(18.20 hodin)
(pokračuje Skokan)

A je mylná představa, jestli si tady někdo myslí, že další kraje nás o to nebudou žádat. Jestli si myslíte, že teď nepropustíte návrh zákona o vzniku Krajského soudu v Libereckém kraji do druhého čtení a že tím zabráníte tomu, aby další kraje, které svým zřízením se domáhají svého místa na slunci a které mu jasně prostě z ústavy této republiky náleží, tak jste na velkém omylu. Tímto tomu nezabráníte. V těch krajích prostě na to budou mít nějaký názor. Třeba v Karlovarském kraji budou uznalí a řeknou "jsme tak malí a jsme tak málo připravení, že to nemá smysl tady zřizovat" a nepřijdou s tím, nebo ty náklady by nebyly adekvátní. Anebo přijdou a řeknou: "Ano, my to cítíme za potřebné." Stejně tak to prostě cítí občané a instituce v Libereckém kraji.

A já znovu říkám, buďto tyto kraje zrušme, udělejme osm krajů, ten názor tady taky je, řekněme si otevřeně, anebo dodržujme státoprávní uspořádání této republiky tak, jak bylo už před mnoha a mnoha lety řečeno. A já když vidím pobavené úsměvy na tvářích svých ústeckých kolegů nebo jiných kolegů, kteří mají ty krajské soudy a krajské instituce, já bych chtěl vidět jejich úsměvy, například i pana ministra, kdyby se rozhodlo, že záležitosti krajských soudů se nebudou řešit v Plzeňském kraji, ale že občané a instituce a firmy Plzeňského kraje budou jezdit tu do Budějovic, tu do Prahy a tu do Ústí nad Labem. Já bych tam viděl velkou úsporu naopak oproti tomu, že někdo demagogicky říká, že toto je navýšení. Toto navýšení není. Ale pokud se zruší například Krajský soud v Plzni nebo v Ústí, tak to bude úspora.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Chvojka je další přihlášený. - Vy jste chtěl ještě reagovat rovnou? Tak může pan poslanec Kubata reagovat na to.

 

Poslanec Jan Kubata: Technická. Vážený pane předsedající, předpokládal jsem, že pan kolega Skokan má taky technickou a zapomněl se prostě čtvrt hodiny.

Prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče, já si myslím, že to bylo dost zbytečné. Musím konstatovat, že je plně srovnatelný vznik a výdaje se vznikem ředitelství krajské policie, tak jak vy dnes chcete zřizovat soud. A já s vámi vůbec nepolemizuji na to, že je někde ústava, že bychom byli všichni rádi, abychom měli čtrnáct krajských soudů. Ale vy jste součástí vlády rozpočtové kázně. A jestli někdo seděl v zastupitelstvech obcí nebo kraje a je schopen od tohoto pultíku říci, že při zřízení nové instituce nevydal ani korunu navíc, a to jak v platové, tak v provozní části, tak já mu nevěřím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosím pana poslance Chvojku.

 

Poslanec Jan Chvojka: Já už jenom krátce a snad naposledy. Chtěl bych reagovat na pana kolegu Kubatu, prostřednictvím pana předsedajícího, který říkal, že kdyby byl občan Karlovarského kraje, že by si dokázal představit, aby byl v Karlovarském kraji zřízen Krajský soud Karlovarského kraje. No nedokážete si to představit, protože v Karlovarském kraji prostě není ten soud připraven, ta pobočka na to, aby byla zřízena. Tam prostě nemají budovu a nefunguje to tam jako v tom Liberci a v těch Pardubicích. Ta debata je od toho, aby ty krajské pobočky krajských soudů, které jsou připraveny, vznikly. A ne, jak tady pan ministr falešně tvrdil, ten návrh není o tom, že chceme všech šest poboček krajských soudů přetransformovat na krajské soudy. Takže tomu tak není.

A poslední věc - pan ministr zase odešel - ty Pardubice jsou opravdu připraveny. Pan ministr by to měl vědět. V listopadu došlo k zajištění budovy, kde by měla fungovat nyní ještě krajská pobočka v Pardubicích, do budoucna snad Krajský soud v Pardubicích. Ta budova se bude rekonstruovat stejně tak na zajištění potřeb krajské pobočky, stejně tak by se musela rekonstruovat na zajištění potřeb krajského soudu. Takže opět žádné náklady. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď prosím tedy zástupce...

 

Poslanec Václav Horáček: Já bych si dovolil taky jenom technickou poznámku k panu kolegovi prostřednictvím předsedajícího. Když jsme to projednávali v Liberci, tak Ústecký kraj, krajský soud, jeho ústy by byl velice rád, kdyby se mu ulevilo. A možná by se zkrátily ty časy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a teď snad už jsme vyčerpali všechny příspěvky v rozpravě a můžeme ji ukončit.

Zeptám se tedy zpravodaje. Nebylo nic předloženo? Co budeme hlasovat, myslím, jestli můžete shrnout to hlasování. Netroufám si to učinit sám. Prosím.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji, pane předsedající. V rozpravě jsem dal návrh na zamítnutí tohoto návrhu, takže bychom měli hlasovat o mém návrhu na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Takže to je jediný návrh, který bychom měli nyní hlasovat v téhle fázi. Já poprosím, aby se dostavili poslanci do sněmovny, protože budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Nejdřív vás všechny odhlásím. Prosím, kdo chce hlasovat, přihlaste se. Budeme hlasovat o zamítnutí. Takže jsme tady snad všichni a můžeme se pustit do hlasování.

 

Návrh pana poslance Staňka byl zamítnout tento návrh liberecký, takže tohle zamítnutí budeme nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí této novely zákona o soudech, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti zamítnutí?

Hlasování má pořadové číslo 143. Přihlášeno je 127, pro hlasovalo 64, proti 59. To by znamenalo, že to zamítnuto bylo. Pokud nikdo neprotestuje, tak tedy jsme odhlasovali a můžeme ukončit projednávání tohoto bodu. Takže ho končím - končím bod 49.

 

Prosím vás, my tady máme jako další bod bod číslo 50, ale je tady problém. Je to také zastupitelstvo Libereckého kraje, trestní zákoník, ale předkladatelé se omlouvají z důvodu nemoci, a z toho důvodu já tedy nemohu projednávat tady tento bod číslo 50 a on se propadne na konec prvních čtení. To neznamená, že ho budeme dneska projednávat, ale prostě propadne se do pořadí na konec a tam zůstane. A budeme pokračovat s tím, že tento bod tedy se projednat nedá.

 

Další bod je číslo

51.
Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona o některých opatřeních
při zajišťování bydlení osobám v hmotné nouzi a o změně zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb.,
pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálním bydlení)
/sněmovní tisk 494/ - prvé čtení

Vítám tady hejtmanku Ústeckého kraje Janu Vaňhovou v Poslanecké sněmovně a vlastně ji poprosím rovnou, aby se ujala slova a vyložila nám návrh, který za zastupitelstvo Ústeckého kraje tady podává. Prosím, paní hejtmanko, máte slovo.

 

Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych jménem předkladatele uvedla návrhy právních předpisů tvořících tzv. ústecký balíček, jehož obsahem jsou: návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona o některých opatřeních při zajišťování bydlení osobám v hmotné nouzi a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /zákon o sociálním bydlení/, návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, promiňte. Kolegové, tady je ale opravdu hrozný hluk. Já vás moc prosím o trochu klidu, pochopení. (Přitom zvoní.) Děkuji.

Omlouvám se. Prosím, paní hejtmanko, pokračujte.

 

Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová Ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a dále návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 181/2001 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Ke dvěma posledně jmenovaným návrhům se podrobněji vyjádřím později u příslušných bodů probíhající schůze Sněmovny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP