP