(18.00 hodin)
(pokračuje Křeček)

Copak ta liberecká pobočka nemá svoji judikaturu? Nemá už vytvořenou svoji judikaturu, svůj kádr soudců, kteří rozhodují stejně kvalitně jako v tom Ústí? Podívejte se na přehled judikatury - copak to je nějaká horší judikatura v tom Ústí?

Čili dámy a pánové, to, co tady říká pan zpravodaj a pan ministr, to by platilo tehdy, kdybychom nezřizovali v jednotlivých krajích. Kdybychom s tím začínali. A jelikož jsme s tím začali, tak se bavme o tom, jestli právě v Liberci je vhodná situace pro to, aby tam krajský soud byl. A jestli někde vhodná situace, prosím vás, je, tak je to právě v Liberci. Budova je tam udělaná, je tam dlouhodobá konstantní judikatura, velice kvalitní, soud tam pracuje velmi kvalitně a není žádný důvod, aby tady krajský soud nebyl. Netvařme se, že zřizujeme první krajský soud, jak se nám snažil pan zpravodaj a pan ministr říci, ale bavme se o tom, jestli v tomto konkrétním případě je to vhodné! Rozhodně to vhodné je a neměli bychom soudní soustavu takto tříštit na kraje, na pobočky, aniž by k tomu byl nějaký rozumný důvod. A v případě Liberce pro to žádný důvod není.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď se dívám, že není nikdo... ano, prosím paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, kolegyně, já se přiznám, že argumentům pana ministra Pospíšila moc dobře nerozumím. Pokud on tady argumentuje tím, že je tady roztříštěnost soudů, že když vznikne další soud, bude zde další judikatura, já si myslím, že takhle to opravdu není. Ani to, že on argumentuje tím, že ke krajským soudům chodí málo občanů, že tam jde jednou za život. Já si myslím, že tyto argumenty jsou naprosto neopodstatněné.

Pokud se týče krajského soudu v Liberci, tak občané z Libereckého kraje v podstatě jezdí ke krajskému soudu do Liberce a občané Semilska z Libereckého kraje jezdí ke krajskému soudu do Hradce Králové. To je v podstatě schizofrenní stav, který zapříčiňuje i to, že Liberecký kraj v podstatě nemá žádnou ucelenou soudní statistiku a nemůže pak reagovat na vývoj této statistiky.

Krajský soud v Liberci má veškeré senáty, které zpracovávají všechny agendy. Má tam obchodní soud, má tam i správní soud. Čili argument, že by se musely zřizovat specializované senáty, tady rozhodně neobstojí. Ani argument, že by byla roztříštěná judikatura, že by byla další rozhodnutí, která by bylo nutno korigovat s rozhodnutími dalších krajských soudů, rovněž neobstojí, neboť tato rozhodnutí jsou už dneska těmito soudy vydávána. Čili v tomto směru zřízení Krajského soudu v Liberci opravdu nezmění na situaci vůbec nic. Judikáty už jsou vydávány, náklady na provoz budovy už jsou i byly v roce minulém, takže ani v tomto směru argumenty pana ministra rozhodně nemohu podpořit.

Navrhuji proto skutečně, aby byl podpořen návrh Libereckého kraje na zřízení samostatného Krajského soudu v Liberci.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď se hlásil zpravodaj. Ale fakticky, omlouvám se, takže pane ministře, prosím s faktickou.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně. Já mám pouze faktickou ke své předřečnici, která mě bohužel neposlouchala. Všechny argumenty, které jsem uváděl, jsem uváděl na situaci, kdyby v Čechách vzniklo 14 krajských soudů, jako máme 14 samosprávních krajů. Takže prosím, nezneužívejme a neotáčejme argumentaci ve vztahu k jednomu soudu, který v podobě fakticky plnohodnotné pobočky jako instituce vůbec existuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan poslanec Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Ještě jsem zapomněl na jednu věc, reagovat na pana ministra. On ve své první řeči uvedl, že 30, 40 kilometrů sem, 30, 40 kilometrů tam. On takový člověk z vesnice někde v Libereckém kraji nebo u nás v Pardubicích - pro něj je to rozdíl, jestli pojede k soudu do Ústí nad Labem, nebo do Liberce. Stejně tak, jestli pojede ke krajskému soudu do Pardubic, nebo do Hradce Králové. Pro toho člověka to může být půl dne. Pro některého člověka to může být třeba celý den. Takže 40, 50 kilometrů sem, tam, to může být pro někoho docela velká vzdálenost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, a teď se hlásí zpravodaj o slovo, pan poslanec Staněk. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Staněk: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já se hlásím k rozpravě. To, co jsem tady zaznamenal, samozřejmě jsou argumenty, které, kdybych si představil, že chci být populární regionální politik, tak je tady také přednesu, také je tu předložím a určitě tím získám velký ohlas nejen v Libereckém kraji, ale samozřejmě i ve svém mateřském Královéhradeckém kraji, resp. jehož obvodu královéhradeckého krajského soudu byla zřízena v roce 2003, tak jak tady uváděl pan kolega Chvojka, pobočka v Pardubicích.

Přesto jsem nezaznamenal opodstatněné důvody pro zřízení, teď náhlé probuzení a procitnutí pobočky Krajského soudu v Liberci. Je tady pravda, že ta pobočka tady existuje dlouho - promiňte, samostatného soudu - pobočka tady funguje dlouho, funguje možná bezvadně, asi k tomu není co dodávat, ale v tuhle chvíli je pořád potřeba zmiňovat, že z pobočky uděláme samostatný krajský soud. Ten návrh tam, jak jsem říkal už vlastně v úvodu, se třeba s těmi argumenty, pokud jde o nákladovost takového zřízení, moc dobře nevypořádává. Na jednu stranu tvrdí, když se podíváte do toho návrhu pořádně, že vlastně žádné náklady nezaznamenáme na zřízení samostatného plnohodnotného soudu, a hned o odstavec níže se dozvíme, že s tím, že vznikne samostatný krajský soud, musí vzniknout samostatné krajské státní zastupitelství. A říká se tam přímo v tom návrhu, že to znamená jen minimální náklady, jenom mírné doplnění personálu, jenom mírné další navýšení finančních prostředků. Jak mírné? Jak mírné jsou ty další náklady? Jak málo se přidá personálu, nebo jak hodně se přidá personálu? To ten návrh neřeší. Proto já říkám, že opravdu ho považuji za nekoncepční a v tuto chvíli opravdu zralý na zamítnutí. I když si umím představit, jak jsem tady uvedl, že skutečně regionální zájmy mohou převažovat u každého z nás a určitě by se ta sláva snesla i na mě, kdybych řekl: Ano, zřiďme teď samostatnou pobočku nebo samostatný krajský soud z pobočky třeba v Pardubicích.

Čili za mě - znovu opakuji - v rozpravě navrhuji návrh zamítnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď se hlásí pan poslanec Chvojka ještě jednou.

 

Poslanec Jan Chvojka: Já odpovím panu zpravodaji Staňovi jenom krátce příkladem o těch nákladech. Pan ministr říkal, že náklady na zřízení krajského soudu kterékoli pobočky na standardní krajský soud by třeba znamenalo nové náklady na justiční stráž. Ona v těch pobočkách justiční stráž není zatím? Nebo by tam bylo víc justičních strážců? A takhle to je se vším! Prostě pobočky, o kterých se tady bavíme, Pardubice, Liberec, plnohodnotně fungují a není žádný důvod z těch poboček neudělat jednotlivé samostatné krajské soudy. Protože ty náklady by tam byly opravdu minimální, já jsem je vysvětlil na tom příkladu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Marie Nedvědová, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Chtěla bych jenom faktickou. Prosím vás, tady nebudou ani žádné náklady na zřízení krajského státního zastupitelství, protože stejně jako funguje krajský soud tak v Liberci funguje už i krajské státní zastupitelství, které rovněž má samostatnou pobočku, samostatné vedení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď pan ministr. Prosím, ano.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně. Tady se úmyslně zaměňují dvě věci. Za prvé zřízení jedné instituce, Krajského soudu v Liberci, a dotvoření 14 krajských soudů v celé České republice. Já jsem celou dobu zde argumentoval z pozice ministra spravedlnosti, co by pro Českou republiku znamenalo, kdybychom zřídili v České republice šest nových krajských soudů, to znamená 14 krajských soudů v celku s těmi osmi existujícími, a kdyby krajské soudy měly stejné územní obvody jako dnes mají tzv. samosprávné kraje.

A řekl jsem tady mimo jiné, a je dobré to občanům říci, že pro občany by to znamenalo čtyři až pět miliard korun na výdajích na budovy, na materiální zázemí, na dotvoření této soustavy. Jsou totiž kraje - a tím reaguji na příznivce libereckého soudu - kde je jiná situace než v Liberci. Jsou totiž kraje, kde vůbec žádná budova není, a ta by se musela úplně nově postavit. Prosím ty poslance, kteří tady pokyny rozporují moje údaje, které Ministerstvo spravedlnosti spočítalo, a já vám je mohu, vážení kolegové poskytnout, to jsou oficiální čísla Ministerstva spravedlnosti, investičního odboru, to jsem si já nevymyslel, tak vám přesně mohu říci, kde by ty investice byly realizovány. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP